Двигуни небачених швидкостей


22-11-2021
Назад до списку
«Щасливий, хто мав змогу знайти щасливе життя. Але щасливіший той, хто вміє ним користуватись».
Григорій Сковорода


Початок нової ери

«19 жовтня 1867 р. М. О. Телешову видан у Франції патент на проект літака з пульсуючим двигуном. Це був один з перших в світі проектів реактивного літака.
Микола Опанасович Телешов (1828-1895) був сином мецената Опанаса Шишмарьова і балерини Катерини Телешовий. У російській імператорській армії він служив артилеристом, після виходу у відставку закінчив філософсько-юридичний факультет Санкт-Петербурзького університету, але популярність здобув як автор першого в світі проекту літака.
М. О. Телешов розробив проект літака «Система повітроплавання» з паровим двигуном який зштовхується повітряним гвинтом. На кресленнях літак виглядав як величезна сигара, дві палуби повітряного судна призначалися для розміщення і перевезення 120 пасажирів. Три року витратив винахідник на модернізацію проекту. Після переробки проект отримав назву «Удосконалена система повітроплавання» («Дельта»). Для нього проектувався повітряно-реактивний двигун, названий «теплородним духометом». Він є прототипом сучасних реактивних двигунів».
https://vir.uan.ua/first-in-the-light-project-jet-litaka/
 
 1. Авиадвигатель Райт Уорлвинд : инструкция по разборке, сборке и эксплуатации / пер. с англ. А. А. Розенфельда. – М. : Воениздат, 1931. – 84 с.
 2. Цандер, Ф. А. Проблема полета при помощи ракетных аппаратов : сб. ст. / Ф. А. Цандер ; под ред. М. К. Тихонравова. – М. : Оборонгиз, 1947. – 240 с.
 3. Цандер, Ф. А. Проблемы межпланетарных полетов : к 100-летию со дня рождения ученого посвящается / Ф. А. Цандер. – М. : Наука, 1988. – 232 с.
 4. Алемасов, В. Е. Теория ракетных двигателей : учеб. пособие / В. Е. Алемасов. – М. : Оборонгиз, 1963. – 476 с.
 5. Стечкин, Б. С. Газотурбинные установки: газовые турбины / Б. С. Стечкин. – М. : АН СССР, 1956. – 36 с.
 6. Теория реактивных двигателей: лопаточные машины : учеб. пособие для авиац. вузов / Б. С. Стечкин, П. К. Казанджан, Л. П. Алексеев [и др.] ; под ред. Б. С. Стечкина. – М. : Оборонгиз, 1956. – 548 с.
 7. Победоносцев, Ю. А. Емкостный метод регистрации быстро-переменных передач / Ю. А. Победоносцев. – М. : Госавиаавтоиздат, 1932. – 46 с.
 8. Крылов, В. Александр Федорович Можайский : 1825-1890 / В. Крылов. – Л. : Молодая гвардия, 1951. – 272 с.
 9. Черемных, Н. А. А. Ф. Можайский – создатель первого в мире самолета / Н. А. Черемных, И. Ф. Шипилов. – М. : Воениздат, 1955. – 208 с.
 10. Циолковский, К. Э. Реактивные летательные аппараты / К. Э. Циолковский. – М. : Наука, 1964. – 476 с.
 11. Михеев, В. Неизвестный Сикорский. «Бог» вертолетов / В. Михеев. – М. : Яуза : Эксмо, 2010. – 448 с.
 12. Баландин, С. С. Бесшатунные поршневые двигатели внутреннего сгорания / С. С. Баландин. – М. : Машиностроение, 1972. – 176 с.
 13. Масленников, М. М. Авиационные поршневые двигатели : учеб. пособие для авиац. вузов / М. М. Масленников, М. С. Рапипорт. – М. : Оборонгиз, 1951. – 848 с.
 14. Кулагин, И. И. Тепловые процессы в реактивных двигателях / И. И. Кулагин. – М. ; Л. : Оборонгиз, 1939. – 128 с.
 15. Справочник авиаконструктора. Т. 1. Аэродинамика самолета / Центр. аэрогидродинам. ин-т им. Н. Е. Жуковского. – М. : ЦАГИ, 1937. – 512 с.
 16. Орлов, П. И. Конструкция и расчет деталей авиационных двигателей : учеб. для авиац. втузов. Ч. 1 / П. И. Орлов. – М. : Оборонгиз, 1940. – 666 с.
 17. Авиационные воздушно-реактивные двигатели : сб. пер. – М. : БНТ, 1945. – 157 с.

