Теорія і практика перекладу


16-11-2021
Назад до списку


1. Катфорд, Д. К. Лингвистическая теория перевода: об одном аспекте прикладной лингвистики : пер. с англ. / Дж. К. Катфорд. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 208 с.
2. Korunets, I. V. Theory and Practice of Translation = Теорія і практика перекладу : аспект. пер. / I. V. Korunets. – Вінниця : Nova Knyha, 2003. – 448 p.
3. Білозерська, Л. П. Термінологія та переклад : навч. посіб. / Л. П. Білозерська, Н. В. Возненко, С. В. Радецька. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 232 с.
4. Латышев, Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания : учебник / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 192 с.
5. Nesterenko, N. A Course in Interpreting and Translation : посіб. для студентів та викладачів ВНЗ / N. Nesterenko, K. Lysenko. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 248 p.
6. Некряч, Т. Є. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів : для студентів пер. ф-т вищ. навч. закладів : навч. посіб. / Т. Є. Некряч, Ю. П. Чала. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 200 с.
7. Nikolenko, A. G. Translating Car Terminology = Переклад автомобільної термінології: English-Ukrainian-Russian : навч. посіб. / A. G. Nikolenko. – Vinnytsia : Nova Knyha publishers, 2010. – 240 p.
8. Особенности перевода авиационной технической документации на английский язык : учеб. для студентов вузов / Ю. Г. Андриенко, Ю. Н. Богдан, А. Г. Гребеников [и др.]. – Харьков : ХАИ, 2003. – 441 с.
9. Переклад англомовної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металу : навч. посіб. / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 296 с.
10. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США : навч. посіб. / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 400 с.
11. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США: загальні принципи : навч. посіб. / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – 2-ге вид., допов. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 416 с.
12. Переклад англомовної юридичної літератури : навч. посіб. / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – 3-тє вид., випр. і доп. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 656 с.
13. Ребрій, О. В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації : кн. для викладача : навч. посіб. / О. В. Ребрій ; за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 100 с.

 

Назад до списку