Світ металу


20-12-2021
Назад до списку
І. Залізне століття
 
«Залізо – найпоширеніший метал на планеті. Тому з вичерпанням запасів бронзи винайдення методів обробки заліза призвело до справжнього індустріального прориву. Перші згадки про використання заліза відносяться ще до III тисячоліття до н.е. То було метеоритне залізо, тому довгий час люди називали його небесним металом, а на фресках зображували синім кольором.
Згодом було знайдено так зване болотне залізо – його залежі знаходилися доволі близько до поверхні грунту, але обробка вимагала багато часу і сил через високу температуру плавлення.
Через високу температуру плавлення болотяної залізної руди була винайдена обробка металу, що полягала у багаторазовому розпеченні та проковуванні виробів – виготовлення криці».
https://histua.com/
 1. Беккерт, М. Мир металла / М. Беккерт ; пер. с нем. М. Я. Аркина. – М. : Мир, 1980. – 152 с.
 2. Колчин, Б. А. Черная металлургия и металлообработка в древней Руси : домонгольский период / Б. А. Колчин. – М. : АН СССР, 1953. – 260 с.
 3. Мезенин, Н. А. Занимательно о железе / Н. А. Мезенин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Металлургия, 1977. – 152 с.
 4. Венецкий, С. И. Рассказы о металлах / С. И. Венецкий. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1985. – 240 с.
 5. И. П. Бардин и отечественная металлургия : к 100-летию со дня рождения академика И. П. Бардина / Ин-т металлургии им. А. А. Байкова. – М. : Наука, 1983. – 288 с.
 6. Мезенцев, В. А. Бардин / В. А. Мезенцев. – М. : Молодая гвардия, 1970. – 208 с.
 7. Беляев, А. И. Очерки по истории металлургии легких металлов / А. И. Беляев. – М. : Металлургиздат, 1950. – 144 с.
 8. Федоров, А. С. Творцы науки о металле : очерки о творчестве отечественных ученых-металлургов и металловедов / А. С. Федоров. – 2-е изд., доп. – М. : Наука, 1980. – 217 с.
 9. Венецкий, С. И. О редких и рассеянных : рассказы о металлах / С. И. Венецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1981. – 184 с.
 10. Черняк, А. Я. Николай Вениаминович Калакуцкий : 1831–1889 / А. Я. Черняк. – М. : Наука, 1989. – 224 с.
 11. Мезенин, Н. Металлург Грум-Гржимайло / Н. Мезенин. – М. : Знание, 1977. – 112 с.
 12. Александров, И. Михаил Курако / И. Александров, Г. Григорьев. – М. : Молодая гвардия, 1958. – 144 с.
 13. Беккерт, М. Железо: факты и легенды / М. Беккерт ; пер. с нем. Г. Г. Кефера. – 2-е изд. – М. : Металлургия, 1988. – 240 с.
 14. Загорский, Ф. Н. Владимир Сергеевич Кнаббе : 1849–1914 / Ф. Н. Загорский. – М. ; Л. : Наука, 1965. – 92 с.
 15. Мезенин, Н. А. Повесть о мастерах железного дела / Н. А. Мезенин. – М. : Знание, 1973. – 224 с.
 16. Плоткин, С. Я. Петр Григорьевич Соболевский: жизнь и деятельность выдающегося ученого 19 в. / С. Я. Плоткин. – М. : Наука, 1966. – 128 с.
 17. Москвитин, Н. Т. Повесть о Макаре Мазае / Н. Т. Москвитин. – М. : Политиздат, 1971. – 118 с.
 18. Гинер, П. Г. Тайны огненной страны / П. Г. Гинер. – Днепропетровск : Промінь, 1972. – 240 с.
 19. Венецкий, С. И. В мире металлов / С. И. Венецкий. – М. : Металлургия, 1982. – 256 с.
 20. Гинер, П. Г. О чем молчат чертежи / П. Г. Гинер. – М. : Металлургия, 1983. – 161 с.
 21. Пешкин, И. С. Павел Петрович Аносов : 1799-1851 / И. С. Пешкин. – М. : Молодая гвардия, 1954. – 360 с.
 22. Медовар, Б. И. Металлургия вчера, сегодня и завтра / Б. И. Медовар. – Киев : Наук. думка, 1986. – 132 с.

