Запали свічку (День пам’яті жертв Голодоморів)


19-11-2021
Назад до спискуТо був страшний навмисний злочин,
Такого ще земля не знала!
Закрили Україні очі.
І душу міцно зав’язали.


 
1. Україна. Закони. Про Голодомор 1932–1933 років в Україні // ВВР. – 2006. – № 50. – С. 504.
2. Алексєєв, Ю. М. Зміцнення сталінського тоталітарного режиму в Україні у 30-х роках / Ю. М. Алексєєв, А. Г. Вертегел, В. М. Даниленко // Історія України : навч. посіб. – Київ : Каравела, 2004. – С. 176–178.
3. Верстюк, В. Ф. Голод 1921–1923 рр. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій // Історія України : навч. посіб. – 2-е вид., доп. й перероб. – Київ : Альтернативи, 2000. – С. 292–295.
4. Воронянський, О. В. Голодомор 1932–1933 рр. / О. В. Воронянський // Історія України : навч. посіб. для студ. – Харків : Парус, 2005. – С. 398–400.
5. Кормич, Л. І. Голодомор в Україні 1932–1933 рр. – організований владою злочин проти українського народу / Л. І. Кормич, В. В. Багацький // Історія України : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2006. – С. 328–329.
6. Перший «радянський» голод // Історія України ХХ – початку ХХІ століття : навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Смолія. – Київ : Знання, 2004. – С. 65–68.
7. Енциклопедія сучасної України. Т. 6. Го-Гю / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2006. – 712 с.
8. Бойко, О. Д. Колективізація сільського господарства. Голод 1932–1933 рр. / О. Д. Бойко // Історія України : підручник. – 4-тє вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – С. 373–382.
9. Великий голод в України 1932–1933 років. У 4 т. Т. 4. Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932–1933 рр. в Україні / Ін-т історії України Нац. акад. наук України. – Київ : Києво-могилян. акад., 2008. – 624 с.
10. Голод 1921–1923 років в Україні : зб. док. і матеріалів / упоряд.: О. М. Мовчан, А. П. Огінська, Л. В. Яковлєва. – Київ : Наук. думка, 1993. – 239 с.
11. Голодомор 1932–1933 років в Україні : документи і матеріали. Т. 2 / упоряд. Р. Я. Пиріг. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2007. – 1128 с.
12. Голод в Україні 1932–1933 : вибр. ст. / упоряд. Н. Дюк. – 2-ге вид. – Луцьк : Терен, 2006. – 164 с.
13. Гунчак, Т. Україна: перша половина ХХ століття : нариси політ. історії / Т. Гунчак. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.
14. Захаров, Є. Ю. Засудження злочинів комуністичного режиму СРСР / Є. Ю. Захаров. – Харків : Права людини, 2013. – 320 с.
15. Захаров, Є. Ю. Чи можна кваліфікувати Голодомор 1932–1933 років в Україні та на Кубані як геноцид? / Є. Ю. Захаров. – 2-ге вид., випр. та доп. – Харків : Права людини, 2015. – 52 с.
16. Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні = Sdentity and Memory in Post-Soviet Ukraine : [монографія] / від. ред. М. Антонович. – Київ : Дух і літера, 2009. – 496 с.
17. Історія України : джерел. літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.
18. Історія України. Документи, матеріали : посібник / уклад. В. Ю. Король. – Київ : Академія, 2002. – 448 с.
19. Колективізація і голод на Україні 1929–1933 : зб. док. і матеріалів / упоряд.: Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна. – Київ : Наук. думка, 1992. – 736 с.
20. Кульчицький, С. В. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид : труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. – Київ : Наш час, 2007. – 424 с.
21. Кульчицький, С. В. «Розстріляне відродження» 1930-х років / С. В. Кульчицький // Політична історія України. XX століття. У 6 т. Т. 3. Утвердження радянського ладу в Україні (1921–1938). – Київ : Генеза, 2003. – С. 202–221.
22. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Харківська область / Л. Б. Ровчак, І. В. Шуйський, Н. В. Лапчинська [та ін.]. – Харків : Золоті сторінки, 2018. – 1024 с.
23. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні / І. Юхновський, В. Верстюк, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 1000 с.
24. Перша спроба використання голоду з політичною метою // Політична історія України : посіб. для студ. ВНЗ / ред. В. І. Танцюра. – Київ : Академія, 2001. – С. 251–252.
25. Рабінович, П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. / П. М. Рабінович. – 6-е вид. – Харків : Консум, 2002. – 160 с.
26. Розсекречена пам'ять : голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД / упоряд.: В. Борисенко, В. Даниленко [та ін.]. – Київ : Стилос, 2007. – 604 с.
27. Слюсаренко, А. Г. Голод 1921–1923 рр. / А. Г.Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. М. Литвин // Новітня історія України (1900–2000) : підруч. для студ. істор. спец. – Київ : Вищ. шк., 2002. – С. 263–267.
28. Україна в XX столiттi (1900–2000) : зб. документів і матеріалів : навч. посіб. – Київ : Вищ. шк., 2000. – 352 с.
29. Шаповал, Ю. І. У ті трагічні роки: сталінізм на Україні / Ю. І. Шаповал. – Київ : Політвидав України, 1990. – 144 с.
30. Дорошко, М. Визнання Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом : міжнар. аспект / М. Дорошко // Персонал. – 2008. – № 1. – С. 102–104.
31. Зятьев, С. «Лише голод змусить цих людей підкоритись...» / С. Зятьев // Надзвичайна ситуація. – 2004. – № 2. – С. 22–25.
32. Ковалів, Ю. На чорних шляхах національної трагедії / Ю. Ковалів // Персонал. – 2008. – № 2. – С. 88–95.
33. Євдокимова, В. Голодомор 1932–1933 років з позиції сучасних соціологічних концепцій бідності / В. Євдокимова // Персонал. – 2008. – № 2. – С. 96–101.
34. Гула, В. Запрограмована смерть : нотатки з міжнар. симп. про голод 1932–33 років на Україні / В. Гула // Золоті ворота : альманах / Тов. зв'язків з українцями за межами України, Книжкова палата України. – Київ : Час, 1991. – Вип. 1. – С. 72–78.
35. Даниленко В. Документи радянських спецслужб про голодомори в Україні: 1921–1923; 1932–1933; 1946–1947 // Пам'ять століть. – 2003. – № 3. – С. 104–122.
36. Капустян, Г. За матеріалами московських архівів про голодомор 1932–1933 рр. в Україні / Г. Капустян // Пам'ять століть. – 2004. – № 1. – С. 89–105.
37. Кульчицький, C. Обґрунтування Голодомору 1932–1933 рр. як геноциду у світлі концепцій Р. Конквеста й Р. Лемкіна / C. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 98–127.
38. Ульянченко, В. Свіча незгасної пам'яті / В. Ульянченко // Науковий світ. – 2009. – № 4. – С. 18–20.
39. Марченко, О. Голодомори як метод винищення на Прилуччині / О. Марченко // Персонал. – 2006. – № 1. – С. 24–27.
40. Калакура, Я. Новітня історіографія Голодомору 1932–1933 років як геноциду українського народу: надбання і прорахунки / Я. Калакура // Персонал. – 2008. – № 1. – С. 105–112.
41. Бойко, С. Світ визнав Голодомор 1932–1933 років в Україні етнічною війною проти українського народу / С. Бойко // Персонал. – 2007. – № 4. – С. 21–25.
42. Белебеха, И. Украинцы в аду голодоморов / И. Белебеха // Персонал. – 2005. – № 2. – С. 10–13.
43. Веселова, О. М. Ще одна трагічна сторінка історії України. Голод в Україні 1946–1947 років / О. М. Веселова, П. П. Панченко // Український історичний журнал. – 1995. – № 6. – С. 112–123.
44. Маркова, С. Подільське село у злиденні: 1932–1933 роки / С. Маркова // Персонал. – 2002. – № 11 – С. 15–18.
45. Маслюк, А Проблема самосвідомості в ламінарному стані : на матеріалах самозвітів жертв голодомору / А. Маслюк // Персонал. – 2007. – № 2. – С. 8–11.


