Класифікація інформаційно-бібліографічних послуг в інформаційній діяльності бібліотек

Розділ: Загальні питання

Питання задає Потапенко Елизавета

Здравствуйте! Не могли бы Вы помочь пожалуйста подобрать списки литературы по темам курсовых "Класифікація інформаційно-бібліографічних послуг в інформаційній діяльності бібліотек" и "Бібліографування як складова інформаційного обслуговування науково-технічної сфери діяльності". Заранее спасибо

Відповідає Олейник Ирина Викторовна


Литература по вашему запросу:

Класифікація інформаційно-бібліографічних послуг в інформаційній діяльності бібліотек

ДСТУ 7448-2013. Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. – На заміну ГОСТ 7.26-80 ; чинний з 2014.07.01. – [Б. м., б. р.]. – III, 41 с.

Библиотечно-информационное обслуживание : учебник / Ю. Ф. Андреева, О. Ф. Бойкова, В. А. Бородина и др. ; науч. ред. М. Я. Дворкина. – СПб. : Профессия, 2016. – 240 с.

Дрешер Ю. Н. Информационное обеспечение ученых и специалистов : учебно-методическое пособие / Ю. Н. Дрешер. – СПб. : Профессия, 2008. – 464 c.

Коршунов О. П. Библиографоведение : учебник / О. П. Коршунов, Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид ; под общ. ред. О. П. Коршунова. – СПб. : Профессия, 2014. – 288 с.

Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособие / И. Г. Моргенштерн ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; науч. ред. проф. Г. В Михеева. – СПб : Профессия, 2005. – 208 с.

Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студентів / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – 3-тє вид., випр. та допов. – Рівне, 2011. – 231 с.
Справочник библиографа / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Профессия, 2005. – 592 с.


Бібліографування як складова інформаційного обслуговування науково-технічної сфери діяльності.

ДСТУ 7448-2013. Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. – На заміну ГОСТ 7.26-80 ; чинний з 2014.07.01. – [Б. м., б. р.]. – III, 41 с.

Карпенко, О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації : бібліографічний опис: навч. посіб. / О. О. Карпенко. – Харків : ХАІ, 2009. – 71 с.

Кушнаренко, Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2006. – 331 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Савина, И. А. Методика библиографического описания : практ. пособие / И. А. Савина. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 144 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; Вып. №63).

Аналитико-синтетическая переработка информации: учеб. / Н. И. Гендина и др. ; науч. ред. А. В. Соколов. – СПб. : Профессия, 2013. – 336 с.

Библиотечно-информационное обслуживание : учебник / Ю. Ф. Андреева, О. Ф. Бойкова, В. А. Бородина и др.; науч. ред. М. Я. Дворкина. – СПб. : Профессия, 2016. – 240 с. – (Учебник для бакалавров)

Дрешер Ю.Н. Информационное обеспечение ученых и специалистов : учебно-методическое пособие / Ю. Н. Дрешер. – СПб. : Профессия, 2008. – 464 c.

Назад до списку