До Всеукраїнського дня бібліотек


23-09-2019
Назад до списку

Сучасна бібліотека

 
Амеліна, Є. Інноваційні послуги сучасних українських бібліотек / Є. Амеліна, В. Пілярчук // Бібліотечна планета. – 2012. – № 1. – С. 14–19.

Бова, І. Сучасні форми обслуговування користувачів бібліотек вишів в умовах електронного середовища / І. Бова, Т. Марун // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 9–12.

Бочаров, Б. П. Библиотека и новые технологии образования / Б. П. Бочаров, М. Ю. Воеводина // Библиотеки учебных заведений. – 2010. – № 6 (37). –

С. 47–52.

Брофи, П. Современная библиотека учебного заведения / П. Брофи ; под ред. Я. Л. Шрайберг. – М. : Омега-Л, 2009. – 308 с.

Войтов, И. В. Инновационная деятельность библиотек: стратегии и методы / И. В. Войтов // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2013. – № 1. – С. 44–47.

Евстигнеева, Г. А. Библиотеки в электронной среде – куда стремимся и обо что спотыкаемся / Г. А. Евстигнеева // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 7. – С. 5–9.

Лопата, О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки / О. Лопата // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 8–15.

Мар'їна, О. Бібліотека в медіапросторі сучасності / О. Мар'їна // Вісник книжкової палати. – 2016. – № 3. – С. 17–20.

Пошелюжна, Х. Електронні бібліотеки в українському суспільстві / Х. Пошелюжна // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 5. – С. 7–12.

Свергунова, Н. М. Библиотеки в социальных сетях: необходимость или дань моде / Н. М. Свергунова // Научные и технические библиотеки. – 2016. – № 5. – С. 52–58.

Цифрові бібліотеки як ознака ХХI століття // Світогляд. – 2009. – № 6. –

С. 68–73.

 
Шепетуха, Л. Онлайнові послуги в бібліотеці / Л. Шепетуха // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 20–21.
З минулого в майбутнє


 
Всеукраїнський день бібліотек: новий формат : метод. рек. для регіон. від-нь і колектив. членів Укр. бібл. асоц. / Укр. бібл. асоц. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 52 с.

Зачем нужна библиотека? // Наука и жизнь. – 2009. – № 4. – С. 60–61.

Зюлева, Ю. Библиотека в ХХ! веке: библиотекари интересуются мнением граждан / Ю. Зюлева // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 5–8.

Карягина, Н. Библиотека и читатель: эволюция любви / Н. Карягина // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – С. 12–14.

Костенко, С. И. Библиотека – источник духовности / С. И. Костенко //

За авиакадры. – 1999. – № 13. – С. 2.

Кулієва, Т. Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення / Т. Кулієва // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 16–18.

Сукиасян, Э. Р. Размышления о будущем книги и библиотеки / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2014. – № 4. – С. 77–80.

Талалакина, О. И. История библиотечного дела за рубежом : учебник / О. И. Талалакина. – М. : Книга, 1982. – 272 с.

Белан, Н. Библиотека сегодня и завтра / Н. Белан // За авиакадры. – 1981. – 29 янв. – С. 2.

Шрайберг, Я. С. Библиотеки сегодня – вдохновляя, удивляя, открывая новые возможности / Я. С. Шрайберг, Е. В. Линдеман // Университетская книга. – 2012. – № 10. – С. 44–48.


 

Бібліотека вищого навчального закладу


 
Иванов, А. В. Библиотека и чтение. Взгляд вузовского издателя / А. В. Иванов // Университетская книга. – 2007. – № 3. – С. 50–51.

Казанцева, В. П. Библиотека в образовательном пространстве университета / В. П. Казанцева // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 3. – С. 98–100.

Ковязина, Е. В. Проектирование электронной библиотеки крупного вузовского объединения / Е. В. Ковязина // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 2. – С. 22–28.

Колесникова, Т. Бібліотека ВНЗ: відповідальність за поширення результатів наукових досліджень / Т. Колесникова // Вища школа. – 2014. – № 5/6. – С. 7–26.

Левківський, К. Бібліотека вищого навчального закладу – ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процессу на сучасному етапі / К. Левківський // Вища школа. – 2008. – № 5. – С. 33–41.

Маркова, Е. Ф. Роль университетской библиотеки как информационного ресурса в обеспечении учебного процесса / Е. Ф. Маркова // Университетская книга. – 2008. – № 1. – С. 60–61.

Мелентьева, Е. Ю. Библиотека в образовательном пространстве вуза / Е. Ю. Мелентьева // Научные и технические библиотеки. – 2014. – № 10. –

С. 61–67.

