Облік та оподаткування


21-09-2021
Назад до списку
«Появу терміна «бухгалтер», а звідси «бухгалтерія», історики датують середніми віками.
Як організована система обліку бухгалтерський облік у XV ст. одержав і літературне підтвердження. Першою літературною працею була написана в Дубровнику і Наполеоні в 1458 р. купцем Бенедиктом під назвою «Про торгівлю і досконалого купця». Виклад порядку обліку вже тоді повністю зорієнтований на подвійний запис. Дата подвійного запису не встановлена. Професор Раймонд де Рувер у роботі «Як виникла подвійна бухгалтерія» стверджує, що подвійна бухгалтерія зародилася в Італії між 1250—1350 рр.
Значний вплив у Середньовіччі мала книга Лука Пачолі «Трактат про рахунки і записи» видана у 1494 р. у Венеції. Л. Пачолі, власне і називають батьком подвійної бухгалтерії. Подвійна — це підсумок довгого пошуку наукової бухгалтерської думки.»
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бухгалтерський_облік

 
 1. Гега, П. Основи податкового права : навч. посiб. / П. Гега, Л. Доля. – Київ : Знання, 1998. – 273 с.
 2. Гольцова, С. М. Бухгалтерський облік : навч. посіб / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університет. кн., 2007. – 254 с.
 3. Калінеску, Т. В. Соціальні аспекти податкової політики : підручник / Т. В. Калінеску, І. В. Пономарьова, С. В. Альошкін ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 384 с.
 4. Мощицький, О. С. Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / О. С. Мощицький, Т. О. Мощицька. – Харків : ХАІ, 2018. – 56 с.
 5. Ножовнік, О. М. Міжнародна торгівля, оподаткування та страхування для бізнесу: огляд ключових : навч. посіб. з англ. мови проф. спілкування для студентів напряму підгот. «Міжнародна економіка» / О. М. Ножовнік. – Київ : ВНЗ «Ун-т економіки та права «КРОК», 2013. – 326 с.
 6. Облік і аудит у банках : навч. посіб. / О. Г. Коренєва, Н. Г. Слав'янська, Н. Г. Євченко [та ін.] ; за ред. О. Г. Коренєвої, Н. Г. Слав'янської. – Суми : Університет. кн., 2007. – 496 с.
 7. Пасько, Т. О. Податковий облік : навч. посіб. / Т. О. Пасько. – Суми : Університет. кн., 2007. – 208 с.
 8. Петренко, С. М. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних стандартів : навч. посіб. / С. М. Петренко, І. М. Пальцун. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 520 с.
 9. Податкові метаморфози : монографія / за наук. ред. Т. В. Калінеску. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 244 с.
 10. Сук, Л. К. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, М. С. Стасишен. – Київ : Каравела, 2008. – 208 с.
 11. Татар, М. С. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посіб. / М. С. Татар. – Харків : ХАІ, 2018. – 124 с.
 12. Управління обліково-аналітичним процесом на підприємствах аерокосмічної галузі : навч. посіб. / Г. В. Столярчук, Ю. В. Бабенко, Н. Е. Бодрова [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2014. – 184 с.
 13. Усач, Б. Ф. Контроль і ревізія : підручник / Б. Ф. Усач. – Київ : Знання, 2007. – 263 с.
 14. Фрадинський, О. А. Основи оподаткування : навч. посіб. / О. А. Фрадинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 340 с.
 15. Харченко, С. І. Бухгалтерський облік виконання бюджетів : монографія / С. І. Харченко. – Київ : Кондор, 2016. – 544 с.
 16. Харченко, С. І. Казначейське обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів / С. І. Харченко, О. П. Якимов. – Київ : ВД «АДЕФ-Україна», 2017. – 326 с.
 17. Чорна, А. М. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав суб'єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування : монографія / А. М. Чорна. – Харків : Константа, 2017. – 378 с.
 18. Reichel, J. Betriebliche Instandhaltung / J. Reichel, G. Muller, J. Mandelartz. – Berlin : Springer, 2009. – 354 s.
 19. Schenk, M. Instandhaltung Technischer Systeme : Methoden und Werkzeuge zur Gewahrleistung eines sicheren und wirtschaftlichen Anlagenbetriebs / M. Schenk. – Heidelberg : Springer, 2010. – 328 s.

Назад до списку