Світлій пам`яті жертв голодоморів в Україні


23-11-2023
Назад до списку
I. Україна: перша половина XX століття : документи і матеріали

Цитата: «…убити голодом селян на Україні, на Дону, на Кубані, вбити з малими дітьми. Вказівка була забрати й насінний фонд увесь. Шукали зерна, нібито не хліб то, а бомби, кулемети. Землю поперетикали багнетами, шомполами, все підпілля перекопали, всю підлогу повзламували, в городах шукали. В деяких забирали зерно, що в хатах було, - в горщики, в діжі зсипане. В однієї жінки хліб печений забрано, навантажено на віз і також у район відвезено. Вдень і вночі вози рипіли, пил над усією землею стояв, а елеваторів не було, зсипали на землю, а навколо вартові ходять, Зерно до зими від дощу змокло, гнити почало.
А коли ще з сіл везли зерно, навколо пил піднявся, все в димі: і село, і поле, і місяць уночі. Хтось розум стратив: небо горить, земля горить! Кричить! Ні, небо не палало, то життя палало».
Голод в Україні 1932-1933 : вибр. ст. / упоряд. Н. Дюк. – 2-ге вид. –
Луцьк : ВМА «Терен», 2006. – 164 с. – С. 76.

1. Бойко, О. Д. Історія України : посіб. для студентів вищ. навч. закладів / О. Д. Бойко. – К. : Академія, 1999. – 568 с. – (Гаудеамус).
2. Україна в ХХ столітті (1900-2000 рр.) : зб. док. і матеріалів / упоряд. А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король [та ін.]. – Київ : Вищ. шк., 2000. – 351 с.
3. Гунчак, Т. Україна: перша половина ХХ століття : нариси політ. історії / Т. Гунчак. – К. : Либідь, 1993. – 288 с. : іл.
4. Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 608 с.
5. Олійник, М. Історія України : навч. посіб. для студентів дистанційної та заочної форм навчання / М. Олійник, І. Ткачук. – 3-те вид., випр. та доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 264 с.
6. Історія України : джерельний літопис / упоряд. В. І. Червінський, М. І. Обушний, Т. Ю. Горбань [та ін.] ; за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : ФВД, 2008. – 800 с.
7. Котляр, М. Шляхами віків : довід. з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – Київ : Україна, 1993. – 380 с.
8. Нагаєвський, І. Iсторiя української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – Київ : Український письменник, 1993. – 416 с.

II. Як нас морили голодом : 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947…

Цитата: «Ми звикли говорити про голод у хронологічних межах 1932-1933 рр. Однак хронологія голоду на Україні більш складна. Документи свідчать, що треба окремо виділяти голодування 1931 р., голод 1932 р. і голодомор 1933 р. У кожному році існували свої чинники, які впливали на масштаби голоду. Однак найголовніша і постійна причина дедалі більшої дестабілізації становища на селі – це сталінська політика воєнно-комуністичного штурму, яка супроводжувалася безповоротним вилученням величезних обсягів сільськогосподарської продукції».
Колективізація і голод 1929-1933 : зб. док. і матер. –
К. : Наук. думка, 1992. – С. 10.

