Історія ХАІ в книгах


24-05-2021
Назад до списку
«У Харкові викладачем Харківського технологічного інституту Імператора Олександра ІІІ Г. Проскурою були зроблені перші спроби спрямувати весь багаж знань з повітроплавання в освітянське русло ще у травні 1909 року.
Так від систематичного курсу лекцій з повітроплавання при ХТІ до авіасекції, від авіасекції до авіаційного відділення і, нарешті,… 17 квітня 1930 р. видається наказ за № 1240 ВРНГ СРСР, згідно з яким на базі Харківського технологічного інституту створюються шість самостійних галузевих втузів, у тому числі і авіаційний, «на базе специальности по авиастроению механического факультета ХТИ организовать институт по самолетостроению и авиамоторостроению с передачей его в ведение Авиаобъединения».
Кривцов, В. С. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". Становлення і розвиток : у 2 кн. Кн. 1 /
В. С. Кривцов, М. В. Нечипорук, Т. В. Артьомова ; МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". –
Харків : Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", 2010. – С. 13.


«У 1979 р. ректор ХАІ професор В. Г. Кононенко вирішив об`єднати всі напрямки підготовки інженерів з ракетно-космічної тематики на одному факультеті і домігся дозволу на відкриття в ХАІ факультету літальних апаратів (перша назва факультету ракетно-космічної техніки). З 1 вересня 1980 р. новий факультет почав свою історію в ХАІ…».
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» : 1930-2005. –
Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2005. – С. 274.


«Затримка у виданні наукових праць для презентації наукової діяльності ХАІ у наукових колах, нестача підручників у перший рік діяльності інституту послужила поштовхом для розширення технічної бази видавничої діяльності. З 15 липня 1931 року організується світлокопіювальна майстерня на чолі з завідувачем П.Г. Ковальським. Услід формується склографічна група… Період у видавничій діяльності, коли нехтувалися якісні показники заради кількісних минув. Підтвердженням цього є створення в ХАІ редколегії на чолі з академіком Г.Ф. Проскурою».
Кривцов, В. С. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". Становлення і розвиток : у 2 кн. Кн. 1 /
В. С. Кривцов, М. В. Нечипорук, Т. В. Артьомова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". –
Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", 2010. – С. 43.


«Харківський авіаційний інститут був заснований у 1930 році і спочатку мав у своєму складі два факультети – літакобудівний і двигунобудівний. На момент заснування в ХАІ було всього 12 викладачів і 69 студентів…
Харківський авіаційний інститут в 80-ті роки розвивався інтенсивно і комплексно. Матеріальна база дозволяла проводити навчальний процес в одну зміну для 7,5 тис. студентів стаціонару…
На сьогодні в університеті навчаються понад 7000 студентів і 160 аспірантів, працюють 700 викладачів (з них – 95 професорів, докторів наук, понад 400 доцентів, кандидатів наук) і більше ніж 2000 співробітників…
Сьогодні ми пропонуємо вступникам 50 спеціальностей, причому половина з них – авіаційно-космічного профілю з обсягом підготовки понад 60 відсотків».
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (1930-2005) /
ред. кол.: В. С. Кривцов, Я. С. Карпов, В. Ф. Деменко, К. В. Безручко, О. В. Гайдачук, М. В. Нечипорук, В. Т. Сікульський. –
Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2005. – С. 122.
 
 1. Харьковский авиационный институт : 1930–1990 : очерк истории / Н. А. Быстров, А. С. Набатов, Н. П. Артеменко [и др.] ; отв. ред. Н. Т. Березюк. – Харьков : Основа, 1990. – 192 с.
 2. ХАІ-70. Державний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» : сторiнки iсторії : 1930–2000 / за ред. В. С. Кривцова. – Харків : Оригінал, 2000. – 321 с.
 3. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (1930–2005) / ред. кол.: В. С. Кривцов, Я. С. Карпов, В. Ф. Деменко, К. В. Безручко, О. В. Гайдачук, М. В. Нечипорук, В. Т. Сікульський. – Харків : ХАІ, 2005. – 656 с.