Реактивні двигуни витісняють поршневі після війни

«Льотно-технічні дані літальних апаратів багато в чому визначаються рівнем параметрів та характеристиками авіаційної силової установки. Істотне поліпшення характеристик літака пов’язано зі зміною даних двигуна. Характерним прикладом є перехід для швидкісних літаків від силових установок з поршневим двигуном до реактивних двигунів. Різне призначення літальних апаратів обумовило створення декількох типів реактивних двигунів, кожний з яких забезпечує одержання найкращих характеристик літака. В сучасній авіації застосовують в основному повітряно-реактивні двигуни. Їх відмінною ознакою є використання реактивної сили тяги».
Терещенко, Ю. М. Теорiя авiацiйних газотурбiнних двигунiв : пiдруч. для авiац. військ. ВНЗ / Ю. М. Терещенко, К. I. Капiтанчук. – Київ : Київ. ін-т військ.-повiтр. сил, 1997. – С. 10.
 
 1. Туполев, А. Н. Грани дерзновенного творчества : к 100-летию со дня рождения / А. Н. Туполев. – М. : Наука, 1989. – 248 с.
 2. Самолет Ту-104 : тех. описание. Кн. 4. Силовая установка. – М. : Редиздат Аэрофлота, 1958. – 109 с.
 3. Джапаридзе, В. А. Реактивная авиация / В. А. Джапаридзе. – М. : Госпланиздат, 1947. – 72 с.
 4. Баев, Л. Реактивная техника наших дней / Л. Баев, В. Борисов. – М. : Москов. рабочий, 1948. – 64 с.
 5. Болотников, В. Ф. Некоторые характеристики реактивных самолетов / В. Ф. Болотников. – М. : Оборонгиз, 1946. – 46 с.
 6. Применко, А. Е. Реактивные двигатели, их развитие и применение / А. Е. Применко ; под ред. В. А. Попова. – М. : Оборонгиз, 1947. – 192 с.
 7. Жовинский, Н. Е. Системы питания и смазки реактивных двигателей / Н. Е. Жовинский. – М. : Оборонгиз, 1947. – 78с.
 8. Голдаев, И. П. Топлива для воздушно-реактивных, турбовинтовых и ракетных двигателей / И. П. Голдаев. – Харьков : ХАИ, 1956. – 141 с.
 9. Иноземцев, Н. В. Реактивные двигатели в авиации / Н. В. Иноземцев. – М. : Оборонгиз, 1946. – 50 с.
 10. Хронин, Д. В. Реактивные двигатели : курс лекций / Д. В. Хронин. – М. : МАИ, 1950. – 140 с.
 11. Черенков, П. В. К теории турбокомпрессорных ВРД / П. В. Черенков. – [М.] : БНТ, 1947. – 24 с.
 12. Васильев, Ю. Н. Исследование характеристик сверхзвукового прямоточного ВРД / Ю. Н. Васильев. – М. : Изд. отд. ЦАГИ, 1948. – 30 с.
 13. Микулин, А. А. Пути развития авиационных двигателей. Т. 1. Возможности дальнейшей форсировки поршневых авиадвигателей / А. А. Микулин. – М. ; Л. : АН СССР, 1946. – 97 с.
 14. Турбокомпрессорные воздушно-реактивные двигатели РД-20, РД-20А и РД-20Б : техн. описание / сост.: В. А. Живицкий, И. Г. Мащенко. – М. : Оборонгиз, 1949. – 268 с.
 15. Кулагин, И. И. Теория газотурбинных реактивных двигателей / И. И. Кулагин. – Л. : ЛКВВИА, 1949. – 255 с.
 16. Авиационный турбореактивный двигатель ВК-1 : техн. описание. – М. : Оборонгиз, 1950. – 120 с.
 17. Авиационный турбореактивный двигатель РД-500 : ремонт двигателя / под ред. А. Д. Бровкова, В. И. Кажукова. – М. : Оборонгиз, 1951. – 544 с.
 18. Абрамович, Г. Н. Газовая динамика воздушно-реактивных двигателей / Г. Н. Абрамович. – [Б. м.] : БНТ, 1947. – 224 с.
 19. Гильзин, К. А. Ракетные двигатели / К. А. Гильзин. – М. : Оборонгиз, 1950. – 172 с.

