Новорічний калейдоскоп


18-12-2021
Назад до списку


Зима щедра на свята
 
1. Бегичева, В. Дед Мороз / В. Бегичева // Наука и религия. – 2007. – № 1. – С. 24–26.
2. Бегичева, В. Ель / В. Бегичева // Наука и религия. – 2004. – № 12. – С. 12–15.
3. Бегичева, В. Снегурочка / В. Бегичева // Наука и религия. – 2008. – № 1. – С. 20–23.
4. Белов, А. В. Рождество Христово / А. В. Белов. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1975. – 80 с.
5. Бєлов, А. В. Від різдва Христового : атеїстичні нариси для сер. та ст. шк. віку / А. В. Бєлов. – Київ : Веселка, 1985. – 200 с.
6. Боряк, О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк. – Київ : Либідь, 2006. – 328 с.
7. Будет Елочка! // Натали. – 2015. – № 1. – С. 112–113.
8. Будур, Н. Русский народный календарь / Н. Будур. – [б. г.] : РООССА, 2007. – 70 с.
9. Булашев, Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: космогонічні українські народні погляди та вірування / Г. О. Булашев. – Київ : Довіра, 1993. – 414 с.
10. В лесу родилась елочка... // Знание-сила. – 2004. – № 12. – С. 6–7, 61, 83, 114.
11. Глюза, О. Новогодние обычаи и традиции разных стран / О. Глюза // Секретарь-референт. – 2012. – № 12. – С. 87–95.
12. Голіченко, Т. С. Слов’янська міфологія та антична культура / Т. С. Голіченко. – 1994. – 92 с.
13. Дарманський, П. Обряд у житті людини / П. Дарманський. – Київ : Політвидав України, 1974. – 200 с.
14. Етнографiя України : навч. посiб. / під ред. С. А. Макарчука. – Львів : Свiт, 1994. – 520 с.
15. Журавлев, Д. Новый год по-древнеримски / Д. Журавлев, Л. Хршановски // В мире науки. – 2006. – № 1. – С. 15–17.
16. Килимик, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. У 3 кн. Кн. 1. Т. 1. Зимовий цикл. Т. 2. Весняний цикл / С. Килимник. – Київ : Обереги, 1994. – 392 с.
17. Килимик, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. У 3 кн. Кн. 2. Т. 3. Весняний цикл. Т. 4. Літній цикл / С. Килимник. – Київ : Обереги, 1994. – 524 с.
18. Костомаров, М. І. Слов’янська міфологія: вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. І. Костомаров. – Київ : Либідь, 1994. – 384 с.
19. Круглый год. Русский земледельческий календарь / сост. А. Ф. Некрылова. – М. : Правда, 1991. – 496 с.
20. Кругова, Е. Дед Мороз и компания / Е. Кругова // Наука и жизнь. – 2002. – № 12. – С. 38–139.
21. Кто подарки нам принес? // Знание-сила. – 2004. – № 12. – С. 18–19.
22. Культура і побут населення України : навч. посіб. / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.
23. Кусургашев, А. Ель в начале января / А. Кусургашев // В мире науки. – 2010. – № 1. – С. 87–89.
24. Лозко, Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Харків : Див, 2005. – 472 с.
25. Марговска, М. А у нас Новый год! / М. Марговска // Наука и религия. – 2015. – № 1. – С. 36–37.
26. Міфи України : за кн. Георгія Булашева «Укр. народ у своїх легендах, реліг. поглядах та віруваннях» / пер. Ю. Буряка. – Київ : Довіра, 2003. – 383 с.
27. Нова радість стала: колядки та щедрівки : для дошкл. та молодшого шк. віку / упоряд. передм. І. Мелкович ; муз. ред. Б. Антків. – Київ : Веселка, 1991. – 32 с.
28. Новикова, Т. Ель / Т. Новикова // Инженер. – 2012. – № 1. – С. 36–39.
29. Новый год к нам пришел // Знание–сила. – 2004. – № 12. – С. 83.
30. Обрядові пісні Слобожанщини. Сумський регіон / фольклорні записи та упоряд. В. В. Дубравіна. – Суми : Універ. книга, 2005. – 446 с.
31. Откуда взялся Дед Мороз // Инженер. – 2005. – № 12. – С. 40.
32. Осадча, В. «А в тій хаті, як у раї!...» : слобожанські різдвяні святки / В. Осадча // Губернія. – 2005. – № 1. – С. 4–7.
33. Праздники, обряды, традиции / сост. Б. Марьянов. – М. : Молодая гвардия, 1976. – 128 с.
34. Религиозные традиции мира : пер. с англ. В 2 т. Т. 2. / Фредерик М. Денни ; пер. с англ. В. В. Федорина. – М. : Крон-Пресс, 1996. – 640 с.
35. Різдво Ісуса Христа в Україні і в світі // Релігійна панорама. – 2004. – № 1. – С. 51–56.
36. Різдвяні свята в Україні : етнограф. нарис з доданням укр. нар. пісень. – Київ : Муз. Україна, 1992. – 152с.
37. Рождество Христово // Наука и религия. – 2013. – № 1. – С. 32–33.
38. Сапожок Деда Мороза // Наука и жизнь. – 2006. – № 12. – С. 135–136.
39. Свята та обряди радянської України / О. Ф. Кувеньова, О. М. Кравець, Т. Д. Гірник, В. Т. Зінчин. – Київ : Наук. думка, 1971. – 270 с.
40. Скуратівський, В. Обрядові напої / В. Скуратівський // Берегиня. – 2007. – № 3. – С. 55–65.
41. Скуратівський, В. Традиційний обрядовий хліб / В. Скуратівський // Берегиня. – 2007. – № 1. – С. 65–86.
42. Скуратівський, В. Хатні обереги / В. Скуратівський // Берегиня. – 2008. – № 4. – С. 72–91.
43. Скуратівський, В. «Та прийдуть до тебе три празники в гості...» / В. Скуратівський // Берегиня. – 2006. – № 4. – С. 71–90.
44. Скуратівський, В. Зима прийшла, празників принесла / В. Скуратівський // Надзвичайна ситуація. – 2007. – № 12. – С. 54–57.
45. Скуратівський, В. Покуть / В. Скуратівський. – Київ : Фірма Довіра, 1992. – 240 с.
46. Славянская мифология : слов.-справ. / Л. М. Вагурина. – М. : Линор&Совершенство, 1998. – 320 с.
47. Слов'янський світ. Ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов'ян та інших народів / упоряд. О. А. Кононенко. – Київ : Асоціація ділового співробітництва «Український міжнародний культурний центр», 2005. – 784 с.
48. Спільна, А. Різдво / А. Спільна // Берегиня. – 2008. – № 4. – С. 23–32.
49. Українознавство : посiбник / уклад. В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач. – Київ : Зодiак-ЕКО, 1994. – 399 с.
50. Українська етнологія : навч. посіб. / В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров [та ін.] ; ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – 400 с.
51. Українські прислів'я та приказки / упоряд. Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2006. – 351 с.
52. Українські прислів'я та приказки / упоряд. С. В. Мишанич, М. М. Пазяк. – Київ : Дніпро, 1984. – 390 с.
53. Филиппов, Л. А. Крещение / Л. А. Филиппов. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1973. – 80 с. 

Назад до списку