День Конституції України


03-06-2019
Назад до списку
 
28 червня – День Конституції України // За авиакадры. – 2010. – № 6/7. – С. 8.

Біденко, М. Життя за законом / М. Біденко // Слобідський край. – 2008. – 28 черв. (№ 73).

Вакулюк, П. Історія українців : [посібник] / П. Вакулюк. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 192 с.

Гладких, В. И. Социальные права граждан Украины: конституционно-правовой аспект : монография / В. И. Гладких. – Харьков : Факт, 2005. – 368 с.

С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Ґенеза, 1995. – 608 с.

Грушевський, М. Історія України : приладжена до програми вищих початкових шкiл i нижчих класiв шкiл середнiх / М. Грушевський. – Київ : Варта, 1993. – 256 с.


Козюбра, М. Конституція України: стан і перспективи вдосконалення / М. Козюбра // Політика і час. – 2007. – № 7. – С. 30–33.

 
Конституційне право України : посіб. для підготовки до іспитів / Ю. Г. Барабаш, Л. К. Байрачна, І. І. Дахова [та ін.]. – 4-те вид., перероб. та доп. – Харків : Право, 2017. – 370 с.

Мірошниченко, Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко. – Киев : Фенікс, 2012. – 360 с.

Нестерович, В. Ф. Практикум з Конституційного права України / В. Ф. Нестерович. – Київ : Ліра-К, 2018. – 640 с

Оніщенко, Н. Захист прав і свобод людини в Україні / Н. Оніщенко // Право України. – 2009. – № 4. – С. 47–54.

Сазонов, М. І. Складний шлях українського конституціоналізму (політологічний аналіз) / М. І. Сазонов // Университеты. Наука и просвещение. – 2008. – № 3. – С. 40–50.

А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – Київ : Знання, 1993. – 192 с.

Степко, М. Ф. Конституція України – гарант захисту прав людини / М. Ф. Степко // Вища школа. – 2006. – № 3. – С. 86–112.


Томенко, М. Історія української Конституції / М. Томенко // Урядовий кур’єр. – 2009. – 19 листопада (№ 215).

Украина. Конституция. Конституция Украины : принята на 5-й сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 г. / Украина. Конституция. – Киев : Світанок, 2007. – 47 с.

Україна. Конституцiя. Конституція України : станом на 5 жовтня 2017 року : відповідає офіц. тексту / Україна. Конституцiя. – Харків : Право, 2017. – 76 с.

Україна. Конституція. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 груд. 2004 р. №2222-ІV. Станом на 1 січ. 2006 р. / Україна. Конституція. – Київ : Міністерство юстиції України, 2006. – 126 с.

Україна. Конституція. Конституція України : станом на 1 листоп. 2010 р. / Україна. Конституція. – офіц. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 88 с.

 
Чухліб, Т. Пилип Орлик / Т. Чухліб. – Київ : [б. в.], 2008. – 64 с.

Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун. – Київ : Освіта України, 2010. – 592 с.

Шпиталенко, Г. А. Конституція України як Основний Закон держави / Г. А. Шпиталенко, Р. Б. Шпиталенко // Основи правознавства : навч. посіб. / Г. А. Шпиталенко, Р. Б. Шпиталенко. – Київ : Каравела, 2006. – С. 55–90.


 

Національна символіка


 

Вовканич, С. Семіотика і семантика тризуба: інформаційна візія / С. Вовканич // Вісник НАН України. – 2006. – № 8. – С. 59–65.

Вовканич, С. Семіотика Тризуба у світоглядному контексті / С. Вовканич // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 2–9.

Державний гімн України : попул. іст. нарис / за ред. Т. І. Моргуна. – Київ : Музична Україна, 2006. – 56 с.

Зайцев, Б. П. Герб: его роль в истории / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Университеты. Наука и просвещение. – 2010. – № 3. – С. 18.

Ігнатова, І. Державний Гімн України / І. Ігнатова // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 10–11.

Національна символіка. – 2-е вид. – Київ : Радянська Україна, 1991. – 48 с.

Пастернак, О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого / О. Пастернак ; вступ. слово та ред. Б. З. Якимовича. – Київ : Веселка, 1991. – 47 с.

Ричка, В. М. Знаки влади: організація та форми репрезентації верховної влади у Київській Русі / В. М. Ричка // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 67–83.

Савчук, Ю. Державний Прапор України / Ю. Савчук // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 4–5.

Твоя країна – Україна : енцикл. укр. народознав. / уклад. Н. Д. Кусайкіна. – Харків : ШКОЛА, 2009. – 496 с.

Назад до списку