І в пам’яті, і в серці…


07-05-2020
Назад до списку
Друга світова війна належить до числа найважливіших історичних подій XX ст. Вона тривала 6 років, охопила майже всі континенти. У ній взяло участь понад 60 держав, її масштаби набагато перевищували масштаби Першої світової війни.
http://politics.ellib.org.ua/pages-4612.html
 
И. Т. От первого до последнего дня : записки фронтовика / И. Т. Артеменко. – Харьков : Прапор, 1979. – 184 с.

Ф. Д. За кулисами второй мировой войны / Ф. Д. Волков. – М. : Мысль, 1985. – 304 с.Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хэлла,

У. Леги, Д. Эйзенхауэра / сост. Е. Я. Трояновская. – М. : Политиздат, 1990. – 560 с.

А. П. Величие подвига : посвящ. Курской битве и освобождению Левобережной Украины / А. П. Дикань. – Харьков : Харьков, 1994. – 384 с.

А. П. Герои Харьковщины / А. П. Дикань. – Харьков : Харків, 1998. – 350 с.Реутов, Г. Н. Правда и вымысел о второй мировой войне : англ. буржуазная историография о происхождении войны, внешней политике Англии и междунар. отношениях 1939–1945 гг. / Г. Н. Реутов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Международные отношения, 1970. – 304 с.

Симонов, К. М. В одной газете...: репортажи и статьи: 1941–1945 / К. М. Симонов, И. Г. Эренбург. – М. : Агентство печати Новости, 1979. – 287 с.

Сто великих битв. – М. : Вече, 2002. – 640 с.

Хвостов, В. М. Как возникла вторая мировая война / В. М. Хвостов, А. М. Некрич. – М. : Госполитиздат, 1959. – 84 с.

Черчилль, У. Вторая мировая война. Кн. 1. Т. 1/2 / У. Черчилль ; пер. с англ. под ред. А. С. Орлова. – М. : Воениздат, 1991. – 592 с.

 
Вони – герої
«Я той, що греблі рвав.
Я не сидів у скелі,
Коли дуби валились вікові.
У партизанській лісовій оселі
На пережовклій, стоптаній траві
Лежав, покритий листям пурпуровим,
І кров текла по краплі крізь бинти,
А Лісовик з обличчям сивобровим
Питав мене: «Чи всі порвав мости?» –
«Усі...»
 
«Той, що греблі рве». Леся Українка

 
Андриянов, В. И. Повесть о шахтерских полках / В. И. Андриянов. – 3-е изд., доп. – Донецк : Донбас, 1975. – 240 с.

Ванеев, Г. И. Черноморцы в Великой Отечественной войне / Г. И. Ванеев. – М. : Воениздат, 1978. – 384 с.

Вовченко, И. А. Танкисты : док. повесть / И. А. Вовченко. – М. : ДОСААФ, 1976. – 256 с.

Вргович, С. Партизанскими тропами : док. повесть / С. Вргович ; пер. с серб.-хорв. М. Д. Ковалева. – М. : Воениздат, 1977. – 143 с.

Герои сопротивления / сост.: А. Я. Манусевич, Ф. А. Молок. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1977. – 296 с.

Героини войны : очерки о женщинах – Героях Советского Союза / сост.: А. Белановский, П. Перепельченко ; ред. Л. Торопов. – М. : Госполитиздат, 1963. – 720 с.

Гридчин, И. И. Партизанский набат / И. И. Гридчин. – Киев : Политиздат, 1983. – 176 с.

Журналисты на войне. Кн. 2 / сост. Н. Г. Кузьмин. – М. : Воениздат, 1974. – 399 с.

Казаков, В. И. Артиллерия, огонь! / В. И. Казаков. – 2-е изд. – М. : ДОСААФ, 1975. – 240 с.

Коппань, Й. Шпигуни і розвідники у другій світовій війні / Й. Коппань ; пер. з угор. К. А. Бібікова. – Київ : Політвидав, 1987. – 184 с.

