30 років від Дня затвердження Тризуба як малого герба України


16-02-2022
Назад до списку

Ода державності

1. Історія України : джер. літопис / за ред.: В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.
2. Нагаєвський, І. Iсторiя української держави двадцятого столiття / І. Нагаєвський. – Київ : Укр. письменник, 1993. – 416 с.
3. Винниченко, В. К. Відродження нації: історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 2 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Держполiтвидав, 1990. – 330 с.
4. Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 3 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Політвидав, 1990. – 542 с.
5. Історія України та її державності : навч. посіб. / за ред. Л. Є. Дещинського. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Львів : Бескид Біт, 2005.
6. Кульчицький В. С. Історія держави і права України : навч. посіб. / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 1996.
7. Котляр, М. Шляхами віків : довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – Київ : Україна, 1993. – 380 с.
8. Полонська-Василенко, Н. Д. Історія України. У 2 т. Т. 2. Від середини XVII ст. до 1923 р. / Н. Д. Полонська-Василенко. – Репр. вид. – Київ : Либідь, 1992. – 608 c.
9. Кухта, Б. Л. З історії української політичної думки : навч. посіб. / Б. Л. Кухта. – Київ : Генеза, 1994. – 368 с.
10. Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Генеза, 1995. – 608 с.
11. Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. С. Грушевський ; уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.
12. Гунчак, Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії / Т. Гунчак. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.
13. Історія України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, Ю. І. Кісіль, В. О. Копилов, А. Ю. Кузнецов [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2014. – 447 с.
14. Новітня історія України (1900–2000) : підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, М. Ю. Козицький [та ін.]. – Київ : Вищ. шк., 2000. – 663 с.
15. Політична історія України ХХ століття. У 6 т. Т. 2 : Революції в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917–1920) / под ред. І. Ф. Кураса [та ін]. – Київ : Генеза, 2003. – 488 с.
16. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 4-те вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – С. 330–335.
17. Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособие / А. В. Воронянский. – Харьков : Парус, 2005
18. Петровський, В. В. Історія України: неупереджений погляд : факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : ШКОЛА, 2007. – 592 с.
19. Жуковський, А. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів, 1992. – 230 с.
20. Історія держави і права України : підручник / В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум’янцев. – Харків : Право, 2013. – 704 с.
21. Національна символіка. – 2-е вид. – Київ : Радянська Україна, 1991. – 48 с.
22. Від Сяну до Дону [Історія державних кордонов України] // Світогляд. – 2007. – № 5. – С. 34–39.
23. Пастернак, О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого / О. Пастернак. – Київ : Веселка, 1991. – 47 с.
24. Супруненко, В. Народини: витоки нації : символи, вірування, звичаї та побут українців / В. Супруненко. – Запоріжжя : Берегиня, 1993. – 136 с.
25. Лозко, Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – Харків : Див, 2005. – 472 с.
26. Семененко, В. И. Кто такие украинцы? Что такое Украина? / В. И. Семененко. – Харьков : ШКОЛА, 2010. – 160 с
27. Вовканич, С. Семіотика і семантика тризуба: інформаційна візія / С. Вовканич // Вісник НАН України. – 2006. – № 8. – С. 59–65.
28. Слабошпицький, М. Ф. З голосу нашої Кліо : підручник / М. Ф. Слабошпицький. – Київ. : Махаон, 2003. – 224 с.


Витоки української геральдики


29. Вовканич, С. Семіотика Тризуба у світоглядному контексті / С. Вовканич // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 2–9.
30. Кучерук, О. Герб і титулатура архімандрита та митрополита Петра Могили / О. Кучерук // Пам'ять століть. – 2005. – № 1. – С. 12–32.
31. Зайцев, Б. П. Герб: его роль в истории / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Университеты. Наука и просвещение. – 2010. – № 3. – С. 18–27.
32. Сас, П. М. Печатки з гербом Війська Запорозького (1590-ті – 1630-ті рр.) / П. М. Сас // Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 183–202.
33. Саратов, И. Е. Истоки украинской геральдики / И. Е. Саратов // Наука и техника. – 2007. – № 10. – С. 18–27.
34. Саратов, И. Е. Гербы в период Украинской революции 1917–1920 гг. / И. Е. Саратов // Наука и техника. – 2008. – № 12. – С. 77–80.
35. Саратов, И. Е. Гербы в период Украинской революции. Рассказ второй – о печати гетмана Павла Скоропадского / И. Е. Саратов // Наука и техника. – 2009. – № 9. – С. 20–23.
36. Саратов, И. Е. Гербы в период Украинской революции 1917–1920 гг. (ил. прил.) / И. Е. Саратов // Наука и техника. – 2009. – № 1. – С. 83.
37. Кащеев, Л. Геральдика – язык для просвещенных / Л. Кащеев // Наука и техника. – 2017. – № 10. – С. 58–63.
38. Саратов, И. Е. Первый герб г. Харькова (полковой период до 1765 г.) / И. Е. Саратов // Наука и техника. – 2008. – № 1. – С. 68–73.
39. Саратов, И. Е. Гербы г. Харькова времен Российской Империи (1781–1917 гг.) / И. Е. Саратов // Наука и техника. – 2008. – № 6. – С. 59–64.
40. Саратов, И. Е. Гербы г. Харькова в ХХ столетии / И. Е. Саратов // Наука и техника. – 2008. – № 9. – С. 58–61.
41. Панченко, В. Герби полкових міст Слобожанщини / В. Панченко // Науковий світ. – 2006. – № 4. – С. 28–29.
42. Геральдика повітових міст Слобожанщини // Науковий світ. – 2008. – № 11. – С. 22–24.
43. Волга, Л. Чому так важко народжується великий Державний Герб? / Л. Волга // Урядовий кур’єр. – 2008. – 30 квітня (№ 80/81). – С. 16.
44. Махінчук, Н. Енергетика герба має відповідати енергетиці народу / Н. Махінчук // Урядовий кур’єр. – 2008. – 13 березня (№ 47). – С. 12.
45. Мойсеєнко, В. Символи, що можуть об’єднати / В. Мойсеєнко // Урядовий кур’єр. – 2010. – 21 серпня (№ 155). – С. 12.
46. Пирлик, І. Україна «повернула» забутого автора національного герба / І. Пирлик // Слобідський край. – 2013. – 17 січня (№ 8). – С. 8. 

Назад до списку