День українського козацтва


14-11-2020
Назад до списку
 1. Антонович, В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – Київ : Україна, 2004. – 304 с.
 2. Апанович, О. М. Гетьмани України i кошовi отамани Запорозької Сiчi / О. М. Апанович. – Київ : Либiдь, 1993. – 288 с.
 3. Апанович, О. М. Розповіді про запорозьких козаків / О. М. Апанович. – Київ : Дніпро, 1991. – 336 с.
 4. Гетьмани України. – Харків : Промінь, 2007. – 248 с.
 5. Голобуцький, В. Запорозьке козацтво / В. Голобуцький. – Київ : Вищ. шк., 1994. – 604 с.
 6. Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Генеза, 1995. – 608 с.
 7. Грушевський, М. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М. Грушевський. – друкується за вид. 1909 р. – Дніпропетровськ : Сiч, 1993. – 55 с.
 8. Жадан, С. В. Ворошиловград : роман / С. В. Жадан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 320 с.
 9. Журавльов, Д. В. Усі гетьмани України / Д. В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2011. – 508 с.
 10. Збірник козацьких літописів : Густинський, Самійла Величка, Грабянки. – Київ : Дніпро, 2006. – 976 с.
 11. Історичні постаті України : іст. нариси / упоряд. О. В. Болдирєв. – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с.
 12. Історія України та її державності : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський, I. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич [та ін.] ; за ред. Л. Є. Дещинського. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескід Біт, 2005. – 368 с.
 13. Історія України : конспект лекцій. Ч. 1 / Г. Ю. Каніщев, Ю. І. Кисіль, О. В. Малишев [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2009. – 110 с.
 14. Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті. В 2 ч. Ч. 1 / I. Крипякевич, Б. Гнатевич, З. Стефанов [та ін.]. – репр. вид. – Київ : Україна, [1993]. – 288 с.
 15. Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті. В 2 ч. Ч. 2 / I. Крипякевич, Б. Гнатевич, З. Стефанов [та ін.]. – Київ : Україна, [1993]. – 284 с
 16. Історія українського козацтва : нариси. У 2 т. Т. 1 / НАНУ, Ін-т історії України, Науково-дослідний ін-т козацтва. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 781 с.
 17. Історія українського козацтва : нариси. У 2 т. Т. 2 / НАНУ, Ін-т історії України, Науково-дослідний ін-т козацтва. – Київ : Києв.-Могил. акад., 2006. – 724 с.
 18. Кащенко, А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове / А. Кащенко ; упоряд. М. А. Шудря. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 496 с.
 19. Крисаченко, В. С. Українознавство : хрестоматiя-посiбник. У 2 кн. Кн. 2 / В. С. Крисаченко. – Київ : Либiдь, 1997. – 464 с.
 20. Наливайко, Д. Козацька християнська республiка : Запорозька Сiч у захiдноєвропейських лiтературних пам'ятках / Д. Наливайко. – Київ : Днiпро, 1992. – 495 с.
 21. Нечуй-Левицький, І. С. Князь Єремія Вишневецький; Гетьман Іван Виговський : історичні романи / І. С. Нечуй-Левицький ; упоряд., автор післям. та приміт. Р. С. Міщук. – Київ : Дніпро, 1991. – 511 с.
 22. Реєнт, О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Харків : Фоліо, 2007. – 415 с.
 23. Сокульський, А. Л. Морські походи запорожців / А. Л. Сокульський. – Дніпропетровськ : Січ, 1995. – 222 с.
 24. Хоткевич, Г. Два гетьмани / Г. Хоткевич. – Київ : Дніпро, 1991. – 111 с.
 25. Чухліб, Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663–1713) / Т. Чухліб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. – 288 с.
 26. Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст. : у 2 кн. Кн. 1 / В. О. Шевчук. – Київ : Грамота, 2007. – 720 с.
 27. Яворницький, Д. I. Історія запорозьких козаків. У 3 т. Т. 1 / Д. I. Яворницький. – Київ : Наук. думка, 1990. – 592 c.
 28. Яворницький, Д. I. Історія запорозьких козаків. У 3 т. Т. 2 / Д. I. Яворницький. – Київ : Наукова думка, 1990. – 560 с.
 29. Яворницький, Д. I. Iсторiя запорозьких козакiв. У 3 т. Т. 3 / Д. I. Яворницький. – Київ : Наук. думка, 1991. – 600 с.
 30. Алещенко, В. І. Імідж Збройних Сил Украіни: сутність, стан і напрями формування / В. І. Алещенко // Наука і оборона. – 2007. – № 3. – С. 35–44.
