Пам'ять'33


13-11-2019
Назад до списку


 

Зроніть сльозу. Бо ми не мали сліз.
Заплачте разом, а не наодинці.
Зроніть сльозу за тим, хто не зріс,
Що мали зватись гордо – українці.
Заплачте! Затужить! Заголосить!
Померлі люди стогнуть з тої днини,
Й благають: українці, донесіть
Стражденний біль голодної країни.
Згадайте нас – бо ми ж колись жили.
Зроніть сльозу, і хай не гасне свічка!
Ми в цій землі житами проросли,
Щоб голоду не знали люди вічно


 
Ніна Виноградська «Голодомор», поема

 
Існує думка, що слід розрізняти принаймні два періоди в історії голоду 1932-1933 рр. в УСРР. Упродовж першого (охоплював більшу частину 1932 р.) він став наслідком хлібозаготівельних кампаній та часткової або повної конфіскації зерна й був подібним до голоду в інших хліборобних регіонах СРСР. Другий період (кінець 1932-перша половина 1933 рр.) характеризувався катастрофічним зростанням смертності в Україні, спричиненим тотальною конфіскацією зерна та інших харчових запасів, забороною виїзду за межі республіки, застосуванням карального механізму «чорних дошок». Вилучення продовольства, організація інших жорстких репресивних заходів мали на меті не лише змусити українських селян віддати все зерно державі та працювати в колгоспах. По суті терор голодом було використано для того, щоб придушити опір селянства, зруйнувати національну ідентичність та економічну самодостатність українського народу. 
Втрати міського й сільського населення України внаслідок Голодомору в 1932–1934 рр.: нові оцінки / Н. М. Левчук,
Т. Г. Боряк, О. Воловина [та ін.] // Український історичний журнал. – 2015. – №4. – С. 84–112. 
На початку 30-х р. в Україні почалися масові протести, виходи людей із колгоспів тощо. Тому в той час усю республіку було фактично ізольовано від решти СРСР. Українським селянам забороняють виїздити до інших республік, щоб там закупити зерно. Селяни паспортів не отримували, бо вони, на думку Сталіна, мали жити не там, де хотіли, а там, де потребували інтереси держави.
Проте існувала ще й глибша, внутрішня ізоляція певних населених пунктів України. Вона почалася з постанови ВКП(б) про так звані «чорні дошки», підписаної Сталіним і Молотовим. Якщо хтось із місцевого населення потравляв у чорні списки неблагонадійних, то місцевість повністю ізолювали від зовнішнього світу – на всіх шляхах і виїздах стояли загони НКВС. Крім цього, звідти вивозили всю їжу – і з магазинів, і ту, що відбирали в людей. Бо якщо хтось із селян не виконував поставок зерна, то нестачу доповнювали іншими засобами існування. У таку місцевість із «боржниками» ніхто не мав права бодай щось завезти. Нарешті, вона була заблокована для подачі інформації про події, які там відбувались.
Результат – масове вимирання людей цілими районами. Подекуди над заритими в землю людьми й досі немає жодного знака.<…> Оце і є геноцид.


 
Євдокимова, В. Голодомор 1932–1933 років з позиції сучасних соціологічних
концепцій бідності / В. Євдокимова // Персонал. – 2008. – № 2. – С. 96–101.


 
<…> Матері дивляться на дітей і від страху кричати починають. Кричать, ніби змія в дім вповзла. А ця змія – смерть, голод. Що робити? А в селян у голові тільки одне – що б то поїсти. Все, щелепи зводить, слина набігає, все ковтаєш її, та слиною не наїсися. Вночі прокинешся, навколо тихо, ні розмов, ні гармошки. Як у домовині. Лише голод ходить,не спить. Діти по хатах з самого ранку плачуть – хліба просять. А що їм мати дасть – снігу? А помочі нема ні від кого. Відповідь у партійних одна – працювати треба було, не треба було байдикувати. А ще відповідали: в себе самих пошукайте, в вашому селі хліба закопали на три роки.
 
Голод в Україні 1932–1933 : вибр. ст. / упоряд. Н. Дюк. – 2-ге вид. – Луцьк : Терен, 2006. – С. 78.


 
Почали якраз у ці дні комерційний хліб давати. Що було! Черги по півкілометра з вечора ставали. <…> А тут черги особливі – я таких більш не бачила: одне одного обхоплюють за пояс і стоять один до одного. Якщо хто оступиться, всю чергу захитає, як хвиля нею проходить. І начебто танець починається – збоку вбік. І все сильніше хитаються, їм страшно, що забракне сили за передового чіплятися і руки розтиснуться – від цього страху жінки кричати починають, і так уся черга виє, і здається, всі збожеволіли і співають, і танцюють. <...> У черзі за комерційним хлібом стояв міський народ – позбавленці, безпартійні, ремісники або приміські. 
Голод в Україні 1932–1933 : вибр. ст. / упоряд. Н. Дюк. – 2-ге вид. – Луцьк : Терен, 2006. – С. 82.


