Мигаль Галина Валеріївна

Мигаль Галина Валеріївна

21.03.1974, м. Львів

Мигаль Галина Валеріївна – фахівець у галузі ергономіки та людського чинника, кандидат технічних наук (2000 р., тема дисертації «Разработка метода идентификации состояния утомления оператора системы "человек-техника-среда"»), доктор технічних наук (2017 р., тема дисертації «Ергономічні основи дослідження життєздатності систем «людина–техніка–середовище» в складних умовах»), професор (2018 р.).

У 1997 р. закінчила з відзнакою Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати та системи» та отримала кваліфікацію інженера електронної техніки». У 2000–2013 рр. – доцент кафедри безпеки життєдіяльності (нині – кафедра хімії, екології та експертних технологій) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Від 2013 р. до 2018 р. – доцент кафедри автомобілів і транспортної інфраструктури.

Автор понад 150 наукових праць у сфері безпеки ергатичних систем, патентів та інноваційних розробок із забезпечення безпеки транспортних систем та їх життєздатності, людського чинника у складних умовах та ергономіки навчання. Автор всеукраїнських семінарів з безпеки та людського чинника, учасник міжнародних конференцій з питань безпеки (у тому числі NATO work group) і виконавець 10 проектів і грантів (NATO, NASA та інші). Започаткувала ергономічні напрями наукових досліджень в університеті.

У 2019 р. упровадила відому у світі навчальну дисципліну «Інженерія людського чинника» у рамках програми підготовки магістрів за механічними спеціальностями університету. Від 2018 р. є керівником проектної групи освітньої програми кафедри біомедичної інформатики та радіоелектроніки № 502, спеціальності 163 «Біомедична інженерія».

Наукометричний профіль Праці співробітника