 4. Они покоряли небо / С. А. Бычков, Л. А. Малашенко, В. Н. Кобрин [и др.] ; под ред. В. С. Кривцова, М. Н. Федотова. – Харьков : ХАИ, 2005. – 563 с.
 5. История кафедры «Электротехника» / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». – Харьков : [б. и.], 2005. – 64 с.
 6. ХАИ-75. Кафедра менеджмента: история создания и развития : годы 1930–2005 / И. В. Чумаченко, О. М. Пархоменко, А. Г. Осиевский [и др.] ; под ред. И. В. Чумаченко. – Харьков : Основа, 2005. – 160 с.
 7. Кривцов, В. С. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». Становлення і розвиток : до 80-річчя Нац. аерокосм. ун-та ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». У 2 кн. Кн. 1 / В. С. Кривцов, М. В. Нечипорук, Т. В. Артьомова. – Харків : ХАІ, 2010. – 400 с.
 8. Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» : 1970–2010. – Харьков : ХАИ, 2010. – 82 с.
 9. Кафедра комп’ютерних систем та мереж / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т. – Харків : ХАІ, 2012. – 34 с.
 10. Набатов, А. С. Крылья ХАИ. 1930–2005 гг. : очерки истории / А. С. Набатов, А. Г. Гребеников. – Харьков : ХАИ, 2005. – 352 с.
 11. История ХАИ : к 90-летию основания университета : библиогр. указ. / [сост.: В. С. Гресь, И. В. Олейник, Т. В. Стригун, Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2020. – 152 с.
 12. Нечипорук, Н. В. Лагерь «ИКАР» ХАИ – необъяснимое притяжение : к 50-летию оздоров.-спортив. лагеря «Икар» / Н. В. Нечипорук, Т. В. Артемова, А. С. Кушнаренко ; под ред. проф. В. С. Кривцова. – Харьков : ХАИ, 2013. – 320 с.
 13. Фотоазбука настоящего хаевца. – Харьков : ХАИ, 2006. – 73 с.
 14. Конструкция самолетов и вертолетов : учеб. для студентов вузов / В. С. Кривцов, Л. А. Малашенко, В. Л. Малашенко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 2010. – 366 с.
 15. Олейник, И. В. Профессор Неман Иосиф Григорьевич : [монография] / И. В. Олейник, Н. М. Ткаченко, Т. П. Цепляева. – Харьков : ХАИ, 2020. – 264 с.
 16. ХАИ-80. Кафедра менеджмента: история создания и развития : 1930–2010 годы / И. В. Чумаченко, И. Н. Кадыкова, Н. В. Доценко [и др.] ; под общ. ред. И. В. Чумаченко. – Харьков : Основа, 2010. – 230 с.
 17. Профессор Николай Васильевич Белан : биобиблиогр. сб. / [сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2012. – 144 с.
 18. Юрий и Виктор Гранины. Два поколения в одном вузе : биобиблиогр. указ. / [сост.: К. М. Ямпольская, Т. В. Стригун, И. В. Олейник ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2018. – 68 с.
 19. Академик Георгий Федорович Проскура : биобиблиогр. сб. / [сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2016. – 220 с.
 20. Профессор Александр Алексеевич Зеленский : биобиблиогр. указ. / [сост.: И. В. Олейник, И. П. Бега, В. С. Гресь, Т. С. Кривко, Е. Ю. Шуба ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2008. – 64 с.
 21. Профессор Виталий Евгеньевич Гайдачук : биобиблиогр. указ. / [сост.: И. В. Олейник, И. П. Бега, Т. С. Кривко, Е. Ю. Шуба, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2008. – 60 с.
 22. Профессор Александр Григорьевич Гребеников : к 70-летию со дня рождения : библиогр. указ. / [сост.: И. В. Олейник, А. М. Гуменный, В. С. Гресь, И. П. Бега ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2011. – 128 с.
