Сучасна бібліотека


29-09-2020
Назад до списку
 1. Новітні інформаційні технології та бібліотека : [зб. авт. ст.]. – Київ : Британська Рада в Українi, 2000. – 106 с.
 2. Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21–23 жовт. 2014 р., Полтава / Наук.-техн. б-ка Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства ім. П. Т. Тронька Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Полтава, 2014. – 288 с.
 3. Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова. – СПб. : Профессия, 2003. – 318 с.
 4. Качанова, Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек / Е. Ю. Качанова. – СПб. : Профессия, 2007. – 336 с.
 5. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий : учеб.-практ. пособие / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. – СПб. : Профессия, 2006. – 304 с.
 6. Амлинский, Л. З. Научные библиотеки информационного общества: организация и технология / Л. З. Амлинский. – СПб. : Профессия, 2008. – 200 с.
 7. Мар'їна, О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі : монографія / О. Ю. Мар'їна. – Харків : ХДАК, 2017. – 326 с.
 8. Досiн, Д. Г. Віртуальна бібліотека – елемент інтелектуальної системи для координації наукових досліджень / Д. Г. Досiн, Р. Р. Даревич, В. В. Литвин // Искусственный интеллект. – 2009. – № 4. – С. 254–262.
 9. Петрина, Н. Бібліотека відкрита для світу / Н. Петрина // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 1. – С. 25–27.
 10. Швецова-Водка, Г. Обласна бібліотека в інтернет просторі / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 15–19.
 11. Беляева, Н. Традиции и инновации в выставочной работе / Н. Беляева, Г. Шосаидова, Э. Курталиева // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 4. – С. 20–22.
 12. Головаха, С. Наукова бібліотека в соціальніх мережах / С. Головаха // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 1. – С. 29–32.
 13. Ланде, Д. Електронна бібліотека як середовище адаптивного агрегування інформації / Д. Ланде, О. Баркова // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 2. – С. 12–17.
 14. Рибачок, О. Європейська цифрова бібліотека (Європіана): створення та пріоритети розвитку (2000–2020) / О. Рибачок // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 2. – С. 8–16.
 15. Крайнікова, Т. Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз / Т. Крайнікова // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 2. – С. 30–35.
 16. Бабічева, О. Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці вищого навчального закладу / О. Бабічева // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 3. – С. 13–15.
 17. Бондаренко, В. Мобільні технології у бібліотеці: QR-код / В. Бондаренко // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 6. – С. 28–32.
 18. Калініна, Н. Бібліотека та авторське право: знати і дотримуватися / Н. Калініна // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 3. – С. 15–17.
 19. Науменко, І. Бібліографічні продукти та послуги на сайті бібліотеки як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів / І. Науменко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 17–19.
 20. Ткаченко, Н. Telegram-бот в библиотеке / Н. Ткаченко, Т. Стригун, А. Главатый // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2. – С. 10–12.
 21. Соцков, С. Способи використання Instagram у бібліотеках / С. Соцков // Бібліотечний форум: історія,теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 13–16.
 22. Мельник, М. Популяризація книги в контексті інформаційних потреб сучасного студента / М. Мельник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 36–38.
 23. Ковальчук, Л. Фандрейзингова діяльність публічних бібліотек Києва / Л. Ковальчук // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 1. – С. 22–24.
 24. Завадська, Н. Сучасний образ бібліотекаря у контексті соціальних комунікацій / Н. Завадська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 2–4.
 25. Тертилова, А. Бібліотерапія як напрямок роботи сучасного бібліотекаря / А. Тертилова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 1. – С. 36–38.
 26. Сагайдак, С. Квест як інноваційна форма роботи бібліотек / С. Сагайдак, Н. Ільченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 1. – С. 28–29.
 27. Половинчак, Ю. Сучасна бібліотека як суб'єкт національного гуманітарного простору / Ю. Половинчак // Вісник книжкової палати. – 2018. – № 9. – С. 13–15.
 28. Туровська, Л. Електронна виставка як комунікаційна модель діяльності наукової бібліотеки / Л. Туровська, І. Смоляр // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 29–31.
