Іноземні мови в навчальних закладах


19-12-2018
Назад до списку
Василенко, Т. П. Актуалізація знань під час формування у майбутніх перекладачів англомовної лексичної компетентності з письмового перекладу / Т. П. Василенко // Іноземні мови. – 2016. – № 1 (85). – С. 37–42.

Володько, А. М. Модель навчання усного послідовного науково-технічного перекладу майбутніх перекладачів / А. М. Володько // Іноземні мови. – 2016. – № 3 (87). – С. 25–30.

Володько, А. М. Особливості організації навчального процесу формування в майбутніх перекладачів перекладацької компетентності в усному послідовному перекладі / А. М. Володько // Іноземні мови. – 2018. – № 1 (93). – С. 41–47.

Карпова, В. Н. Современное образование в епоху глобализации: традиционная классика VS цифровые технологии / В. Н. Карпова, Л. В. Гнаповская // Іноземні мови. – 2016. – № 4 (88). – С. 41–51.

Кушмар, Л. В. Мотивація як необхідна складова опанування дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» / Л. В. Кушмар // Іноземні мови. – 2017. – № 2 (90). – С. 34–39.

Тарнопольский, О. Б. Гейміфікація в навчанні іноземних мов у вищій школі / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко, М. Р. Кабанова // Іноземні мови. – 2018. – № 3 (95). – С. 15–23.

Черноватий, Л. М. Система вправ і завдань як категорія методики навчання перекладу / Л. М. Черноватий // Іноземні мови. – 2018. – № 2 (94). – С. 19–27.

Шумський, О. Л. Веб-квест проект як засіб активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання іноземної мови / О. Л. Шумський // Іноземні мови. – 2016. – № 2 (86). – С. 21–27.

Назад до списку