 
Спочатку голод з дому жене. Спершу він, як вогонь, пече, мучить, і за кишки, і за душу рве – людина й тікає з дому. Люди червів копають, трави збирають, навіть у Київ проривалися. І все з дому, все з дому. А приходить такий день, і голодний назад до себе в хату заповзає. Це значить: здолав голод, і людина вже рятується, лягає на постіль і лежить – немає в нього інтересу, жити не хочеться. І їсти голодному не хочеться, мочиться ввесь час і різачка в нього, і голодний стає сонним, не чіпай його, аби тихо було. Лежать голодні і доходять. А деякі божеволіли. Ці вже до кінця не заспокоювалися, їх по очах видно – блищать. Ось такі мертвих обробляли, варили і своїх дітей. Вбивали та з’їдали. В цих звір прокидався, коли людина в них умирала. Я одну жінку бачила – обличчя людське, а очі вовчі. А вони не винуваті, винуваті ті, що довели матір до того, що вона своїх дітей їсть. Та хіба ж знайдеш винуватого – кого не спитай. Це ради добра, ради всіх людей матерів довели.


 
Голод в Україні 1932–1933 : вибр. ст. / упоряд. Н. Дюк. – 2-ге вид. – Луцьк : Терен, 2006. – С. 83.


 
Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Харківська область / Л. Б. Ровчак, І. В. Шуйський, Н. В. Лапчинська [та ін.]. – Харків : Золоті сторінки, 2018. – 1024 с.
 
Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні / І. Юхновський, В. Верстюк, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 1000 с.

Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали. Т. 2 / упоряд. Р. Я. Пиріг. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2007. – 1128 с.

Україна. Закони. Закон України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» // ВВР. – 2006. – № 50. – С. 504.

Кульчицький, С. В. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. – Київ : Наш час, 2007. – 424 с.

Голод в Україні 1932–1933 : вибр. ст. / упоряд. Н. Дюк. – 2-ге вид. – Луцьк : Терен, 2006. – 164 с.

Великий голод в України 1932–1933 років : у 4 т. Т. 4. Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932–1933 рр. в Україні / Ін-т історії України Нац. акад. наук України. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. – 624 с.

Колективізація і голод на Україні: 1929–1933 : зб. док. і матеріалів / упоряд.: Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна. – Київ : Наук. думка, 1992. – 736 с.

 
Розсекречена пам'ять: голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД / упоряд.: В. Борисенко, В. Даниленко [та ін.]. – Київ : Стилос, 2007. – 604 с.

Енциклопедія сучасної України. Т. 6. Го-Гю / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2006. – 712 с.

Голод 1921–1923 років в Україні : зб. док. і матеріалів / упоряд.: О. М. Мовчан, А. П. Огінська, Л. В. Яковлєва. – Київ : Наук. думка, 1993. – 239 с.

Голодомори в Україні: причини, жертви, злочини : матеріали конф., 5 квіт. 2003 р. / Асоц. дослід. голодоморів в Україні, Харків. обл. об-ня Всеукр. т-ва «Просвіта» ім. Т. Шевченко. – Харків, 2003. – 60 с.

Голодомор у першій столиці / уклад. І. В. Шуйський, В. А. Полянецький. – Харків : ШАНС, 2008. – 288 с.

Борисенко, В. К. Свіча пам’яті: усна історія про геноцид українців у 1932–1933 роках / В. Борисенко. – Київ : Стилос, 2007. – 288 с.

 
Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні : [монографія]. – Київ : Дух і літера, 2009. – 496 с.

Сторінки історії України ХХ століття : посіб. для вчителя / за ред. С. В. Кульчицького ; упоряд.: В. П. Шевчук, А. А. Чуб, Н. А. Дехтярьова. – Київ : Освіта, 1992. – 336 с.

 
Політична історія України. ХХ століття : у 6 т. Т. 3. Утвердження радянського ладу в Україні (1921–1938) / В. А. Греченко, Л. В. Гриневич, С. А. Кокін [та ін.]. – Київ : Генеза, 2003. – 448 с.

Політична історія України : посібник / за ред. В. І. Танцюри. – Київ : Академія, 2001. – 488 с.

Кухта, Б. З історії української політичної думки: текст лекцій : навч. посіб. / Б. Л. Кухта. – Київ : Генеза, 1994. – 368 с.