1. Голод 1921–1923 років в Україні : зб. док. і матеріалів / АН України, Ін-т історії України ; уклад. О. М. Мовчан, А. П. Огінська, Л. В. Яковлєва ; відп. ред. С. В. Кульчицький. – Київ : Наук. думка, 1993. – 240 с.
2. Колективізація і голод на Україні 1929-1933 : зб. док. і матеріалів / АН України, Ін-т історії України ; упоряд. Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна ; відп. ред. С. В. Кульчицький. – Київ: Наук. думка, 1992. – 736 с.
3. Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали / НАНУ, Ін-т історії України, Міжнар. благодійний Фонд «Україна 3000» ; упоряд. Р. Я. Пиріг. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2007. – 1128 с.
4. Кульчицький, С. В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид : труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. – Київ : Наш час, 2007. – 424 с.
5. Руденко, Р. Г. Драматична і трагічна історія Голодомору 1932-1933 рр. в Україні : монографія / Р. Г. Руденко. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 92 с.
6. Сльоза омиває душу : голодомор 1932-1933 – років на Сквирщині / упоряд. К. А. Трофимчук. – Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2008. – 208 с. : іл.
7. Шуйський, І. В. Голодомор у першій столиці / І. В. Шуйський, В. А. Полянецький. – Харків : Шанс, 2008. – 288 с.
8. Голодомор 1932-1933 років у м. Харкові, столиці УСРР / УІНП, Держ. архів Харк. обл. ; упоряд. О. С. Гнезділо, Н. В. Лапчинська, І. В. Шуйський [та ін.]. – Харків : Оригінал, 2009. – 319 с. : іл.
9. Голодомор 1932-1933 років на Харківщині / Харк. обл. держ. адміністрація, Держ. архів Харк. обл. ; упоряд. О. С. Гнезділо, О. С. Коптєва, Л. А. Панасенко [та ін.]. – Харків : Оригінал, 2008. – 272 с. : іл.
11. Кобзева, Т. Хочу знати правду!? : голодомор 1932-1933 років у Нововодолазькому районі / Т. Кобзева. – Харків : Формат Плюс, 2009. – 470 с.
12. Марочко, В. Голодомор 1932-1933 рр. / В. Марочко. – Київ: Н. Брехуненко, 2007. – 64 с. – (Голодомори).
13. Сергійчук, В. І. Як нас морили голодом / В. І. Сергійчук. – [3-те вид., доп.]. – Київ : Сергійчук М. І., 2006. – 392 с.
14. Дорош, М. Чорні покоси : публіц., документи / М. Дорош. – Вінниця : О. Власюк, 2007. – 176 с.
15. Блєднов, С. Голодомор в Донбасі (1932-1933 рр.) : авт. роздум, свідчення, документи / С. Блєднов. – Донецьк : Донбас, 2008. – 304 с.
16. Трагічні сторінки моєї Вітчизни : голод 1932–1933 років у Кобєляцькому районі на Полтавщині: спогади, списки померлих / зап. В. Голяника. – 3-є вид., доп. – Київ : Пульсари, 2008. – 192 с. : іл.
17. Чорні дошки «України». Чернігівська область : зб. док. і матеріалів / авт.-упоряд. : О. О. Стасюк, К. Ю. Лук`янець, С. В. Старовойт, Д. В. Байкєніч. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2021. – 944 с.
18. Сергійчук, В. Чи з`їли українські миші урожай 1932 року / В. Сергійчук // Уряд. кур`єр. – 2009. – № 222 (28 листоп.). – С. 6.
19. Клименко, І. Млинці на солідолі / І. Клименко // Уряд. кур`єр. – 2007. – № 221( 24 листоп.). – С. 7.
20. Марочко, В. «Золотий дощ» 1932–1933 років / В. Марочко // Уряд. кур`єр. – 2009. – № 24 (11 лют). – С. 13.
21. Ровчак, Ю. Голодомор : Харьковское измерение / Ю. Ровчак // Время. – 2008. – № 127 (18 июля). – С. 3.
22. Поліщук, Т. Голодомор на Харківщині / Т. Поліщук // Уряд. кур`єр. – 2007. – № 178 (28 верес.). – С. 12.

III. Крізь полум`я «Незгасимої свічки»

Цитата: «Пам`ять – нескінченна книга, в якій і записано все: і життя людини, і життя країни. Та ж багато сторінок вписано кривавим і чорним!
Моторошний парадокс: умирали на всеплодющих чорноземах шанованої світом житниці, просто поля, на шляхах, у холодних хатах і на лавах промерзлих вокзалів, подинці та сім`ями, вилягали роди та села. Важко навіть через багато років ступати болючими стежками трагедії.
Це було не стихійне лихо, а зумисне підготовлений голодомор. У 1933 р. Сталін, говорячи про підсумки першої п`ятирічки, заявив : «Ми, безперечно, досягли того, що матеріальне становище робітників і селян поліпшується у нас з року в рік. У цьому можуть сумніватися хіба що тільки запеклі вороги Радянської Влади». Після такої заяви мало хто міг наважитися висловити іншу точку зору».
Марченко, О. Голодомори як метод винищення на Прилуччині /
О. Марченко // Персонал. – 2006. – № 1. – С. 24–27.

1. Україна. Закони Закон України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» // ВВР. – 2006. – № 50. – С. 504.
2. Дзвони пам`яті : Білоцерківщина в прицілі Голодомору : до 75-річчя Голодомору на Україні / упоряд. А. І. Гай. – Біла Церква : О. В. Пшонківський, 2008. – 222 с. : іл.
3. Маркова, С. Коли той світанок настане? : проєкти «світлого майбутнього» і «щасливого дитинства» від комуністичних творців Голодомору : [монографія] / С. Маркова, Ш. Шугальова. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2021. – 156 с.
4. Стасюк, О. Нариси про Голодомор / О. Стасюк. – Київ : Мельник М. Ю., 2019. – 216 с.
5. Максимів, Н. Експедиція: понад смертю / Н. Максимів. – Львів : Сполом, 2008. – 120 с.
6. Волович, О. Спомини про «світле» минуле / О. Волович. – Одеса : Друк, 2008. – 118 с. : іл.
7. Виноградська, Н. Голодомор : поема / Н. Виноградська. – 2-ге вид., стер. – Харків : Оригінал, 2007. – 32 с. : іл.
8. Логвиненко, В. Обов`язок нашого сумління / В. Логвиненко // Уряд. кур`єр. – 2008. – № 116 (26 черв.). – С. 11.
9. Шот, М. Не втихне біль Голодомору / М. Шот // Уряд. кур`єр. – 2009. – № 223 (1 груд.). – С. 6.
10. Чеховська, Л. Українців мало бути вже 80 мільйонів / Л. Чеховська // Уряд. кур`єр. – 2008. – № 213 (13 листоп.). – С. 5.
11. Український Голокост 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив. Т. 7 / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ін-т укр. археології та джерелознавства. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2010. – 542 с.

Назад до списку