Військо України (30 років з дня створення Збройних Сил України)


01-12-2021
Назад до списку

Розвиток і формування Збройних Сил України


1. Гречанінов, В. За зразком сучасних армій: концептуальні військово-політичні основи оборонної політики України / В. Гречанінов // Політика і час. – 2004. – №4. – С. 3–11.
2. Воєнна доктрина України // Наука і оборона. – 2004. – № 4. – С. 3–11.
3. Авраменко, О. Одна країна – дві доктрини? Воєнна доктрина України: політичні та правові основи / О. Авраменко // Політика і час. – 2004. – № 10. – С. 61–65.
4. Україна. Закони. Про військовий обов'язок і військову службу. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : станом на 24 квіт. 2019 р. – Харків : Право, 2019. – 114 с.
5. Україна. Закони. Про національну безпеку України. Про оборону України. Про Збройні Сили України. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України. Про Національну гвардію України : станом на 25 лют. 2019 р. – Харків : Право, 2019. – 120 с.
6. Алещенко, В. І. Імідж Збройних Сил України: сутність, стан і напрями формування / В. І. Алещенко // Наука і оборона. – 2007. – № 3. – С. 35–44.
7. Алещенко, В. І. Соціальна політика в Збройних Силах України: проблеми та шляхи їх розв'язання / В. І. Алещенко // Наука і оборона. – 2005. – № 2. – С. 38–44.
8. Аксенов, В. Ф. До питання розроблення Національної програми воєнного кораблебудування / В. Ф. Аксенов, М. В. Берлад, М. Л. Нефедов // Наука і оборона. – 2005. – № 2. – С. 48–50.
9. Морозов, А. О. Основні проблеми інформатизації Збройних Сил України на сучасному етапі / А. О. Морозов, Г. Є. Кузьменко, А. Д. Яровий // Наука і оборона. – 2004. – № 3. – С. 16–21.
10. Гошовська, В. А. Актуальні питання гуманітарної та соціальної політики в Збройних Силах України / В. А. Гошовська // Наука і оборона. – 2004. – № 2. – С. 7–13.
11. Cніцаренко, П. М. Інформаційна операція Збройних Сил України як інтегруюча форма воєнних дій в інформаційному просторі / П. М. Cніцаренко // Наука і оборона. – 2020. – № 1. – С. 37–42.
12. Інформаційні системи та мережі військ : підручник. Ч. 1 / В. І. Ткаченко, Є Б. Смірнов, І. О. Романенко. – Харків : ХУПС, 2013. – 328 с.
13. Інформаційні системи та мережі військ : підручник. Ч. 2 / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов, І. О. Романенко. – Харків : ХУПС, 2013. – 402 с.
14. Торічний, В. О. Інформаційне забезпечення безпеки держави в умовах інформаційного суспільства: державно-управлінський аспект / В. О. Торічний. – Харків : НУЦЗУ, 2020. – 283 с.
15. Корнієнко, О. М. Нариси військової історії України / О. М. Корнієнко. – Київ : Наш час, 2008. – 488 с.
16. Історія українського вiйська. В 2 ч. Ч. 1 / I. Крипякевич, Б. Гнатевич, З. Стефанов. – Київ : Україна. – 288 с.
17. Історія українського вiйська. В 2 ч. Ч. 2 / I. Крипякевич, Б. Гатевич, З. Стефанов. – Київ : Україна. – 284 с.
18. Корж, І. Ф. Посадові та службові особи в системі військової служби / І. Ф. Корж // Наука і оборона. – 2004. – № 1. – С. 43–46.
19. Павловський, І. В. Пропозиції щодо удосконалення системи логістичного забезпечення Збройних Сил України / І. В. Павловський, В. В. Твердохлібов, О. М. Башкиров // Озброєння та військова техніка. – 2017. – № 1. – С. 50–54.
20. Гупало, А. Ю. Сучасна модель взаємодії Міністерства оборони з іншими участниками технічного оснащення Збройних Сил України / А. Ю. Гупало // Озброєння та військова техніка. – 2020. – № 3. – С. 30–36.
21. Дашкієв, В. М. Аналіз можливих шляхів модернізації ВПС України / В. М. Дашкієв, В. О. Іванюк // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков, 2004. – № 1. – С. 59–65.
22. Крук, С. І. Інституційність державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія, методологія та практика / С. І. Крук. – Харків : НУЦЗУ, 2019. – 324 с.
23. Мосов, С. П. Інтелектуальний потенціал Збройних Сил України – запорука їх боєготовності та боєздатності / С. П. Мосов // Винахідник і раціоналізатор. – 2005. – № 4. – С. 10–13.
24. Голота, О. П. Соціально-фінансовий аспект реформування Збройних сил України / О. П. Голота // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 129–134.
25. Сенаторова, О. В. Права людини і збройні конфлікти / О. В. Сенаторова – Київ : Лисенко, 2018. – 208 с.
26. Загиблі на чужині : книга Пам'яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем. – Київ : Кн. Пам'яті України, 2003. – 624 с.