 23. Профессор Ростислав Вячеславович Пихтовников : биобиблиогр. указ. / [сост.: Н. М. Ткаченко, И. В. Олейник, К. М. Ямпольская]. – Харьков : ХАИ, 2019. – 96 с.
 24. Профессор Константин Васильевич Безручко : биобиблиогр. указ. / [сост.: И. В. Олейник, В. Н. Новичкова, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2012. – 52 с.
 25. Яковлев, А. И. Александр Иванович Борисенко: педагог, ученый, гражданин : биобиблиогр. очерк / А. И. Яковлев ; [сост.: Н. М. Ткаченко, И. В. Олейник]. – Харьков : ХАИ, 2012. – 72 с.
 26. Профессор Владимир Ильич Холявко : к 80-летию со дня рождения : библиогр. указ. / [сост.: И. В. Олейник, В. Н. Журавлев, В. С. Гресь, И. П. Бега ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2011. – 44 с.
 27. Профессор Яков Семенович Карпов : биобиблиогра. указ. / [сост.: И. В. Олейник, И. П. Бега, Т. С. Кривко, В. С. Гресь, Е. Ю. Шуба ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2009. – 58 с.
 28. Профессор Юрий Александрович Крашаница : биобиблиогр. указ. / [сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь, В. Н. Новичкова ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2012. – 60 с.
 29. Профессор Владимир Васильевич Лукин : библиогр. указ. / [сост.: И. В. Олейник, К. М. Ямпольская, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2015. – 148 с.
 30. Профессор Владимир Карпович Борисевич : биобиблиогр. указ. / [сост.: К. М. Ямпольская, В. С. Гресь, И. В. Олейник, В. Н. Новичкова ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2015. – 100 с.
 31. Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2007–2013 гг. : библиогр. указ. : [В 3 ч.]. Ч. 3 / [сост.: К. М. Ямпольская, В. С. Гресь, Т. В. Cтригун, И. В. Олейник ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2017. – 464 с.
 32. Книги военных лет (1941–1945) : из фонда науч.-техн. б-ки : библиогр. указ. / [сост.: В. С. Гресь, И. В. Олейник, Е. Ю. Шуба ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2015. – 84 с.
 33. Первые среди первых : 75 лет Харьков. гос. авиац. производств. предприятию / под ред. А. К. Мялицы. – Харьков : ХГАПП : Основа, 2001. – 416 с.
 34. Савин, В. С. Авиация в Украине : очерки истории / В. С. Савин. – Харьков : Основа, 1995. – 264 с.
 35. Журавлев, В. Н. Аэродинамический комплекс ХАИ – основные этапы развития и научной деятельности : воспоминания : библиогр. указ. / В. Н. Журавлев ; [сост.: Н. М. Ткаченко, И. В. Олейник, В. С. Гресь]. – Харьков : ХАИ, 2012. – 156 с.
 36. Проскура, Г. Ф. Гидродинамика турбомашин : учеб. пособие для вузов / Г. Ф. Проскура. – 2-е изд., перераб. – Киев : Машгиз, 1954. – 424 с.
 37. Проскура, Г. Ф. Теоретические основы авиации и воздухоплавания. Ч. 2. Вып. 1 / Г. Ф. Проскура. – Харьков : Авио-секции ХТИ, 1925. – 111 с.
 38. Проскура, Г. Ф. Экспериментальная гидроаэродинамика. Ч. 1 / Г. Ф. Проскура. – М. ; Л. : Госавиаавтоиздат, 1933. – 308 с.
 39. Гайдачук, В. Е. Лев Александрович Колесников: воин, педагог, ученый : очерк / В. Е. Гайдачук. – Харьков : ХАИ, 2008. – 166 с.
 40. Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биограф. слов. / В. I. Астахова, К. В. Астахова, А. О. Тайков [и др.] – Харьков : Глобус, 1998. – 735 с.
 41. Алексапольский, Д. Я. Георгій Федорович Проскура / Д. Я. Алексапольский, О. І. Борисенко, Ю. М. Дедусенко. – Київ : Наук. думка, 1979. – 68 с.