 
Новітня історія України (1900–2000) : підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2000. – 663 с.

Україна в XX столiттi (1900–2000): збірник документів і матеріалів : навч. посіб. – Київ : Вища шк., 2000. – 352 с.

Історія України: джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.

Історія України: документи, матеріали : посібник / уклад. В. Ю. Король. – Київ : Академія, 2002. – 448 с.

 
Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні: ХIX–XX cт. : навч. посіб. / Я. Й. Малик, Б. Д. Вол, С. Д. Гелей [та ін.] ; за заг. ред. Я. Й. Малика. – Львів : Світ, 2001. – 296 с.

Крисаченко, В. С. Українознавство : хрестоматія-посіб. : у 2 кн. Кн. 1 / В. С. Крисаченко. – Київ : Либiдь, 1996. – 352 с.

Котляр, М. Шляхами віків : довiд. з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – Київ : Україна, 1993. – 380 с.

Гунчак, Т. Україна : перша половина ХХ століття: нариси політичної історії / Т. Гунчак. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.

Шаповал, Ю. І. У ті трагічні роки: сталінізм на Україні / Ю. І. Шаповал. – Київ : Політвидав України, 1990. – 144 с.

Михайлюта, О. Ми не раби: очима публіциста / О. Михайлюта. – Київ : Молодь, 1990. – 160 с.

Маршрутами історії / упоряд. Ю. І. Шаповал. – Київ : Політвидав України, 1990. – 656 с. 

Голодомор 1932–1933 років у художній літературіЗа радянської влади тема Голодомору була заборонена, але це не означає, що про неї не писали. Так, нещодавно були розшукані ненадруковані вірші Андрія Малишка, написані ще в 1964 році, в яких згадується Голодомор:

...Із тридцять третім голим роком,
Голодно-голим та німим,
Та тричі пухлим. Хай би з ним.
Поїли б кору і комору,
Траву і шкуру, цвіль і міль,
Та мерли б жовті, як з похміль.
Без трун понесені із двору.
Нізащо. Просто. Без вини.

http://www.chervonograd-city.gov.ua/pam.pdf


 

Виноградська, Н. І. Голодомор : поема / Н. І. Виноградська. – 2-ге вид., стер. – Харків : Оригінал, 2007. – 32 с.

Самчук, У. Марія: хроніка одного життя : роман / У. Самчук. – Київ : Український письменник, 2000. – 189 с.

Барка, В. Жовтий князь : док. роман. Т. 1, 2 / В. Барка. – Нью-Йорк ; Харків : Українська Вільна Акад. Наук у США, 2008. – 773 с.

Осьмачка, Т. Поезії. Старший боярин ; Ротонда душогубців : повісті / Т. Осьмачка. – Київ : Наук. думка, 2002. – 424 с.

Мак, О. Каміння під косою / О. Мак. – 4-те вид. – Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 196 с.

Мак, О. Куди йшла стежка : оповідання / О. Мак. – Нью-Йорк : Булава, 1961. – 156 с.

Доляк, Н. Чорна дошка : роман / Н. Доляк. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 368 с.

Дімаров, А. А. В тіні Сталіна : повісті / А. А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1990. – 176 с.

Сосюра, В. М. Третя Рота : роман / В. М. Сосюра. – Київ : Рад. письменник, 1988. – 359 с.

Ковалів, Ю. На чорних шляхах національної трагедії / Ю. Ковалів // Персонал. – 2008. – №2. – С. 88–95.Голод 1921–1923 рр. безпосередньо пов’язан з деградацією продуктивних сил внаслідок майже безперервних протягом семи років воєнних дій на території республіки, згубною для народного господарства економічною політикою державної партії і підлеглим становищем формально незалежної України щодо московського центру.
<…> У грудні 1921 р. Почалася масова смертність селян від голоду в південних губерніях. Однак Україна повинна була й далі вивозити хліб для постачання російських міст. У травні 1922 р. голодувало, за даними ЦК Допгол УССР, понад 3,7 млн. чоловік. Г. Петровський кількаразово звертався в Москву з проханням не вивозити на північ продовольчі вантажі наркомпроду УССР, але позитивне рішення центр прийняв тільки в червні.
<…> На допомогу Україні прийшли: неурядова організація Американська адміністрація допомоги (АРА), місія Ф. Нансена і утворений в Берліні за участю Комінтерну Міжробдоп. Зарубіжна допомога Україні тривала з березня 1922 р. по червень 1923 р.
У 1921 р. в Україні було вперше запроваджено терор голодом.