27. Основи організації патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи в Повітряних Силах Збройних Сил України / М. М. Петрушенко, О. Б. Котов, Г. В. Пєвцов [та ін.]. – Вінниця ; Харків : ХУПС, 2011. – 140 с.Військова техніка Збройних Сил України28. Аналіз світового досвіду застосування військових аеростатних літальних апаратів та перспективи їх використання у Збройних Силах України / Д. М. Бєляєв, О. О. Расстригін, Р. П. Семенюк, В. П. Бунаков // Озброєння та військова техніка. – 2015. – № 3. – С. 67–72.
29. Історія та символіка морського центру спецпризначення // Морська держава. – 2011. – № 6. – С. 19–22.
30. Коргин, С. Военно-морские силы Украины / С. Коргин // Зарубежное военное обозрение. – 2015. – № 12. – С. 87–91.
31. Астахов, С. Держприкордонслужба: перший рік у новому статусі / С. Астахов // Політика і час. – 2004. – № 9. – С. 66–70.
32. Тополь, М. Влияние европейской интеграции на военную промышленность Украины / М. Тополь // Зарубежное военное обозрение. – 2015. – № 3. – С. 41–44.
33. Історія військово-морської символіки України // Морська держава. – 2012. – № 1. – С. 13–18.
34. Лук'янов, А. Збройовий бізнес. Україна на світовому ринку озброєнь та військово-технічних послуг / А. Лук'янов, О. Мартьянов // Політика і час. – 2004. – № 12. – С. 68–74.
35. Дмитрієнко, М. Ф. [Рецензія] / М. Ф. Дмитрієнко, Я. О. Іщенко // Український історичний журнал. – 2015. – № 4. – С. 216–219. – Рец. на кн.: Карпов В. В. Становлення та розвиток військової символіки України 1991–2012 рр. : монографія. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 232 с.
36. Карпов, В. В. Військова символіка держави / В. В. Карпов, Д. В. Табачник. – Київ: Либідь, 2007. – 296 с.
37. Соколов, К. О. Пропозиції щодо забезпечення Збройних Сил України супутниковим зв'язком / К. О. Соколов, О. П. Гудима, О. Б. Шиятий // Озброєння та військова техніка. – 2015. – № 2. – С. 14–17.
38. Клімов, С. Б. Роль і місце Повітряних Сил у загальній системі застосування Збройних Сил України / С. Б. Клімов // Наука і оборона. – 2005. – № 1. – С. 23–26.
39. Руснак, І. С. Будівництво Повітряних Сил Збройних Сил України: питання теорії та практики / І. С. Руснак, М. П. Крюков, В. Д. Кохно // Наука і оборона. – 2005. – № 4. – С. 8–13.
40. Близнюков, С. П. Реальність і перспектива бойових кораблів Військово-морських Сил Збройних Сил України / С. П. Близнюков // Наука і оборона. – 2005. – № 4. – С. 14–18.
41. Вакаренко, А. В. Основні напрямки та проблемні питання розвитку зенітного ракетного озброєння Повітряних сил Збройних Сил України / А. В. Вакаренко, С. М. Петрук // Озброєння та військова техніка. – 2014. – № 2. – С. 25–29.
42. Голопатюк, Л. Україна – НАТО: час прагматичних підходів / Л. Голопатюк // Військо України. – 2004. – № 9/10. – С. 6–8.
43. Ткачов, В. Європейська, євроатлантична інтеграція в контексті національної безпеки України / В. Ткачов // Військо України. – 2005. – № 11. – С. 6–9.
44. Серых, В. Д. Воинские ритуалы / В. Д. Серых. – М. : Воениздат, 1981. – 160 с.
45. Ганичев, П. П. Воинские звания / П. П. Ганичев. – М. : ДОСААФ, 1989. – 144 с.Професія – військовий46. Військове виховання: історія, теорія та методика : навч. посіб. – Київ : Graphic & Design, 2002. – 560 с.
47. Ягупов, В. В. Військова дидактика : навч. посіб. / В. В. Ягупов – Київ : Київ. ун-т, 2000. – 400 с.
48. Макнаб, К. Психологическая подготовка подразделений специального назначения / К. Макнаб. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 384 с.
49. Ягупов, В. В. Теорiя i методика вiйськового навчання / В. В. Ягупов. – Київ : Тандем, 2000. – 382 с.
50. Сідаш, В. В. Теоретичні основи автоматизації управління льотною підготовкою військових льотчиків : монографія / В. В. Сідаш, Г. В. Пєвцов, О. В. Никифоров. – Харків : Цифр. друк. № 1, 2013. – 244 с.
51. Інноваційний розвиток вищої військової освіти України: досвід, тенденції, перспективи, особливості підготовки військових льотчиків : монографія / В. В. Сідаш, А. М. Алімпієв, Г. В. Пєвцов [та ін.]. – Харків : Цифр. друк. № 1, 2012. – 456 с.
52. Хто і чому служить у війську? // Військо України. – 2004. – № 7/8. – С. 34–35.
53. Військова кафедра у закладах вищої освіти // Сучасна освіта. – 2019. – № 9. – С. 20–21.
54. Як в Україні отримати професію військового // Сучасна освіта. – 2017. – № 4. – С. 20-21.
55. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи ВНЗ, які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України на посадах осіб офіцерського складу // Сучасна освіта. – 2019. – № 1/2. – С. 18–19.

Назад до списку