 42. Пономарев, А. Н. Советские авиационные конструкторы / А. Н. Пономарев. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Воениздат, 1990. – 320 с.
 43. Моисеев, В. А. Его имя носят самолеты : док. повесть / В. А. Моисеев. – Киев : КВИЦ, 2005. – 394 с.
 44. Савин, В. С. Планета «Константин» : история авиации и страны сквозь призму конструктора Калинина / В. С. Савин. – Харьков : Основа, 1994. – 312 с.
 45. Мы из ХАИ : 45-летию окончания ХАИ – посвящается : о жизни выпускников 1962 года моторостроит. фак. 1956 г. – 1962 г. – 2007 г. – Запорожье : [б. в.], 2007. – 232 с.
 46. Горбенко, К. С. Самолеты строим сами / К. С. Горбенко, Ю. В. Макаров. – М. : Машиностроение, 1989. – 240 с.
 47. Цепляева, Т. П. Лев Давыдович Арсон: инженер, конструктор, ученый, педагог / Т. П. Цепляева. – Харьков : КНК : ХАИ, 2010. – 90 с.
 48. Моисеев, В. А. Союз крылатых : док. повесть / В. А. Моисеев. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 239 с.
 49. Гордиенко, В. А. Оборудование самолетов : учеб. для студентов вузов / В. А. Гордиенко, Н. Д. Кошевой. – Харьков : ХАИ, 2005. – 261 с.
 50. Кривцов, В. С. Живучесть авиационных силовых установок : учеб. для студентов вузов / В. С. Кривцов, А. И. Рыженко. – Харьков : ХАИ, 2004. – 659 с.
 51. Костенко, И. К. Летающие крылья / И. К. Костенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1988. – 104 с.
 52. Соболев, Д. А. Столетняя история «летающего крыла» / Д. А. Соболев. – М. : РУСАВИА, 1998. – 288 с.
 53. Геронимус, Я. Л. Очерки о работах корифеев русской механики / Я. Л. Геронимус. – М. : Гостехтеориздат, 1952. – 519 с.
 54. Ученые Харькова к годовщине освобождения родного города : крат. обзор работы учеб. и науч.-исследоват. ин-тов за годы Отечеств. войны / отв. ред. С. С. Уразовский. – Харьков : Соціаліст. Харківщина, 1944. – 83 c.
 55. Кроль, А. А. Примерный расчет самолета на прочность. Вып. 5. Расчет фюзеляжа (расчет фюзеляжа типа «Монокок», расчет ферменного фюзеляжа) / А. А. Кроль. – Харьков : ХАИ, 1935. – 32 с.
 56. Ахиезер, Н. И. О плоскопараллельном потоке через бесконечную решетку / Н. И. Ахиезер. – Харьков : ХАИ, 1934. – 50 с.
 57. Костюк, Д. I. Кiнематика механiзмiв / Д. I. Костюк ; під ред. Я. Л. Геронімуса. – Харків : ДНТВУ, 1937. – 268 с.
 58. Костюк, Д. І. Елементарне визначення жіроскопичного моменту, що діє на вал пропеллера при польотах на кривих / Д. І. Костюк. – Харків : ХАІ, 1935. – 13 с.
 59. Ахиезер, Н. О некоторых вопросах теории моментов / Н. Ахиезер, М. Крейн. – Харьков : Гос. науч.-техн. изд-во Украины, 1938. – 255 с.
 60. Харьковский авиационный институт им. ОСОАВИАХИМА. Научные записки. Т. 1. Вып. 1 / Харьков. авиац. ин-т им. ОСОАВИАХИМА. – Харьков : [ХАИ], 1939. – 44 с.
 61. Проскура, Г. Ф. Конспект лекций по экспериментальной аэродинамике. Вып. 4 / Г. Ф. Проскура. – Харьков : ХАИ, 1938. – 35 с.
 62. Ахиезер, Н. И. Курс гидродинамики. Вып. 1 / Н. И. Ахиезер. – Харьков : ХАИ, 1939. – 35 с.

Назад до списку