Альтернативна енегретика

Розділ: інше

Питання задає Шевченко Владислав

Доброго дня. Допоможіть знайти літературу за темою "Альтернативна енегретика"

Відповідає Новічкова В.М.

Доброго дня! Література за тематикою "Альтернативна енегретика", яку ви знайдете у фонді НТБ ХАІ

 
 1. Суббота, А. М. Будущее энергетики - альтернативные источники энергии / А. М. Суббота, Д. А. Гаевая // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. - 2010. - № 4(45). - С. 125-132.
 2. Шкриль, М. І. Вітрова електростанція для альтернативної енергетики / М. І. Шкриль // Винахідник і раціоналізатор. - 2004. - № 12. - С. 10-15.
 3. Кауфман, Л. Метан закрытых шахт - альтернативный источник энергии / Л. Кауфман // Наука и техника. - 2021. - № 2. - С. 8-15.
 4. Бурдина, Э. Альтернативная энергетика: электричество из снега / Э. Бурдина // Наука и техника. - 2019. - № 9. - С. 15-17.
 5. Прогнозування сонячної активності альтернативними методами / П. І. Бідюк, І. В. Караюз, В. С. Варава [та ін.] // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2018. - № 4. - Р. 115-132.
 6. Рыжавский, А. З. Твердые бытовые отходы - неисчерпаемый источник альтернативного топлива / А. З. Рыжавский, И. В. Сталинская, В. В. Юрко // Экология и промышленность. - 2016. - № 3. - С. 91-95.
 7. Сокогонь, А. Б. Интегральная альтернативная энергетика / А. Б. Сокогонь // Винахідник і раціоналізатор.Наука і техніка. - 2015. - № 4. - С. 26-31.
 8. Рижков, С. С. Нові напрями в екологічно безпечній технології утилізації органічної частини твердих побутових відходів з одержанням альтернативних видів палива / С. С. Рижков, Л. М. Маркіна, М. В. Рудюк // Винахідник і раціоналізатор.Наука і техніка. - 2015. - № 1.
 9. Губин, С. В. Альтернативная энергетика и ее нормативно-правовая база : учеб. пособие / С. В. Губин, А. И. Яковлев, К. Л. Вязовик. - Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2014. - 64 с.
 10. Падалка, Д. Солнце, ветер и вода. Альтернативна энергия / Д. Падалка, Н. Владимирова // Вестник торгово-промышленной палаты. - 2015. - № 3. - С. 48-50.
 11. Российские авиационные керосины из альтернативного сырья / Л. С. Яновский, Е. П. Федоров, Н. И. Варламова [и др.] // Двигатель. - 2012. - № 3. - С. 6-8.
 12. Бондаренко, К. В. Перспективи впровадження альтернативного палива в авіації / К. В. Бондаренко, С. В. Бойченко, В. Г. Семенов // Авиационно-космическая техника и технология. - 2011. - № 9. - С. 76-80.
 13. Внукова, Н. В. Альтернативне паливо як основа ресурсозбереження і екобезпеки автотранспорту / Н. В. Внукова, М. В. Барун // Энергосбережение.Энергетика.Энергоаудит. - 2011. - № 9. - С. 45-54.
 14. Шведов, Д. Автоматизация на службе альтернативной энергетики – перспективный альянс / Д. Шведов // СТА Современные технологии автоматизации. - 2011. - № 1
 15. Шевцова, С. В. Анализ зарубежного опыта использования альтернативных видов энергии / С. В. Шевцова, Д. С. Жолудь // Энергосбережение.Энергетика.Энергоаудит. - 2010. - № 6. - С. 49-53.
 16. Свиренко, Л. П. Городские отходы как альтернативные источники энергии / Л. П. Свиренко, Ю. И. Вергелес // Энергосбережение. - 2010. - № 2. - С. 16-18.
 17. Шкриль, М. І. Вітрова електростанція для альтернативної енергетики / М. І. Шкриль // Винахідник і раціоналізатор. - 2009. - № 7. - С. 26-28.
 18. Сталинский, Д. В. Получение альтернативных видов топлива из резиносодержащих отходов / Д. В. Сталинский, А. Л. Скоромный, А. М. Синозацкий // Экология и промышленность. - 2009. - № 2. - С. 53-58.
 19. Корженко, Є. С. Альтернативну енергетику - в життя / Є. С. Корженко // Энергосбережение. - 2006. - № 4. - С. 26-27.
 20. Шульман, Р. Ф. Энергосберегающая энциклопедия биотопливных технологий и альтернативных источников энергии / Р. Ф. Шульман. - К. : Укр. биоэнергет. фонд, 2006. - 576 с.
 21. Осадчий, Г. Энергосбережение: от пассивного до нетрадиционного / Г. Осадчий // Инженер. - 2007. - № 3. - С. 14-15.
 22. Брусницын, А. Н.Развитие нетрадиционной энергетики в 21 в. / А. Н. Брусницын // Теплоэнергетика. - 2007. - № 8. - С. 2-11.
 23. Саніна, І. В. Геотермальні ресурси - перспективне нетрадиційне джерело енергії в Україні / І. В. Саніна, Н. Г. Люта // Экология и промышленность. - 2010. - № 2. - С. 14-16.

Назад до списку