 31. Аналіз світового досвіду застосування військових аеростатних літальних апаратів та перспективи їх використання у Збройних Силах України / Д. М. Бєляєв, О. О. Расстригін, Р. П. Семенюк [та ін.] // Озброєння та військова техніка. – 2015. – № 3. – С. 67–72.
 32. Башкиров, О. М. Порівняльний аналіз шляхів розвитку автоматизованих систем управління Збройних Сил України / О. М. Башкиров // Озброєння та військова техніка. – 2015. – № 4. – С. 27–32.
 33. Бленда, В. Паволоцький гетьман / В. Бленда // Військо України. – 2004. – № 7/8. – С. 39.
 34. Голіцин, В. Знаменний шлях військової святині / В. Голіцин // Військо України. – 2005. – № 5/6. – С. 37–38.
 35. Глобальні зміни в стратегіях імпорту озброєнь із метою розвитку оборонної промисловості та економіки / І. Б. Чепков, В. В. Зубарєв, О. О. Свергунов [та ін.] // Озброєння та військова техніка. – 2015. – № 2. – С. 3–9.
 36. Кримчук, Г. На кургані Хортицькім козаки в дозорі у віках / Г. Кримчук // Надзвичайна ситуація. – 2004. – № 8. С. 6–11.
 37. Мосов, С. П. Інтелектуальний потенціал Збройних Сил України – запорука їх боєготовності та боєздатності / С. П. Мосов // Винахідник і раціоналізатор. – 2005. – № 4. – С. 10–13.
 38. Мушкетик, Ю. Важка булава гетьмана / Ю. Мушкетик // Науковий світ. – 2010. – № 10. – С. 20–23.
 39. Основні шляхи реформування вітчизняного оборонно-промислового комплексу в ринкових умовах / І. Б. Чепков, А. С. Довгополий, М. І. Луханін [та ін.] // Озброєння та військова техніка. – 2015. – № 1. – С. 3–11.
 40. Підхід до визначення раціонального складу окремих сил та засобів протидії негативному інформаційно-психологічному впливу противника на війська та населення / Г. В. Пєвцов, А. М. Гордієнко, С. В. Залкін [та ін.] // Наука і техніка повітряних сил збройних сил України. – 2017. – № 3. – С. 5–13.
 41. Рудик, В. В. Актуальні проблеми та напрями розвитку системи зв'язку Збройних Сил України як складової частини управління військами (силами) / В. В. Рудик // Наука і оборона. – 2005. – № 2. – С. 22–28.
 42. Руснак, І. С. Будівництво Повітряних Сил Збройних Сил України : питання теорії та практики / І. С. Руснак, М. П. Крюков, В. Д. Кохно // Наука і оборона. – 2005. – № 4. – С. 8–13.
 43. Сисин, Ф. Хмельниччина та її роль в утворенні модерної української нації / Ф. Сисин // Український історичний журнал. – 1995. – № 4. – С. 67–76.
 44. Соколов, К. О. Пропозиції щодо забезпечення Збройних Сил України супутниковим зв'язком / К. О. Соколов, О. П. Гудима, О. Б. Шиятий // Озброєння та військова техніка. – 2015. – № 2. – С. 14–17.
 45. Тішков, Ю. М. Особливості модернізації вертольота Ми-24 для Збройних Сил України / Ю. М. Тішков, А. А. Шалигін // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 4. – С. 31–34.
 46. Харченко, О. В. Основні напрями розвитку авіації Збройних Сил України в контексті воєн нового покоління / О. В. Харченко, О. В. Самков, В. О. Чадюк // Наука і оборона. – 2004. – № 3. – С. 41–44.
 47. Чухліб, Т. Секретна зброя наших пращурів / Т. Чухліб // Військо України. – 2005. – № 8. С. 30–32.
 48. Шелест, Є. Ф. Розвиток системи оборонного планування в Збройних Силах України / Є. Ф. Шелест // Наука і оборона. – 2005. – № 2. – С. 7–15.
 49. Щербак, В. О. Джерела формування українського козацтва / В. О. Щербак // Український історичний журнал. – 1994. – № 2/3. – С. 75–83.
 50. Щербак, В. О. Запорозька Січ як фактор консолідації українського козацтва до середини ХVII ст. / В. О. Щербак // Український історичний журнал. – 1995. – № 5. – С. 66–71.
 51. Єхануров, Ю. І. Воєнно-політичний вимір трансформації Збройних Сил України / Ю. І. Єхануров // Наука і оборона. – 2008. – № 3. – С. 30–32.
 52. Ярещенко, А. Феномен українського козацтва / А. Ярещенко // Губернія. – 2005. – № 9. – С. 36–38.

Назад до списку