Газотурбінні двигуни

«Газотурбінні двигуни є основними двигунами в сучасній авіації. Характерною особливістю їх конструкцій є наявність газогенератора, який складається з компресора, камери згоряння та газової турбіні, що обертає компресор. Газова турбіна має ряд цінних властивостей, основними з яких є простота конструкції, висока економічність, можливість отримання високої потужності в одному агрегаті, малі габарити і масу, зручність експлуатації».
Терещенко, Ю. М. Теорiя авiацiйних газотурбiнних двигунiв : пiдручник / Ю. М. Терещенко, К. I. Капiтанчук. – Київ : Київ. ін-т військ.-повiтр. сил, 1997. – С. 111.
 
 1. Кулагин, В. В. Теория ВРД : учеб. пособие / В. В. Кулагин. – Куйбышев : КуАИ, 1988. – 240 с.
 2. Лазарев, Л. Л. Сотворение мотора / Л. Л. Лазарев. – М. : Профиздат, 1990. – 224 с.
 3. Двигатель НК-12 : инструкция по эксплуатации и техн. обслуживанию / отв. ред. В. В. Зеленин. – М. : Оборонгиз, 1956. – 68 с.
 4. Холщевников, К. В. Некоторые вопросы теории и расчета ТРД / К. В. Холщевников. – М. : Оборонгиз, 1960. – 120 с.
 5. Холщевников, К. В. Согласование параметров компрессора и турбины в авиационных газотурбинных двигателях / К. В. Холщевников. – М. : Машиностроение, 1965. – 200 с.
 6. Чистяков, П. Г. Точность систем автоматического регулирования ЖРД и ТРД / П. Г. Чистяков. – М. : Машиностроение, 1977. – 160 с.
 7. Костюк, А. Г. Газотурбинные установки : учеб. пособие для вузов / А. Г. Костюк, А. Н. Шерстюк. – М. : Высш. шк., 1979. – 254 с.
 8. Газотурбинные установки большой мощности и высокотемпературные газотурбинные двигатели / под ред. В. Е. Михальцева, А. П. Чернобровкина. – М. : МВТУ, 1970. – 182 с.
 9. Абианц, В. Х. Теория газовых турбин реактивных двигателей / В. Х. Абианц. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1965. – 310 с.
 10. Производство газотурбинных двигателей : справ. пособие / А. М. Абрамов, И. Л. Зеликов, М. Ф. Идзон [и др.] ; под ред. М. Ф. Идзона. – М. : Машиностроение, 1966. – 472 с.
 11. Шнеэ, Я. И. Теория газовых турбин / Я. И. Шнеэ. – М. : Машгиз, 1950. – 385 с.
 12. Сударев, А. В. Камеры сгорания газотурбинных установок. Теплообмен / А. В. Сударев, В. И. Антоновский. – Л. : Машиностроение, 1985. – 272 с.
 13. Шварц, В. А. Конструкции газотурбинных установок / В. А. Шварц. – М. : Машиностроение, 1970. – 436 с.
 14. Жирицкий, Г. С. Авиационные газовые турбины : учеб. для авиац. вузов / Г. С. Жирицкий. – М. : Оборонгиз, 1950. – 512 с.
 15. Бойко, А. В. Многокритериальная многопараметрическая оптимизация проточной части осевых турбин с учетом режимов эксплуатации : монография / А. В. Бойко, А. П. Усатый, А. С. Руденко. – Харьков : НТУ «ХПІ», 2014. – 220 с.
 16. Ковалевский, М. М. Стационарные ГТУ открытого цикла: введение в проектирование / М. М. Ковалевский. – М. : Машиностроение, 1979. – 262 с.
 17. Кузьміна, Л. М. Вогненне серце / Л. М. Кузьміна. – Київ : Наук. думка, 1987. – 164 с.
 18. Терещенко, Ю. М. Теорiя авiацiйних газотурбiнних двигунiв : пiдруч. для авiац. військ. ВНЗ / Ю. М. Терещенко, К. I. Капiтанчук. – Київ : Київ. ін-т військ.-повiтр. сил, 1997. – 464 с.
 19. Кузнецов, Н. Д. Эквивалентные испытания газотурбинных двигателей / Н. Д. Кузнецов, В. И. Цейтлин. – М. : Машиностроение, 1976. – 216 с.
Мрія завжди крилата