Народ против фашизма: 1939–1945 : ист. очерк о борьбе болгарского народа в период второй мировой войны / под ред. В. Н. Гребенникова ; пер. с болг. Г. А. Чернейко. – М. : Прогресс, 1986. – 368 с.

Ростунов, Т. И. Внимание: воздушная тревога / Т. И. Ростунов. – Киев : Политиздат, 1990. – 256 с.

Ротмистров, П. А. Стальная гвардия / П. А. Ротмистров. – М. : Воениздат, 1984. – 272 с.

Холин, А. Т. Радисты фронта / А. Т. Холин. – М. : Воениздат, 1985. – 200 с.
 
Льотчики на війні
 
В роки Другої світової війни авіація перетворилася у величезну силу і стала неодмінним учасником усіх великих боїв. Неможливо було здобути значну перемогу на суші, не захопивши попереднє панування в повітрі. У противному випадку наземні війська несли від повітряних атак важкі утрати вже на марші і були не в змозі розгорнутися в бойовий порядок.
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/world_history/4774/

В ночном небе войны : воспоминания ветеранов 719-го авиационного полка ночных бомбардировщиков. – Харьков : Прапор, 1988. – 208 с.

Долина, М. И. Дочери неба : «дневные ведьмы» на пикировщиках / М. И. Долина. – Киев : Довіра, 2010. – 230 с.

Єфремов, В. С. Ескадрильї летять за обрій : фронтова повість / В. С. Єфремов. – Київ : Радян. письменник, 1978. – 352 с.

Карпов, О. О. Крилаті атакують / О. О. Карпов. – Київ : Політвидав, 1975. – 232 с.

Козлов, П. «Илы» летят на фронт / П. Козлов. – М. : ДОСААФ, 1976. – 176 с.

Тимофеева-Егорова, А. А. Держись, сестренка!.. / А. А. Тимофеева-Егорова. – М. : Воениздат, 1983. – 176 с.

Федоров, А. Г. Авиация в битве под Москвой / А. Г. Федоров. – М. : Наука, 1971. – 300 с.

Хаметов, М. И. В небе Заполярья : о дважды Герое Советского Союза Б. Ф. Сафонове / М. И. Хаметов. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1987. – 112 с.

Чечельницкий, Г. А. Летчики на войне : военно-исторический очерк о боевом пути 15-й воздушной армии: 1942–1945 / Г. А. Чечельницкий. – М. : Воениздат, 1974. – 272 с.

Чечнева, М. П. «Ласточки» над фронтом : очерки / М. П. Чечнева. – М. : ДОСААФ, 1984. – 272 с.

Шахурин, А. И. Крылья победы : воспоминания / А. И. Шахурин. – 3-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1990. – 304 с.
100 років з дня народження І. М. Кожедуба
8 червня 1920 року в Чернігівській губернії народився Іван Микитович Кожедуб – найкращий льотчик-ас антигітлерівської коаліції, маршал авіації, тричі Герой Радянського Союзу, на рахунку якого десятки збитих ворожих літаків.
Кожедуб, И. Н. Верность отчизне : рассказы летчика-истребителя / И. Н. Кожедуб. – М. : Дет. лит., 1970. – 190 с.

Кожедуб Иван Никитович. Фотоархив // Авиация и космонавтика. – 2013. – № 5. – С. 54.

Сафонова, Е. Легендарный Иван Кожедуб / Е. Сафонова // Авиация общего назначения. – 2010. – № 6. – С. 40–45.

Шишов, Л. Самолет трижды Героя / Л. Шишов // Крылья Родины : сборник / сост.: В. В. Рыбалка, Л. М. Шишов. – М. : ДОСААФ, 1983. – С. 257–258.
Україна у війні
В історії українського народу події Другої світової та Великої Вітчизняної воєн посідають особливе місце. Пам’ять про війну є духовно-історичним надбанням нашого народу. Нищівний вал бойових дій двічі прокотився українськими землями, не оминувши жодного населеного пункту, понівечивши долі десятків мільйонів людей. Протягом 1225 днів і ночей Україна була ареною жорстоких, кровопролитних боїв. Саме в Україні вирішувалася доля війни в Європі. Саме тут проводилася більшість великомасштабних операцій 1941-1944-х років, які, зрештою, вирішили долю всієї війни.
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/im_geroi.php

Битва за Днепр = Битва за Дніпро : стихи, худ. проза, публицистика, очерки, фронтовые корреспонденции, воспоминания : на рус. и укр. яз. – Днепропетровск : Промінь, 1975. – 224 с.

