Масові комунікації як соціальний феномен

Розділ: інше

Питання задає Ємець Богдан Костянтинович

Нужна литература по теме "Масові комунікації як соціальний феномен"

Відповідає Рогожинская М.В.

Доброго дня. Література за вашою темою
  1. Лалл, Д. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід : пер. з англ. / Д. Лалл ; за ред. О. Гриценко, Н. Гончаренко. – Київ : К.І.С., 2002. – 264 с.
  2. Холод, О. М. Соціальні комунікації: тенденції розвитку : навч. посіб. / О. М. Холод. – 2-ге вид., перероб. й доп. – Київ : Білий Тигр, 2018. – 370 с.
  3. Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Теорія соціальних комунікацій» для магістрів / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т» ; розроб. Г. А. Дегтярьова. – Харків, 2019. – 59 с.
  4. Якубовська, М. Г. Еволюція соціальних комунікацій: становлення нової культурної реальності / М. Г. Якубовська, Н. І. Масі // Бібліотекознавство Документознавство Інформологія. – 2019. – № 2. – С. 130–136.
  5. Салата, Г. В. Культура і комунікація: як культура впливає на сприйняття інформації / Г. В. Салата, Н. А. Бачинська // Бібліотекознавство Документознавство Інформологія. – 2019. – № 3. – С. 80–87.
  6. Шумілова, А. Український кіноплакат 1947–1994 років із фондів НБУВ як особливий вид творчості та масової комунікації / А. Шумілова // Вісник книжкової палати. – 2020. – № 1. – С. 48–52
  7. Фомицька-Якубенко, Т. В. Internet-комунікація в контексті культурфілософського аналізу / Т. В. Фомицька-Якубенко // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2007. – № 751. – С. 67–72. – (Теорія культури і філософія науки).
  8. Каїді, В. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури у глобальному електроному просторі / В. Каїді // Вісник книжкової палати. – 2016. – № 11. – С. 23–25.
  9. Горностай, Н. І. Розвиток і перпективи інформаційних комунікаційних технологій в світі та Україні / Н. І. Горностай // Науково-технічна інформація. – 2016. – № 3/4. – С. 28–34.
  10. Булах, Т. Теоретичне осмислення феномену реклами як засобу соціальних комунікацій / Т. Булах // Вісник книжкової палати. – 2016. – № 5. – С. 41–44.
  11. Остапчук, Ю. Роль електронної комунікації в інформаційному суспільстві / Ю. Остапчук // Вісник книжкової палати. – 2016. – № 5. – С. 38–40.
  12. Лященко, А. В. Формування уявлень про рекламу як форму масової комунікації / А. В. Лященко // Поліграфія і видавнича справа. – 2015. – № 2. – С. 111–118.
  13. Цзя, І. Функції кінодокумента в соціально-комунікаційному процесі / І. Цзя // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 1. – С. 45–48.
  14. Моісєєва, Н. Електронна епоха соціальних комунікацій: структурно-діяльнісні трансформації / Н. Моісєєва // Вісник книжкової палати. – 2014. – № 3. – С. 49–52.
  15. Соколова, К. В. Меми як засіб комунікації в інтернет-середовищі / К. В. Соколова // Гуманітарний часопис. – 2012. – № 1. – С. 118–123.
  16. Сакалош, Т. Ринок інформаційно-комунікаційних технологій: особливості, структура, чинники. / Т. Сакалош ; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 6. – С. 52–55.
  17. Федотова, Л. В. Социология массовой коммуникации : учеб. для студентов вузов / Л. В. Федотова. – СПб. : Питер, 2003. – 400 с.
  18. Кубко, В. Медіакультура сучасного інформаційного суспільства / В. Кубко // Вісник книжкової палати. – 2019. – № 3. – С. 34–37.

Назад до списку