«Однією з найважливіших задач сьогодення, що стоять перед авіадвигунобудуванням є створення якісної, дешевої та конкурентоспроможної продукції; швидке освоєння та випуск нових зразків продукції; раціональне використання ресурсів і матеріалів, енергії. Це потребує впровадження нових, більш прогресивних методів роботи. Виконання їх значною мірою залежить від правильної системи проектування конструкторсько–технологічної підготовки групового виробництва деталей авіаційних двигунів і літальних апаратів».
Сотников, В. Д. Групові технологічні процеси в авіадвигунобудуванні : навч. посіб. / В. Д. Сотников. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2008. – С. 3.
 
 1. Чигрин, В. С. Конструкция и прочность авиационных двигателей : конспект лекций / В. С. Чигрин. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2017. – 420 с.
 2. Двигатели 1944-2000: авиационные, ракетные, морские, промышленные. – М. : АКС-Конверсалт, 2000. – 434 с.
 3. Логунов, А. В. Современные жаропрочные никелевые сплавы для дисков газовых турбин: материалы и технологии / А. В. Логунов, Ю. Н. Шмотин ; под ред. С. Б. Масленкова. – М. : Наука и технологии, 2013. – 264 с.
 4. Технологія виробництва авіаційних двигунів : підручник. Ч. 1. Основи технології авіадвигунобудування / В. О. Богуслаєв, О. Я. Качан, А. І. Долматов [та ін.] ; за ред. В. О. Богуслаєва. – 2-е вид., доп. – Запоріжжя : Мотор Січ, 2007. – 518 с.
 5. Твердопаливні ракетні двигуни: матерiали i технології : пiдручник / Ф. П. Санiн, Л. Д. Кучма, Ї. О. Джур [та ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во Днiпропетр. ун-ту, 1999. – 320 с.
 6. Ракетные двигатели и энергетические установки на основе газофазного ядерного реактора / А. С. Коротеев, А. Б. Пришлецов, В. М. Мартишин [и др.] ; под ред. А. С. Коротеева. – М. : Машиностроение, 2002. – 432 с.
 7. Добровольский, М. В. Жидкостные ракетные двигатели: основы проектирования : учебник / М. В. Добровольский ; под ред. Д. А. Ягодникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. – 488 с.
 8. Махин, В. А. Жидкостные ракетные двигатели: теория и проектные расчеты камер / В. А. Махин ; [под ред. Л. В. Пронь, Г. А. Горбенко, М. А. Катренко]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2020. – 560 с.
 9. Пульсирующие воздушно-реактивные двигатели : монография / К. В. Мигалин, А. В. Амброжевич, В. А. Середа [и др.]. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – 296 с.
 10. Корниенко, О. А. Путь к прогрессу / О. А. Корниенко. – Запорожье : Запоріжжя, 2000. – 176 с.

Назад до списку