 

Політична історія України. ХХ століття : у 6 т. Т. 3. Утвердження радянського ладу в Україні

(1921–1938) / В. А. Греченко, Л. В. Гриневич, С. А. Кокін [та ін.]. – Київ : Генеза, 2003. – С. 348–351.
 

Несприятливі кліматичні умови, катастрофічна посуха, надмірні хлібозаготівлі, надзвичайно низька оплата або зовсім неоплата праці колгоспникам, вивіз з України зерна призвели до того, що у 1946-1947 рр. майже всю територію тогочасної республіки охопив голод. Дещо кращим було становище в її західних областях.
Про голод в Україні М. Хрущов писав і телефонував Сталіну восени 1946 р., просив запровадити продовольчі картки з метою забезпечити сільське населення продуктами харчування. У відповідь диктатор надіслав телеграму, називаючи інформацію про голод «брехнею» і дав розпорядження відправити 1,7 млн т зерна у вигляді безоплатної допомоги країнам «народної демократії».
<…> «Батько народів» змушений був дати вказівку виділити Україні мінімальну продовольчу і насіннєву позики, а також безоплатно 140 млн карб для організації і безкоштовного харчування населення.
За деякими даними, у 1946-1947 рр. в 16 східних областях померло від голоду близько 800 тис. осіб. 

Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні : ХIX–XX cт. : навч. посіб. / Я. Й. Малик,

Б. Д. Вол, С. Д. Гелей [та ін.] ; за заг. ред. Я. Й. Малика. – Львів : Світ, 2001. – 296 с. – С. 176. 

Гула, В. Запрограмована смерть: нотатки з міжнародного симпозіуму про голод 1932–33 років на Україні / В. Гула // Золоті ворота : альманах / Тов. зв'язків з українцями за межами України, Книжкова палата України. – Київ : Час, 1991. – С. 72–78.

Кульчицький, C. Обґрунтування Голодомору 1932–1933 рр. як геноциду у світлі концепцій Р. Конквеста й Р. Лемкіна / C. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 98–127.

Левчук, Н. До питання про «старі» та «нові» підходи до оцінки втрат населення України внаслідок Голодомору 1932–1933 рр. / Н. Левчук // Український історичний журнал. – 2018. – № 2. – С. 179-–193.

 
Втрати міського й сільського населення України внаслідок Голодомору в 1932–1934 рр.: нові оцінки / Н. М. Левчук, Т. Г. Боряк, О. Воловина [та ін.] // Український історичний журнал. – 2015. – № 4. – С. 84–112.

Калакура, Я. Новітня історіографія Голодомору 1932–1933 років як геноциду українського народу: надбання і прорахунки / Я. Калакура // Персонал. – 2008. – № 1. – С. 105–112.

Дорошко, М. Визнання Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом: міжнародний аспект / М. Дорошко // Персонал. – 2008. – № 1. – С. 102–104.

Євдокимова, В. Голодомор 1932–1933 років з позиції сучасних соціологічних концепцій бідності / В. Євдокимова // Персонал. – 2008. – № 2. – С. 96–101.

Бойко, С. Світ визнав Голодомор 1932–1933 років в Україні етнічною війною проти українського народу / С. Бойко // Персонал. – 2007. – № 4. – С. 21–25.

Козел, В. Застосування методів непрямого управління процесами голодомору в Україні / В. Козел // Персонал. – 2007. – № 2. – С. 12–14.

Маслюк, А Проблема самосвідомості в ламінарному стані (на матеріалах самозвітів жертв голодомору) / А. Маслюк // Персонал. – 2007. – № 2. – С. 8–11.

Полковенко, Т. Особливості голодного часу півдня України / Т. Полковенко // Персонал. – 2007. – № 2. – С. 14–17.

Кіндратенко, А. Українські голодомори як продовження етнічної війни 1917–1921 років / А. Кіндратенко // Персонал. – 2006. – № 1. – С. 14–23.

Епископ Сумской и Охтырский, Мефодий Голодомор 1932–1933 гг. на Сумщине / Мефодий, Епископ Сумской и Охтырский // Персонал. – 2005. – № 1. – С. 12–16.

Белебеха, И. Украинцы в аду голодоморов / И. Белебеха // Персонал. – 2005. – № 2. – С. 10–13.

Зятьев, С. «Лише голод змусить цих людей підкоритись...» / С. Зятьев // Надзвичайна ситуація. – 2004. – № 2. – С. 22–25.

Капустян, Г. За матеріалами московських архівів про голодомор 1932–1933 рр. в Україні / Г. Капустян // Пам'ять століть. – 2004. – № 1. – С. 89–105.

Ульянченко, В. Свіча незгасної пам'яті / В. Ульянченко // Науковий світ. – 2009. – № 4. – С. 18–20.

Назад до списку