Іноземні мови в навчальних закладах


16-08-2021
Назад до списку
1. Денисенко, І. І. Особливості навчання іноземної мови в умовах співпраці в контексті вищої освіти / І. І. Денисенко, А. М. Тарасюк // Іноземні мови. – 2020. – № 3 (103) – C. 18–24.
2. Голуб, І. Ю. Вправи для розвитку індивідуальних пізнавальних здібностей студентів на заняттях з іноземної мови / І. Ю. Голуб // Іноземні мови. – 2019. – № 4 (100) – C. 12–24.
3. Зінукова, Н. В. Типологія вправ для формування фахової компетентності в усному послідовному професійно орієнтованому перекладі / Н. В. Зінукова // Іноземні мови. – 2018. – № 4 (96). – C. 26–37.
4. Корнєва, З. М. Методичні засади навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування / З. М. Корнєва, О. В. Ващило // Іноземні мови. – 2020. – № 1 (101). – C. 10–19.
5. Корнєва, З. М. Сучасний стан навчання англійської мови технічного спрямування у закладах вищої освіти / З. М. Корнєва // Іноземні мови. – 2019. – № 2 (98). – C. 10–18.
6. Котковець, А. Л. Підходи до організації контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки / А. Л. Котковець // Іноземні мови. – 2020. – № 2 (102). – C. 8–14.
7. Синеков, О. С. Принципи диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх ІТ-фахівців / О. С. Синеков // Іноземні мови. – 2019. – № 1 (97). – C. 3–6.
8. Синеков, О. С. Критерії оцінювання результатів диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх ІТ-фахівців / О. С. Синеков // Іноземні мови. – 2020. – № 3 (99). – C. 3–18.
9. Тарнопольський, О. Б. Кейс стаді: онлайн навчання англійської мови та теоретичних дисциплін мовного циклу студентів ЗВО та слухачів комерційних мовних курсів в умовах карантину-переваги,недоліки та перспективи / О. Б. Тарнопольський // Іноземні мови. – 2021. – № 1 (105).–C. 25–33.
10. Филипська, В. І. Забезпечення ефективного коригувального зворотного зв’язку між викладачем та студентом у процесі вивчення іноземної мови / В. І. Филипська // Іноземні мови. – 2020. – № 4 (104). – C. 11–17.

Назад до списку