 29. Трачук, Л. Веб-технології в технологічному процесі обслуговування користувачів бібліотек / Л. Трачук // Вісник книжкової палати. – 2016. – № 2. – С. 23–25.
 30. Білущак, Т. Особливості сервісів для створення віртуальних виставок у формування ефективного бібліотечно-інформаційного простору / Т. Білущак, В. Акиджи // Вісник книжкової палати. – 2019. – № 2. – С. 45–48.
 31. Ростовцев, С. Закордонний досвід інтернет-маркетингової діяльності бібліотек / С. Ростовцев // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 7. –
 32. С. 49–52.
 33. Ростовцев, С. Роль маркетингу взаємовідносин в онлайн-діяльності бібліотек / С. Ростовцев // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 11. –
 34. С. 29–30.
 35. Матвієнко, О. ІТ-бібліотекар: пошук шляхів інноваційності, трудової мобільності чи зміна ціннісних орієнтирів професії? / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник книжкової палати. – 2020. – № 3. – С. 25–30.
 36. Кулієва, Т. Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення / Т. Кулієва // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 16–18.
 37. Мар'їна, О. Моделювання поведінки користувачів електронних бібліотек: із досвіду реалізації зарубіжних проектів / О. Мар'їна // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 2. – С. 19–21.
 38. Білущак, Т. Особливості сервісів для створення віртуальних виставок у формування ефективного бібліотечно-інформаційного простору / Т. Білущак, В. Акиджи // Вісник книжкової палати. – 2019. – № 2. – С. 45–48.
 39. Туровська, Л. Електронна виставка як комунікаційна модель діяльності наукової бібліотеки / Л. Туровська, І. Смоляр // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 29–31.
 40. Трачук, Л. Веб-технології в технологічному процесі обслуговування користувачів бібліотек / Л. Трачук // Вісник книжкової палати. – 2016. – № 2. – С. 23–25.
 41. Мар'їна, О. Бібліотека в медіапросторі сучасності / О. Мар'їна // Вісник книжкової палати. – 2016. – № 3. – С. 17–20.
 42. Редькина, Н. С. Персонализированное обслуживание интернет-пользователей библиотек / Н. С. Редькина // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 7. – С. 17–30
 43. Жарінова, А. Бібліотека як сучасна платформа коворкінгу / А. Жарінова // Інтелектуальна власність. – 2018. – № 2. – С. 28–29.
 44. Абдуліна, І. Сучасна бібліотека і право інтелектуальної власності / І. Абдуліна // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 12. – С. 13–16.
 45. Андрощук, Г. Електронні книги та авторські права / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність в Україні. – 2014. – № 3. – С. 15–23.
 46. Ковальчук, Ю. Піар-офіси сучасних бібліотек України / Ю. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2015. – № 3. – С. 19–21.
 47. Назаренко, Ж. Stream-освіта в бібліотеці (з досвіду роботи Запорізької ОУНБ) / Ж. Назаренко // Бібліотечна планета. – 2019. – № 1. – С. 13–15.
 48. Залевська, Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки / Л. Залевська // Бібліотечна планета. – 2015. – № 4. – С. 19–20.
 49. Конюка, О. Формування комунікативної культури працівників бібліотек як важливий чинник у подоланні конфліктів з користувачами / О. Конюка // Бібліотечна планета. – 2014. – № 3. – С.15–18.
 50. Владичинська, А. Навіщо сервіс у бібліотеці? / А. Владичинська // Бібліотечна планета. – 2016. – № 2. – С. 26–29.
 51. Сливка, О. Кіномистецька вітальня як простір соціокультурної діяльності Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого / О. Сливка // Бібліотечна планета. – 2019. – № 1. – С. 21–23.
 52. Ковальчук, С. Сучасні форми роботи в бібліотеках (інформація до словника успішного бібліотекаря) / С. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2014. – № 2. – С. 24–26.
 53. Талалаєвська, М. Нові форми роботи з користувачами в бібліотеках різних країн / М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. – 2016. – № 2. – С. 13–16.
 

Назад до списку