Безручко Костянтин Васильович

Безручко Костянтин Васильович

15.01.1942, с. Клімауци, Молдавська РСР

Безручко Костянтин Васильович – кандидат технічних наук (1976 р., тема дисертації «Исследование с помощью методов математического моделирования статических характеристик космических турбогенераторных энергоустановок, работающих на органических рабочих телах»), доктор технічних наук (1992 р.), професор.

1967 року закінчив з відзнакою факультет двигунів літальних апаратів Харківського авіаційного інституту. Він став випускником спецгрупи факультету № 2 Харківського авіаційного інституту, яку готували як основу наукових кадрів для розвитку досліджень електроракетних двигунів (початок досліджень – 1962 р.) і космічної енергетики (з 1966 р.).

Після отримання диплому Костянтин Васильович сумлінно працює інженером, потім молодшим науковим співробітником (1967 р.) під керівництвом доктора технічних наук, професора Володимира Миколайовича Єршова в лабораторії нової техніки Міністерства загального машинобудування СРСР.

Починаючи з 1967 р. в лабораторії нової техніки почалися широкомасштабні дослідження за двома напрямами: електроракетні двигуни різних типів і бортові космічні енергоустановки. Дослідженнями в галузі космічної енергетики безпосередньо керував сам В. М. Єршов. Він доручив молодим інженерам К. В. Безручко й А. С. Хоменко проводити теоретичні й експериментальні дослідження з питань математичного й фізичного моделювання космічних енергоустановок, а також дослідження турбомашин різних структур для космічних енергоустановок. Результати досліджень захистив 1976 року кандидатською дисертацією. Цілеспрямована, багаторічна наукова робота (1980–1990 рр.) в області створення сонячних енергоустановок відобразилася в кількох значущих наукових публікаціях і доповідях на міжнародних конференціях, а потім у докторській дисертації (1992 р.).

Професор К. В. Безручко став одним з організаторів 1995 року міжгалузевого науково-технічного центру космічної енергетики й двигунів (МНТЦ КЕД) Міністерства освіти і науки України й Національного космічного агентства України. Протягом багатьох років К. В. Безручко керував розробками в межах державної космічної програми для українських космічних апаратів «Мікросупутник», «Січ-1», «Січ-2», «АУОС СМ КІ». Унаслідок цих розробок було створено й досліджено імітатори сонячних батарей, вивчено теоретичні й практичні проблеми створення метрологічного забезпечення, еталонів і датчиків для визначення електроенергетичних характеристик фотоелектричних перетворювачів і сонячних батарей, досліджено енергетичні характеристики перспективних нікель-водневих і нікель-кадмієвих хімічних батарей, удосконалено експериментальну базу для випробувань і досліджень таких об'єктів. На основі цих досліджень створено наукову школу (1985 р.), яку очолив Костянтин Васильович. У межах наукової школи він підготував 12 кандидатів і одного доктора наук.

З 1999 р. К. В. Безручко – проректор з навчальної роботи, а з 2004 р. до 2011 р. – проректор з науково-педагогічної роботи. Він доклав багато зусиль для вдосконалення й ліцензування системи заочного навчання в ХАІ. У 2002–2011 рр. К. В. Безручко був одним з організаторів ефективної системи виховної роботи серед студентів ХАІ.

Професор К. В. Безручко є автором понад 150 наукових публікацій, у тому числі чотирьох монографій і трьох підручників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Протягом багатьох років К. В. Безручко працював в експертній раді державної атестаційної комісії України з енергетики й електроніки. Був членом організаційних комітетів міжнародних наукових конференцій і конгресів та членом-кореспондентом Міжнародної академії астронавтики. Його відзначено галузевими нагородами в області ракетно-космічної техніки: медалями ім. Ф. А. Цандера, Ю. В. Кондратюка, М. К. Янгеля (1996–2011 рр.), знаком «Почесний працівник космічної галузі України» (2005 р.), п’ятьма грамотами Харківської обласної державної адміністрації.

Наукометричний профіль Праці співробітника