М. Є. Жуковський – основоположник авіаційної науки


12-01-2022
Назад до списку
«17 січня 1847 року виповнюється 175 років від дня народження Миколи Єгоровича Жуковського (1847–1921) – вченого в галузі механіки, основоположника сучасної гідроаеродинаміки».
h

 1. І.  Шлях вченого
   
  «Микола Єгорович Жуковський народився (5)17 січня 1847 року в родині інженера-шляховика. У 1868 році закінчив фізико-математичний факультет Московського університету за спеціальністю прикладна математика. З 1870 року розпочав викладацьку діяльність. У 1876 році захистив магістерську дисертацію «Кінематика рідкого тіла». За дослідження «Про міцність руху» Жуковському було присуджено ступінь доктора прикладної математики (1882).
  З 1885 року викладав теоретичну механіку в Московському університеті. У МВТУ і Московському університеті Жуковський працював до кінця життя».
  https://calendate.com.ua/person/247

  «За своє життя Микола Єгорович Жуковський вирішив кілька сотень завдань із найважчих. Всі вони стосувалися питань, які ставили перед наукою та технікою працівники найрізноманітніших сфер життя. Так, Жуковський займався і питанням про міцність велосипедного колеса, і питанням про найвигідніший кут нахилу крила літака, і питання про раціональну форму корабля. З вичерпною повнотою і навіть з показом механічних моделей відповів на питання про коефіцієнт корисної дії людського організму, чому кішки при падінні завжди падають на лапи, а дим із фабричних труб виходить клубами… Він робив доповіді про ширяння птахів, рух вихорів, опір повітря при великих швидкостях, рух вагонів по рейках, снігових заметах, а також про вітряки і качку кораблів».
  https://lib.tsu.ru/ru/news/vystavka-k-yubileyu-ne-zhukovskogo-otec-russkoy-aviacii
  1. Арлазоров, М. С. Жуковский / М. С. Арлазоров. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Машиностроение, 1964. – 220 с.
  2. Арлазоров, М. С. Улица радио, 17 / М. С. Арлазоров. – М. : Москов. рабочий, 1963. – 142 с.
  3. Бєляєв, Н. З. Батько російської авіації М. Є. Жуковський / Н. З. Бєляєв. – Київ ; Л. : Держтехвидав України, 1948. – 144 с.
  4. Вейгелин, К. Е. Отец русской авиации – Н. Е. Жуковский / К. Е. Вейгелин. – М. ; Л. : АН СССР, 1942. – 68 с.
  5. Дружинина-Георгиевская, Е. В. Человек летает : биогр. повесть о жизни Н. Е. Жуковского / Е. В. Дружинина-Георгиевская. – Л. : Ленингр. газ.-журн. изд-во, 1947. – 155 с.
  6. Константинов, Е. Дом с мезонином в деревне Орехово / Е. Константинов // Наука и жизнь. – 2013. – № 7. – С. 101–104.
  7. Космодемьянский, А. А. Н. Е. Жуковский / А. А. Космодемьянский. – М. : Просвещение, 1969. – 183 с.
  8. Крашаница, Ю. А. Н. Е. Жуковский – аэрогидродинамика и динамика полета, теория и практика, наследие, развитие и перспективы / Ю. А. Крашаница // Авиационно-космическая техника и технология. – 2012. – № 5. – С. 5–10.
  9. Кривцов, В. С. Н. Е. Жуковский: прошлое, настоящее и будущее / В. С. Кривцов, Ю. А. Крашаница // За авиакадры. – 2012. – № 2/3. – С. 3–4.
  10. Крутько, П. Д. Очерки истории высшего технического образования : [монография] / П. Д. Крутько. – М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012. – 140 с.
  11. Лейбензон, Л. С. Николай Егорович Жуковский : к столетию со дня рождения / Л. С. Лейбензон. – М. ; Л. : АН СССР, 1947. – 184 с.
  12. Люди русской науки : очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники: математика, механика, астрономия, физика, химия / под ред. И. В. Кузнецова. – М. : Физматгиз, 1961. – 600 с.
  13. Олейник, И. В. Его имя носит университет / И. В. Олейник // За авиакадры. – 2010. – № 1. – С. 3.
  14. Осипов, К. М. Путь ученого : биогр. повесть / К. М. Осипов, Е. А. Домбровская. – М. : Детская лит., 1971. – 158 с.
  15. Стрижевский, С. Я. Н. Е. Жуковский – основоположник авиационной науки / С. Я. Стрижевский ; под ред. Г. Ф. Бураго. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Воениздат, 1966. – 138 с.
  16. Техника воздушного флота. – 1947. – № 1.

