Світлій пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні…


28-11-2020
Назад до списку
«Пам'ять – нескінченна книга, в якій і записано все: і життя людини, і життя країни. Та ж багато сторінок вписано кривавим і чорним!
Моторошний парадокс: умирали на всеплодющих чорноземах шанованої світом житниці, просто поля, на шляхах, у холодних хатах і на лавах промерзлих вокзалів, подинці та сім’ями, вилягали роди та села. Важко навіть через багато років ступати болючими стежками трагедії».
Марченко, О. Голодомори як метод винищення на Прилуччині / О. Марченко // Персонал. – 2006. – №1. – С. 24-27.

«Верховна Рада України 28 листопада 2006 року ухвалила Закон України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» та визнала Голодомор – відповідно до Конвенції ООН 1948 року «Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» – цілеспрямованим актом масового знищення людей. У статті 1 Закону Голодомор визнано геноцидом Українського народу.
Згідно з нормами міжнародного права та чинного законодавства України геноцид – це умисне вчинене діяння з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому».
Захаров, Є. Ю. Засудження злочинів комуністичного режиму СРСР / Є. Ю. Захаров. – Харків : Права людини, 2013. – 320 с. – С. 61-62.

«Таким чином, досудовим слідством встановлені беззаперечні докази, що в 1932-1933 рр. Сталін Й. В., Молотов В. М., Каганович Л.М., Постишев П.П., Косіор С.В., Чубар В.Я. і Хатаєвич М.М. вищевказаними та іншіми рішеннями організували та вчинили геноцид в Україні, створивши життєві умови, розраховані на часткове фізичне знищення української національної групи, використавши для цього наступні механізми та способи:
встановлення для України плану хлібозаготівель до рівня, що не міг бути реально виконаний, а якщо виконувався – тільки насильницьким шляхом із застосуванням репресій і за рахунок повного вилучення у селян зерна, насіннєвих запасів;
занесення районів, населених пунктів, колгоспів, сільських рад на «чорні дошки», тобто блокування їх військами, недопущення виїзду населення за межі цих територій, повне вилучення продуктів харчування та заборона торгівлі;
ізоляція території України спеціальними озброєними загонами, військовими частинами та міліцією;
обмеження вільного пересування селян з метою пошуку продовольства та заборона листування;
запровадження «натуральних штрафів»;
проведення постійних обшуків з вилученням зерна, насіннєвих запасів, майна, одягу, всіх продуктів харчування, готової їжі;
посилення заходів кримінальної репресії, включаючи розстріли осіб, які вчиняли спротив під час вилучення зерна, м’яса, картоплі, соняшника тощо».
Захаров, Є. Ю. Засудження злочинів комуністичного режиму СРСР / Є. Ю. Захаров. – Харків : Права людини, 2013. – 320 с. – С. 74.

«…убити голодом селян на Україні, на Дону, на Кубані, вбити з малими дітьми. Вказівка була забрати й насінний фонд увесь. Шукали зерна, нібито не хліб то, а бомби, кулемети. Землю поперетикали багнетами, шомполами, все підпілля перекопали, всю підлогу повзламували, в городах шукали. В деяких забирали зерно, що в хатах було, – в горщики, в діжі зсипане. В однієї жінки хліб печений забрано, навантажено на віз і також у район відвезено. Вдень і вночі вози рипіли, пил над усією землею стояв, а елеваторів не було, зсипали на землю, а навколо вартові ходять. Зерно до зими від дощу змокло, гнити почало.
А коли ще з сіл везли зерно, навколо пил піднявся, все в димі: і село, і поле, і місяць уночі. Хтось розум стратив: небо горить, земля горить! Кричить! Ні, небо не палало, то життя палало».
Голод в Україні 1932-1933 : вибр. ст. / упоряд. Н. Дюк. – 2-ге вид. – Луцьк : ВМА «Терен», 2006. – 164 с. – С. 76.