ІІ. Міцність металів
 
«Міцність, як відомо, є здатність матеріалу чинити опір руйнуванню. Якщо метал не рветься при розтягуванні і не руйнується при ударі, кажуть, що метал міцний. Але в техніці не можна покладатися тільки на загальне враження про те, міцний або недостатньо міцний метал, з яким мають справу. Міцність матеріалу повинна бути точно виміряна, причому повинні бути окремо визначені його здатність чинити опір розриву і його здатність, протистояти ударним навантаженням. Щоб визначити міцність металу, виготовлені з нього зразки піддають розтягуванню на спеціальних машинах до тих пір, поки вони не розірвуться. Простеживши за дії якої сили розірвався зразок і вивчивши зміну його розмірів в місці розриву, можна отримати повну і точну характеристику міцності металу, з якого зразок виготовлений».
http://obrobka.pp.ua/
 1. Фридман, Я. Б. Строение и анализ изломов металлов / Я. Б. Фридман, Т. А. Гордеева, А. М. Зайцев. – М. : Машгиз, 1960. – 128 с.
 2. Финкель, В. М. Физические основы торможения разрушения / В. М. Финкель. – М. : Металлургия, 1977. – 360 с.
 3. Старцев, В. И. Пластичность и прочность металлов и сплавов при низких температурах / В. И. Старцев, В. Я. Ильичев, В. В. Пустовалов. – М. : Металлургия, 1975. – 328 с.
 4. Стрижало, В. А. Циклическая прочность и ползучесть металлов при малоцикловом нагружении в условиях низких и высоких температур / В. А. Стрижало. – Киев : Наук. думка, 1978. – 240 с.
 5. Пластичность и разрушение / под науч. ред. В. Л. Колмогорова. – М. : Металлургия, 1977. – 336 с.
 6. Механические свойства стали при горячей обработке давлением / И. Я. Тарновский, А. А. Поздеев, Л. В. Меандров [и др.]. – Свердловск : Металлургиздат, 1960. – 264 с.
 7. Медведев, С. Ф. Циклическая прочность металлов / С. Ф. Медведев. – М. : Машгиз, 1961. – 304 с.
 8. Кузьмин, В. Р. Усталостная прочность металлов и долговечность элементов конструкций при нерегулярном нагружении высокого уровня : [монография] / В. Р. Кузьмин, В. А. Прохоров, А. З. Борисов. – М. : Машиностроение, 1998. – 256 с.
 9. Пластичность металлов и сплавов с особыми свойствами / Ин-т металлургии им. А. А. Байкова. – М. : Наука, 1982. – 176 с.
 10. Кошелев, П. Ф. Прочность и пластичность конструкционных материалов при низких температурах : справ. пособие / П. Ф. Кошелев, С. Е. Беляев. – М. : Машиностроение, 1967. –364 с.
 11. Дрозд, М. С. Инженерные расчеты упругопластической контактной деформации / М. С. Дрозд, М. М. Матлин, Ю. И. Сидякин. – М. : Машиностроение, 1986. – 224 с.
 12. Владимиров, В. И. Физическая природа разрушения металлов / В. И. Владимиров. – М. : Металлургия, 1984. – 280 с.
 13. Иванов, В. С. Разрушение металлов / В. С. Иванов. – М. : Металлургия, 1979. – 168 с.
 14. Пластическое формоизменение металлов / Акад. наук СССР. – М. : Наука, 1967. – 136 с.