  ІІ. Праці М. Є. Жуковського
   
  «Ще 1890 року Жуковський написав дві праці: «К теории летания» і «О парении птиц». Аналізуючи здатність птахів триматися у повітрі з розкритими крилами, він зумів довести ймовірність створення планера, який може зробити «мертву петлю». Через двадцять років російський військовий льотчик Петро Миколайович Нестеров, засновник вищого пілотажу, вперше у світі виконав на своєму літаку цей прийом, названий на честь нього «петлею Нестерова».
  https://library.vladimir.ru/news/otec-russkoj-aviacii-nikolaj-egorovich-zhukovskij.html

  «Донедавна точних законів аеродинаміки, що визначають поведінку повітря у зв'язку з діючими на нього силами, людство не знало. Тому протягом тисячоліть, незважаючи на безліч спроб, людина не піднялася у повітря, як птах, але зробила це тоді, коли вдалося вирішити основні питання аеродинаміки. У вирішенні повітряних загадок М. Є. Жуковському належить одне з перших місць у науці.
  І до сьогоднішнього дня навряд чи знайдеться у нас хоч одна конструкція, у створенні якої не брав би участі творчий геній Жуковського. Він залишив по собі не тільки учнів, наукову школу, а й праці, без яких не обходиться жоден конструктор».
  https://lib.tsu.ru/ru/news/vystavka-k-yubileyu-ne-zhukovskogo-otec-russkoy-aviacii
  1. Жуковский, Н. Е. Аналитическая механика : рук. для вузов и втузов / Н. Е. Жуковский. – М. ; Л. : Гос. изд-во, 1925. – 270 с.
  2. Жуковский, Н. Е. Вихревая теория гребного винта / Н. Е. Жуковский. – М. ; Л. : Гос. изд-во технико-теорет. лит., 1950. – 240 с.
  3. Жуковский, Н. Е. Динамика аэропланов в элементарном изложении : лекции, читанные ученикам теорет. курсов авиации при Москов. высш. техн. училище / Н. Е. Жуковский. – М. : [б. и.], 1917. – 66 с.
  4. Жуковский, Н. Е. Документы научной и общественной деятельности / Н. Е. Жуковский ; Центр. аэрогидродинам. ин-т им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). – М. : Оборонгиз, 1954. – 64 с.
  5. Жуковский, Н. Е. Заметка о движении вихревых колец : отдельные оттиски из «Математического сборника» Т. 26, Вып. 3 / Н. Е. Жуковский. – М. : Унив. тип., 1907. – 8 с.
  6. Жуковский, Н. Е. Кинематика, статика. Динамика точки : унив. курс / Н. Е. Жуковский ; под ред. А. П. Котельникова. – М. ; Л. : Оборонгиз, 1939. – 404 с.
  7. Жуковский, Н. Е. Механика системы; Динамика твердого тела : унив. курсы / Н. Е. Жуковский ; под ред. А. П. Котельникова. – М. ; Л. : Оборонгиз, 1939. – 294 с.
  8. Жуковский, Н. Е. О воздухоплавании : речь, произнесенная на общ. собрании Х Съезда естествоиспытателей и врачей в Киеве, 25 авг. 1898 г. / Н. Е. Жуковский. – М. : Тип. Москов. ун-та, 1910. – 14 с.
  9. Жуковский, Н. Е. О гидравлическом ударе в водопроводных трубах / Н. Е. Жуковский. – М. ; Л. : Гостехтеориздат, 1949. – 104 с.
  10. Жуковский, Н. Е. О парении птиц / Н. Е. Жуковский. – Берлин : БИНТ, 1922. – 30 с.
  11. Жуковский, Н. Е. О поддерживающих планах типа Антуанетт / Н. Е. Жуковский. – М. : Тип. Император. Москов. ун-та, 1911. – 46 с.
  12. Жуковский, Н. Е. О подсасывающем действии потока воздуха на пластинку / Н. Е. Жуковский. – М. : Тип. Московского ун-та, 1909. – 20 с.
  13. Жуковский, Н. Е. К вопросу о разрезании вихревых шнуров / Н. Е. Жуковский. – М. : Унив. тип., 1894. – 20 с.
  14. Жуковский, Н. Е. Полное собрание сочинений. Т. 2. Гидродинамика / Н. Е. Жуковский ; ред. С. А. Чаплыгин, А. И. Некрасов, В. А. Архангельский [и др.]. – М. ; Л. : ОНТИ НКТП СССР, 1935. – 360 с.
  15. Жуковский, Н. Е. Полное собрание сочинений. Т. 8. Теория упругости. Железные дороги. Автомобили / Н. Е. Жуковский ; под ред. А. П. Котельникова. – М. ; Л. : ОНТИ НКТП СССР, 1937. – 292 с.
  16. Жуковский, Н. Е. Полное собрание сочинений : лекции. Вып. 2. Теоретические основы воздухоплавания. Ч. 2 / Н. Е. Жуковский ; под ред. А. П. Котельникова, В. С. Пышнова, В. А. Семенова. – М. ; Л. : Оборонгиз, 1939. – 206 с.
  17. Жуковский, Н. Е. Полное собрание сочинений : лекции. Вып. 7. Теория притяжения. Гидромеханика / Н. Е. Жуковский ; под ред. А. П. Котельникова. – М. ; Л. : Оборонгиз, 1939. – 202 с.
  18. Жуковский, Н. Е. Прикладная механика : с 160 фигурами в тексте / Н. Е. Жуковский ; под ред. В. П. Ветчинкина. – М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931. – 103 с.
  19. Жуковский, Н. Е. Сочинения. Т. 2. Вып. 1. О движении твердого тела, имеющего полости, наполненные однородной капельной жидкостью / Н. Е. Жуковский. – М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931. – 144 с.
  20. Жуковский, Н. Е. Теоретическая механика. Ч. 1. Статика и графостатика / Н. Е. Жуковский ; под ред. В. П. Ветчинкина, Н. Г. Ченцова. – 11-е изд. – М. : Гостехиздат, 1930. – 159 с.
  21. Жуковский, Н. Е. Теоретические основы воздухоплавания : атлас к 1 части / Н. Е. Жуковский. – М. : Тип. «Печатное дело», 1912. – 48 с.
  22. Жуковский, Н. Е. Теоретические основы воздухоплавания : курс, читанный в 1910/11 академ. году / Н. Е. Жуковский. – М. : Типо-Литография И. Х. Кавыкина, 1911. – 448 с.
  23. Из неопубликованной переписки Н. Е. Жуковского : материалы к биографии : к 100-летию со дня рождения. – [Б. м.] : [б. и.], 1957. – 116 с.