 
 1. Україна. Закони. Закон України «Про Голодомор 1932–933 років в Україні» // ВВР. – 2006. – № 50. – С. 504.
 2. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Харківська область / Л. Б. Ровчак, І. В. Шуйський, Н. В. Лапчинська [та ін.]. – Харків : Золоті сторінки, 2018. – 1024 с.
 3. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні / І. Юхновський, В. Верстюк, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 1000 с.
 4. Голодомор 1932–1933 років в Україні : документи і матеріали. Т. 2 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Міжнар. благод. Фонд «Україна 3000» ; упоряд. Р. Я. Пиріг. – Київ : Києв.-Могил. акад., 2007. – 1128 с.
 5. Кульчицький, С. В. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. – Київ : Наш час, 2007. – 424 с. – (Невідома Україна).
 6. Захаров, Є. Ю. Засудження злочинів комуністичного режиму СРСР / Є. Ю. Захаров. – Харків : Права людини, 2013. – 320 с.
 7. Захаров, Є. Ю. Чи можна кваліфікувати Голодомор 1932–1933 років в Україні та на Кубані як геноцид? / Є. Ю. Захаров. – [2-ге вид., випр. та доп.]. – Харків : Права людини, 2015. – 52 с.
 8. Голод в Україні 1932–1933 : вибр. ст. / упоряд. Н. Дюк. – 2-ге вид. – Луцьк : Терен, 2006. – 164 с.
 9. Великий голод в України 1932-1933 років. У 4 т. Т. 4. Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932–1933 рр. в Україні / Ін-т історії України Нац. акад. наук України. – Київ : Києв.-Могил акад, 2008. – 624 с.
 10. Колективізація і голод на Україні : 1929–1933 : зб. док. і матеріалів / упоряд. Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна. – Київ : Наук. думка, 1992. – 736 с.
 11. Розсекречена пам'ять : голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД / упоряд. В. Борисенко, В. Даниленко [та ін.]. – Київ : Стилос, 2007. – 604 с.
 12. Голод 1921–1923 років в Україні : зб. док. і матеріалів / упоряд. О. М. Мовчан, А. П. Огінська, Л. В. Яковлєва. – Київ : Наук. думка, 1993. – 239 с.
 13. Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні = Sdentity and Memory in Post-Soviet Ukraine : [монографія]. – Київ : Дух і літера, 2009. – 496 с.
 14. Політична історія України. ХХ століття. У 6 т. Т. 3. Утвердження радянського ладу в Україні (1921–1938) / В. А. Греченко, Л. В. Гриневич, С. А. Кокін [та ін.]. – Київ : Генеза, 2003. – 448 с.
 15. Україна в XX столiттi (1900–2000) : зб. документів і матеріалів : навч. посіб. – Київ : Вищ. шк., 2000. – 352 с.
 16. Гунчак, Т. Україна: перша половина ХХ століття : нариси політ. історії / Т. Гунчак. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.
 17. Історія України : джерел. літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с.
 18. Історія України : документи, матеріали : посібник / уклад. В. Ю. Король. – Київ : Академія, 2002. – 448 с. – (Альма-матер).
 19. Шаповал, Ю. І. У ті трагічні роки : сталінізм на Україні / Ю. І. Шаповал. – Київ : Політвидав України, 1990. – 144 с.
 20. Енциклопедія сучасної України. Т. 6. Го–Гю / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2006. – 712 с.
 21. Виноградська, Н. І. Голодомор : поема / Н. І. Виноградська. – 2-ге вид., стер. – Харків : Оригінал, 2007. – 32 с.
 22. Самчук, У. Марія: хроніка одного життя : роман / У. Самчук. – Київ : Український письменник, 2000. – 189 с.
 23. Барка, В. Жовтий князь : док. роман. Т. 1, 2 / В. Барка. – Нью-Йорк ; Харків : Українська Вільна Академія Наук у США, 2008. – 773 с.
 24. Осьмачка, Т. Поезії. Старший боярин; Ротонда душогубців : повісті / Т. Осьмачка. – Київ : Наук. думка, 2002. – 424 с. – (Б-ка школяра).
 25. Мак, О. Куди йшла стежка : оповідання / О. Мак. – Ню-Йорк : Булава, 1961. – 156 с.
 26. Дімаров, А. А. В тіні Сталіна : повісті / А. А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1990. – 176 с. – (Романи й повісті ; № 1).
 27. Дорошко, М. Визнання Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом : міжнародний аспект / М. Дорошко // Персонал. – 2008. – № 1. – С. 102-104.
 28. Зятьев, С. «Лише голод змусить цих людей підкоритись...» / С. Зятьев // Надзвичайна ситуація. – 2004. – № 2. – С. 22–25.
 29. Ковалів, Ю. На чорних шляхах національної трагедії / Ю. Ковалів // Персонал. – 2008. – № 2. – С. 88–95.
 30. Євдокимова, В. Голодомор 1932–1933 років з позиції сучасних соціологічних концепцій бідності / В. Євдокимова // Персонал. – 2008. – № 2. – С. 96–101.
 31. Гула, В. Запрограмована смерть : нотатки з міжнародного симпозіуму про голод 1932–33 років на Україні / В. Гула // Золоті ворота : альманах / Тов. зв'язків з українцями за межами України, Книжкова палата України. – Київ, 1991. – Вип. 1. – С. 72–78.
 32. Капустян, Г. За матеріалами московських архівів про голодомор 1932–1933 рр. в Україні / Г. Капустян // Пам'ять століть. – 2004. – № 1. – С. 89–105.
 33. Ульянченко, В. Свіча незгасної пам'яті / В. Ульянченко // Науковий світ. – 2009. – № 4. – С. 18–20.
 34. Марченко, О. Голодомори як метод винищення на Прилуччині / О. Марченко // Персонал. – 2006. – № 1. – С. 24–27.
 35. Калакура, Я. Новітня історіографія Голодомору 1932–1933 років як геноциду українського народу : надбання і прорахунки / Я. Калакура // Персонал. – 2008. – № 1. – С. 105–112.
 36. Бойко, С. Світ визнав Голодомор 1932–1933 років в Україні етнічною війною проти українського народу / С. Бойко // Персонал. – 2007. – № 4. – С. 21–25.
 37. Маслюк, А Проблема самосвідомості в ламінарному стані (на матеріалах самозвітів жертв голодомору) / А. Маслюк // Персонал. – 2007. – № 2. – С. 8–11.
 38. Конквест, Р. Жнива скорботи : радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест ; пер. з англ. Н. Волошиної, З. Корабліної, В. Новак. – Луцьк : Терен, 2007. – 456 с.
 39. Голодомор у першій столиці / уклад.: І. В. Шуйський, В. А. Полянецький. – Харків : ШАНС, 2008. – 288 с.
 40. Борисенко, В. К. Свіча пам’яті : усна історія про геноцид українців у 1932–1933 роках / В. Борисенко. – Київ : Стилос, 2007. – 288 с.

Назад до списку