ІІІ. Захист металів від корозії
 
«Коро зія металів – самопливне руйнування металів і сплавів, а також інших речовин у результаті хімічної, електрохімічної або фізико-хімічної взаємодії з навколишнім середовищем. До основних видів корозії за її механізмом відносять хімічну, електрохімічну, а також біологічну».
https://uk.wikipedia.org
 1. Бахвалов, Г. Т. Защита металлов от коррозии : учеб. пособие / Г. Т. Бахвалов. – М. : Металлургия, 1964. – 288 с.
 2. Алцыбеева, А. А. Ингибиторы коррозии металлов / А. А. Алцыбеева, С. Левин. – Л. : Химия, 1968. – 264 с.
 3. Шехтер, Ю. Н. Защита металлов от коррозии: ингибиторы, масла и смазки / Ю. Н. Шехтер. – М. ; Л. : Химия, 1964. – 120 с.
 4. Тодт, Ф. Коррозия и защита от коррозии: коррозия металлов в промышленности : пер. с нем. / Ф. Тодт. – Л. : Химия, 1967. – 710 с.
 5. Розенфельд, И. Л. Защита металлов от коррозии лакокрасочными покрытиями / И. Л. Розенфельд, Ф. И. Рубинштейн, К. А. Жигалова. – М. : Химия, 1987. – 224 с.
 6. Структура и коррозия металлов и сплавов : атлас : справочник / под ред. Е. А. Ульянина. – М. : Металлургия, 1989. – 400 с.
 7. Коррозия и защита металлов : сб. ст. / под ред. В. П. Батракова. – М. : Оборонгиз, 1962. – 196 с.
 8. Нечипоренко, Е. П. Защита металлов от коррозии / Е. П. Нечипоренко, А. П. Петриченко, Ю. Б. Павленко. – Харьков : Вища шк., 1985. – 112 с.
 9. Скалли, Д. Основы учения о коррозии и защите металлов / Дж. Скалли ; пер. c англ. А. В. Шрейдера. – М. : Мир, 1978. – 224 с.
 10. Малахов, А. И. Основы металловедения и теории коррозии : учебник / А. И. Малахов, А. П. Жуков. – М. : Высш. шк., 1978. – 192 с.
 11. Антропов, Л. И. Ингибиторы коррозии металлов / Л. И. Антропов, Е. М. Макушин, В. Ф. Панасенко. – Киев : Техника, 1981. – 184 с.
 12. Лайнер, В. И. Защитные покрытия металлов : учеб. пособие / В. И. Лайнер. – М. : Металлургия, 1974. – 560 с.
 13. Колотыркин, Я. М. Металл и коррозия / Я. М. Колотыркин. – М. : Металлургия, 1985. – 88 с.
 14. Катодная защита от коррозии / пер. с нем. М. М. Мельниковой. – М. ; Л. : Госэнергоиздат, 1962. – 256 с.
 15. Кузуб, В. С. Анодная защита от коррозии / В. С. Кузуб. – М. : Химия, 1983. – 184 с.

IV. Деформація металів
 
«Деформація – це зміна форми та розмірів, матеріалу під дією прикладених механічних сил, як зовнішніх, так і внутрішніх. Внутрішні сили можуть бути спричинені порушенням правильності розташування атомів у кристалічній решітці. А також можуть бути зумовлені протіканням різних фазових перетворень. Тобто, таким чином, прикладена до матеріалу сила викликає його деформацію».
https://lektsii.org/
 1. Деформационное упрочнение и разрушение поликристаллических металлов / В. И. Трефилов, В. Ф. Моисеев, Э. П. Печковский [и др.] ; под ред. В. И. Трефилова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1989. – 256 с.
 2. Напряженное состояние и пластичность при деформировании металлов / Ин-т металлургии им. А. А. Байкова. – М. : Наука, 1966. – 204 с.
 3. Гелеи, Ш. Расчет усилий и энергии при пластической деформации металлов / Ш. Гелеи. – М. : Металлургиздат, 1958. – 420 с.
 4. Абрамов, В. В. Остаточные напряжения и деформации в металлах: расчеты методом расчленения тела / В. В. Абрамов. – М. : Машгиз, 1963. – 356 с.
 5. Эпштейн, Г. Н. Высокоскоростная деформация и структура металлов / Г. Н. Эпштейн, О. А. Кайбышев. – М. : Металлургия, 1971. – 200 с.
 6. Деформируемость металлов. – М. : Металлургиздат, 1953. – 200 с.
 7. Губкин, С. И. Пластическая деформация металлов. Т. 1. Физико-механические основы пластической деформации / С. И. Губкин. – М. : Металлургиздат, 1960. – 376 с.
 8. Эпштейн, Г. Н. Строение металлов, деформированных взрывом / Г. Н. Эпштейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1988. – 280 с.
 9. Оклей, Л. Н. Структура металлов при воздействии высоких давлений / Л. Н. Оклей, И. В. Чхартишвили. – М. : Металлургия, 1989. – 217 с.
 10. Высокоскоростное деформирование металлов / пер. с англ. И. Д. Миттельмана. – М. : Машиностроение, 1966. – 176 с.
 11. Рыбин, В. В. Большие пластические деформации и разрушение металлов / В. В. Рыбин. – М. : Металлургия, 1986. – 224 с.
 12. Скуднов, В. А. Предельные пластические деформации металлов / В. А. Скуднов. – М. : Металлургия, 1989. – 176 с.
 13. Пластическая обработка металлов и сплавов / Ин-т металлургии им. А. А. Байкова. – М. : Наука, 1979. – 224 с.
 14. Кудрин, А. Б. Голография и деформация металлов / А. Б. Кудрин, П. И. Полухин, Н. А. Чиченев. – М. : Металлургия, 1982. – 152 с.

Назад до списку