Велика народна трагедія в творах українських письменників


46. Барка, В. Поезія. Жовтий князь : повість / В. Барка. – Київ : Наук. думка, 2001. – 304 с.
47. Виноградська, Н. І. Голодомор : поема / Н. І. Виноградська. – 2-ге вид., стер. – Харків : Оригінал, 2007. – 32 с.
48. Дімаров, А. А. В тіні Сталіна : повісті / А. А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1990. – 176 с.
49. Збанацький, Ю. Ошукана віра. Невигадані оповідання… / Ю. Збанацький. – Київ : Радян. письменник, 1989. – 336 с.
50. Лановенко, П. Невмирущий хліб : роман / П. Лановенко. – Київ : Дніпро, 1981. – 344 с.
51. Мак, О. Куди йшла стежка : оповідання / О. Мак. – Нью-Йорк : Булава, 1961. – 156 с.
52. Осьмачка, Т. Поезії. Повісті: Старший боярин ; Ротонда душогубців / Т. Осьмачка. – Київ : Наук. думка, 2002. – 424 с.
53. Самчук, У. Марія: хроніка одного життя : роман / У. Самчук. – Київ : Україн. письменник, 2000. – 190 с.
54. Стельмах, М. Чотири Броди : роман / М. Стельмах. – Київ : Радян. письменник, 1979. – 528 с.
55. Хвильовий, М. Голод : вірш / М. Хвильовий // Твори. У 2 т. Т. 1. Поезія. Оповідання. Новели. Повісті / М. Хвильовий. – Київ : Дніпро, 1991. – С. 67.
56. Шкляр, В. Залишенець. Чорний ворон. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. – 384 с.
 

Назад до списку