Україна: свята, обряди, звичаї


10-08-2016
Назад до списку


24 серпня – День Незалежності

Берегиня : всеукр. народознавчий часоп. – Вип. 3. – Київ, 2006.

Берегиня : всеукр. народознавчий часоп. – Вип. 3. – Київ, 2007.

Берегиня : всеукр. народознавчий часоп. – Вип. 2. – Київ, 2007.

Берегиня : всеукр. народознавчий часоп. – Вип. 2. – Київ, 2008.

Берегиня : всеукр. народознавчий часоп. – Вип. 1. – Київ, 2009.

Берегиня : всеукр. народознавчий часоп. – Вип. 3. – Київ, 2008.

Берегиня : всеукр. народознавчий часоп. – Вип. 3. – Київ, 2009.

Берегиня : всеукр. народознавчий часоп. – Вип. 4. – Київ, 2009.

Берегиня : всеукр. народознавчий часоп. – Вип. 1. – Київ, 2008.

Берегиня : всеукр. народознавчий часоп. – Вип. 2. – Київ, 2009.

Берегиня : всеукр. народознавчий часоп. – Вип. 4. – Київ, 2006.

Берегиня : всеукр. народознавчий часоп. – Вип. 1. – Київ, 2007.

Берегиня : всеукр. народознавчий часоп. – Вип. 4. – Київ, 2007.

Берегиня : всеукр. народознавчий часоп. – Вип. 4. – Київ, 2008.

Курочкін, О. Культура і побут карпатських горян за спостереженнями І. С. Нечуя-Левицького / О. Курочкін // Берегиня. – 2006. – № 3. – С. 23–30.

Курочкін, О. Весільне рядження «Циганщина» / О. Курочкін // Берегиня. – 2009. – № 1. – С. 5–18.

Васянович, О. Сучасні весільні звичаї та обряди у Меленях на Житомирщині / О. Васянович // Берегиня. – 2006. – № 4. – С. 33–48.

Тюрикова, О. Про українські різдвяні традиції та про Донбас / О. Тюрикова // Берегиня. – 2006. – № 4. – С. 63–70.

Кожолянко, Г. Великдень – Великий День у житті буковинців / Г. Кожолянко // Берегиня. – 2008. – № 1. – С. 49–58.

Кожолянко, Г. Весняні свята та обряди Буковини / Г. Кожолянко // Берегиня. – 2007. – № 1. – С. 52–64.

Кожолянко, Г. Народний театр українців у період зимової обрядовості: різдвяний вертеп / Г. Кожолянко // Берегиня. – 2008. –№ 4. – С.14–22.

Скуратівський, В. Дерева і рослини / В. Скуратівський // Берегиня. – 2007. – № 2. – С. 44–62.

Скуратівський, В. Зима прийшла, празників принесла / В. Скуратівський // Надзвичайна ситуація. – 2007. – № 12. – С. 54–57.

Скуратівський, В. Обрядові напої / В. Скуратівський // Берегиня. – 2007. – № 3. – С. 55–65.

Скуратівський, В. Та прийдуть до тебе три празники в гості... / В. Скуратівський // Берегиня. – 2006. – № 4. – С. 71–90.

Скуратівський, В. Традиційний обрядовий хліб / В. Скуратівський // Берегиня. – 2007. – № 1. – С. 65–86.

Скуратівський, В. Хатні обереги / В. Скуратівський // Берегиня. – 2008. – № 4. – С. 72–91.

Лабович, Л. Народне весілля українців Північного Підляшшя / Л. Лабович // Берегиня. – 2007. – № 4. – С. 3–16.

Щербань, О. Весільний обряд села Велика Павлівка (Полтавщина, Україна) / О. Щербань, Г. Яреха // Берегиня. – 2008. – № 3. – С. 31–68.

Гнатюк, В. Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка / упорядк., вступна стаття та примітки М. Яценка. – Київ : Музична Україна, 1971. – 324 с.

Кольберг, О. Казки Покуття / склад. О. Кольберг. – Ужгород : Карпати, 1991. – 327 с.

Манжура, І. Народні пісні в записах Івана Манжури / упор., вступна ст. Л. С. Каширіна. – (Українські народні пісні в записах письменників ). – Київ : Музична Україна, 1974. – 351 с.

Пойда, П. Ой, співаємо співаночки : закарпатські народні пісні та коломийки в записах Петра Пойди / П. Пойда. – Ужгород : Карпати, 1973. – 46 с.

Ярошинська, Є. Народні пісні з-над Дністра в записах Євгенії Ярошинськоі / Є. Ярошинська ; упоряд., вступна ст. М. В. Гуць. – Київ : Музична Україна, 1972. – 324 с.

Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія : додаток до журналу «Хроніка-2000. Наш край» / уклад. Я. Головацький. – Київ : Довіра, 1991. – 96 с.

Дитячі пісні та речитативи / упоряд. Г. В. Довженюк, К. М. Луганська ; АН України Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1991. – 448 с.

Казки Підгір'я. – Ужгород : Карпати, 1976. – 208 с.

Міфи України : посібник з народознавства:за книгою Георгія Булашева «Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях». – Київ : Довіра, 2003. – 383 с.

Нова радість стала : колядки та щедрівки : для дошкільного та молодшого шкільного віку / упоряд., передм. І. Мелкович ; муз. ред. Б. Антків. – Київ : Веселка, 1991. – 32 с.

Розлилися круті бережечки : українські народні пісні та думи / упоряд. О. Микитенко, О. Дей. – Київ. : Веселка, 1972. – 228 с.

Назад до списку