  III. Його ім’ям названо університет
   
  «31 січня 1978 року Постановою Ради Міністрів Української РСР Харківському авіаційному інституту було присвоєно ім’я М. Є. Жуковського.»
  https://khai.edu/ua/university/statut/
  1. Интеллект способен не только побеждать, но и окрылять // Наука и техника. – 2021. – № 4. – С. 52–53.
  2. Кривцов, В. С. ХАИ – это история, настоящее и будущее / В. С. Кривцов // Крылья Родины. – 2010. – № 3. – С. 3–7.
  3. Кривцов, В. С. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». Становлення і розвиток : до 80-річчя Нац. аерокосм. ун-та ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». У 2 кн. Кн. 1 / В. С. Кривцов, М. В. Нечипорук, Т. В. Артьомова. – Харків : ХАІ, 2010. – 400 с.
  4. Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харківський авіаційний інститут» : 1970–2010. – Харьков : ХАИ, 2010. – 82 с.
  5. Они покоряли небо / С. А. Бычков, Л. А. Малашенко, В. Н. Кобрин [и др.] ; под ред. В. С. Кривцова, М. Н. Федотова. – Харьков : ХАИ, 2005. – 563 с.
  6. Фотоазбука настоящего хаевца. – Харьков : ХАИ, 2006. – 73 с.
  7. ХАИ – 90 лет. Полет нормальный // Наука и техника. – 2020. – № 4/5. – С. 4–6.
  8. Харьковской школе авиастроения – 90 лет // Крылья Родины. – 2020. – № 3/4. – С. 38–39.

Назад до списку