В боях за Харьковщину : воспоминания участников Великой Отечественной войны. – 3-е изд., испр. и доп. – Харьков : Прапор, 1973. – 440 с.

Ершов, А. Г. Освобождение Донбасса : воен.-ист. очерк / А. Г. Ершов. – М. : Воениздат, 1973. – 240 с.

Книга пам'яті Дробицького яру : cпогади, нариси, документи / авт.-уклад.: В. П. Лебедєва, П. П. Сокольский. – Харків : Прапор, 2004. – 208 с.

Лето 1941. Украина : документы, материалы, хроника событий / под ред. В. А. Замлинского. – Киев : Украина, 1991. – 512 с.

У битві за Київ / упоряд. В. С. Корольов. – Київ : Молодь, 1973. – 252 с.

У стен Запорожья : воспоминания, очерки / сост. И. М. Лукаш. – 2-е изд., испр. и доп. – Днепропетровск : Промінь, 1978. – 328 с.

Україна в полум'ї війни 1941–1945 / гол. ред. П. П. Панченко. – Київ : Україна, 2005. – 560 с.

Череватенко, А. Т. Небо Одессы, 1941 / А. Т. Череватенко. – Одесса : Маяк, 1971. – 176 с.

Чуйков, В. И. В боях за Украину : гвардейцы Сталинграда в боях против фашистских захватчиков за освобождение Советской Украины / В. И. Чуйков – Киев : Политиздат, 1972. – 192 с.
Додаткова література
Ачкасов, В. И. Советское военно-морское искусство в Великой Отечественной войне / В. И. Ачкасов, Н. Б. Павлович. – М. : Воениздат, 1973. – 404 с.

9 мая 1945 года / под ред. А. М. Самсонова. – М. : Наука, 1970. – 760 с.

Дмитриев, А. П. Дорогами войны : воспоминания фронтовых корреспондентов : фотоальбом / А. П. Дмитриев, Е. А. Долматовский. – Киев : Мистецтво, 1986. – 144 с.

Дорога на Смоленск : американские писатели и журналисты о Великой Отечественной войне советского народа 1941–1945 : пер. с англ. – М. : Прогресс, 1985. – 472 с.

Исаев, С. И. Герои-освободители Харьковщины / С. И. Исаев, В. Н. Левченко. – Харьков : Прапор, 1988. – 320 с.

Конев, И. С. Записки командующего фронтом : 1943–1945 / И. С. Конев. – 3-е изд. – Киев : Политиздат, 1987. – 624 с.

Конев, И. С. Сорок пятый / И. С. Конев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Воениздат, 1970. – 288 с.

Корольков, Ю. М. Где-то в Германии... : док. повесть / Ю. М. Корольков. – М. : Политиздат, 1971. – 256 с.

Лебедева, Н. С. Безоговорочная капитуляция агрессоров : из истории второй мировой войны / Н. С. Лебедева. – М. : Наука, 1989. – 384 с.

Летописцы Победы / сост. Б. С. Бурков, В. А. Мякушков. – М. : Политиздат, 1984. – 238 с.

Накануне, 1931–1939: как мир был ввергнут в войну : краткая история в документах, воспоминаниях и комментариях – М. : Политиздат, 1991. – 272 с.

Романько, О. В. Мусульманские легионы во Второй мировой войне / О. В. Романько. – М. : Транзиткнига, 2004. – 320 с.

Это не должно повториться! / сост. П. Е. Масленников. – М. : Прогресс, 1985. – 296 с.

Я помню, я горжусь... : 65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Нар. укр. акад. – Харьков : НУА, 2010. – 184 с.
 

Назад до списку