Молчанова, С. Роль бібліотеки ВНЗ у формуванні ціннісних орієнтирів молоді в нових умовах / С. Молчанова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 1. – С. 39–43.

Пилип, Я. Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні самостійної роботи студентів / Я. Пилип // Вища школа. – 2009. – № 6. – С. 67–71.

Шкира, О. Бібліотека вищого навчального закладу як осередок духовного і культурного розвитку особистості / О. Шкира // Бібліотечна планета. – 2006. – № 3. – С. 32–34.
Науково-технічна бібліотека ХАІ


 

Бібліотека // За авиакадры. – 2005. – № 5. – С. 8.
 
Бурым, В. 30 – сентября Всеукраинский день библиотек : [о деятельности библиотеки] / В. Бурым // За авиакадры. – 2009. – № 8. – С. 5.

Варварова, Е. Н. Наша библиотека / Е. Н. Варварова // За авиакадры. – 2001. – № 9. – С. 3.

Варварова, Е. Н. Формирование духовной элиты государства – одна из основных задач библиотеки ВУЗа / Е. Н. Варварова // За авиакадры. – 2005. – № 7/8. – С. 4.

 
Варварова, О. М. Джерело крилатих ідей / О. М. Варварова // Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». ХАІ-75 / [редкол. В. С. Кривцов та ін.]. – Харків, 2005. – С. 648–649.

Лукьянова, Э. И. Источник крылатых идей / Э. И. Лукьянова // Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / под ред. В. И. Астаховой. – Харьков : Глобус, 2001. – С. 346–358.

Олейник, И. В. Библиотека – студентам / И. В. Олейник // За авиакадры. – 2014. – № 8. – С. 3.

Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / под общ. ред. В. И. Астаховой. – Харьков : Глобус, 2001. – 528 с.

 
Смислова, Л. О. Бібліотека – джерело знань : [історія та сучасність НТБ] / Л. О. Смислова // За авиакадры. – 2000. – № 5/6. – С. 2.

Ткаченко, Н. М. Всеукраинский день библиотек / Н. М. Ткаченко //

За авиакадры. – 2006. – № 9. – C. 4.

Ткаченко, Н. Научно-технической библиотеке Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» – 80 лет! / Н. Ткаченко, В. Бурым // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – С. 40–42.

 
Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2007–2013 гг. : библиогр. указ. : [в 3 ч.]. Ч. 1 / [сост.: К. М. Ямпольская, В. С. Гресь, Т. В. Cтригун, И. В. Олейник ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2017. – 400 с.
 
Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2007–2013 гг. : библиогр. указ. : [в 3 ч.]. Ч. 2 / [сост.: К. М. Ямпольская, В. С. Гресь, Т. В. Cтригун, И. В. Олейник ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2017. – 444 с.
 
Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2007–2013 гг. : библиогр. указ. : [в 3 ч.]. Ч. 3 / [сост.: К. М. Ямпольская, В. С. Гресь, Т. В. Cтригун, И. В. Олейник ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2017. – 464 с.
 
Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» : 2000–2006 гг. : библиогр. указ. : [в 2 ч.]. Ч. 1 / [сост.: В. С. Гресь, К. М. Нестеренко, И. В. Олейник ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2013. – 464 с.
 
Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» : 2000–2006 гг. : библиогр. указ. : [в 2 ч.]. Ч. 2 / [сост.: В. С. Гресь, К. М. Нестеренко, И. В. Олейник ; под ред. Н. М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2013. – 288 с.

История ХАИ : к 80-летию основания университета : библиограф. указ. / сост. И. В. Олейник, В. С. Гресь, Н. М. Ткаченко, В. Н. Павленко ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко. – Харьков : ХАИ, 2011. – 256 с.

Яковлев, А. И. Александр Иванович Борисенко: педагог, ученый, гражданин : биобиблиогр. очерк / А. И. Яковлев ; сост. Н. М. Ткаченко, И. В. Олейник. – Харьков : ХАИ, 2012. – 72 с.

Профессор Константин Васильевич Безручко : биобиблиогр. указ. / сост. И. В. Олейник, В. Н. Новичкова, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко. – Харьков : ХАИ, 2012. – 52 с.

Профессор Лев Александрович Малашенко : биобиблиогр. указ. / сост.: И. В. Олейник, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко. – Харьков : ХАИ, 2013. – 100 с.

Профессор Владимир Ильич Холявко : к 80-летию со дня рождения : биобиблиограф. указ. / сост. И. В. Олейник, В. Н. Журавлев, В. С. Гресь, И. П. Бега ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко. – Харьков : ХАИ, 2011. – 44 с.

Назад до списку