Волі народної дзвін (до 100 річчя бою під Крутами)


23-01-2018
Назад до списку


29 січня виповнюється 100 років бою під Крутами, коли на підступах до Києва бійці УНР чинили опір російськими червоногвардійцями.

Під Крутами загинуло кілька десятків вояків УНР, які були переважно київськими студентами та гімназистами. Червоногвардійці мали чисельну перевагу та в них було більше військового досвіду. Тому вони зуміли захопити станцію Крути, після чого був відкритий шлях на Київ.


Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 2 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Держполiтвидав, 1990. – 330 с.

Винниченко, В. К. Відродження нації : історія укр. революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Ч. 3 / В. К. Винниченко. – репр. вiдтворення вид. 1920 р. – Київ : Політвидав, 1990. – 542 с.


Директивы Главного командования Красной Армии (1917–1920) : сб. док. / сост. Н. М. Вьюнова, Н. И. Деева, Т. Ф. Каряева. – М. : Воениздат, 1969. – 884 с.

Жуковський, А. Державне відродження України (українська держава 1917–1920 рр.) / А. Жуковський // Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів, 1991. – Ч. VІ. – С. 72–98.

Історія січових стрільців : воєн.-iст. нарис. – друк. за вид. 1937 р. – Київ : Україна, 1992. – 347 с.


Крисаченко, В. С. Українознавство : хрестоматiя-посiбник. У 2 кн. Кн. 2 / В. С. Крисаченко. – Київ : Либiдь, 1997. – 464 с.

Нагаєвський, І. Iсторiя української держави двадцятого столiття / І. Нагаєвський. – Київ : Укр. письменник, 1993. – 416 с.

Олесь, О. Під Крутами / О. Олесь // Поезія : Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус. – 2-е вид., доп. – Київ, 2003. – С. 200–202.

Революция на Украине по мемуарам белых / сост. С. А. Алексеев ; под ред. Н. Н. Попова. – репр. воспр. изд. 1930 г. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 437 с.


Україна в XX столiттi (1900–2000) : зб. док. і матеріалів / упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король, В. М. Литвин [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2000. – 352 с.

Юні оборонці Батьківщини // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2016. – № 1. – С. 50–56.

Аблицов, В. Жертвы политического романтизма / В. Аблицов // Голос України. – 1995. – 28 янв. (№ 18). – С. 3.


Антончик, Л. Крути – наша слава, наша історія (Сценарій тематичного заходу) / Л. Антончик // Українська культура. – 2004. – № 1. – С. 36–37.

Верстюк, В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 1995. – № 5 (404). – С. 79–88.

День пам’яті героїв Крут // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2003. – 1 кв. – Київ, 2002. – С. 49–51.

День пам’яті героїв Крут // Урядовий кур’єр. – 2002. – 29 січ. – С. 2.

Каніщев, Г. Ю. Історія одного «подвигу» (до 85-річчя бою під Крутами) / Г. Ю. Каніщев // За 
Авиакадры. – 2003. – февр./март (№ 2/3). – С. 6.

Леонтович, О. Це вогненне слово – Крути / О. Леонтович // Урядовий кур’єр. – 2003. – 29 січ. – С. 14.

Логвиненко, Л. Пам’ятаймо про Крути. Погляд крізь роки / Л. Логвиненко // Слобідський край. – 2001. – 30 січ. – С. 3.

Нетлінна сторінка історії // Урядовий кур’єр. – 2001. – 27 січ. – С. 1.

Романовская, Т. На Аскольдовой могиле похоронили их… / Т. Романовская // Пенсионный курьер. – 2008. – 1 февр. – С. 14.


«Тут їх триста як шкло товариства лягло» // Голос України. – 2003. – 31 січ. – С. 1,3.

Тичина, П. «Понад все вони любили свій коханий край» / П. Тичина // Голос України. – 1995. – 31 января. – С. 1.

Хорунжий, Ю. Так увіходять до історії / Ю. Хорунжий // Урядовий кур’єр. – 1998. – 29 січ. (№ 18/19). – С. 16.

Яворський, І. Сюди печаль свою несем / І. Яворський // Урядовий кур’єр. – 1999. – 25 січ. – С. 1.

Бойко, О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 4-те вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – 704 с.

Воронянський, О. В. Історія України : навч. посіб. / О. В. Воронянський. – Харків : Парус, 2007. – 544 с.


Гісем, О. В. Історія України : довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2011. – 480 с.

Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Генеза, 1995. – 608 с.

Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. С. Грушевський ; уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.

Дещинський, Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність : навч. посіб. Ч. 1 / Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 216 с.

Історія України : навч. посiб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко [та ін.]. ; за ред. В. А. Смолiя. – Київ : Альтернативи, 1997. – 424 c.


Історія України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев, Ю. І. Кісіль, В. О. Копилов, А. Ю. Кузнецов [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2014. – 447 с.

Історія України : навч.-метод. посіб. для семінар. занять / за ред. В. М. Литвина. – Київ : Знання, 2006. – 607 с.

Історія України та її державності : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський, I. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич та ін. ; за ред. Л. Є Дещинського. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескід Біт, 2005. – 368 с.


Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті. В 2 ч. Ч. 1 / I. Крипякевич, Б. Гнатевич, З. Стефанов, О. Думін [та ін.]. – репр. вид. – Київ : Україна, [1993]. – 288 с.

Історія українського вiйська : з 383 ілюстраціями в тексті. В 2 ч. Ч. 2 / I. Крипякевич, Б. Гатевич, З. Стефанов, О. Думін та ін. – Київ : Україна, [1993]. – 284 с.

Новітня історія України (1900–2000) : підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2000. – 663 с.

Петровський, В. В. Історія України: неупереджений погляд  : факти, міфи, коментарії / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : Школа, 2007. – 592 с.

Ігнатова, І. Державний Гімн України / І. Ігнатова // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 10–11.

 
Кирик, Л. Гіркий урок українського державотворення / Л. Кирик // Освіта. – 2003. – 22–29 січ. – С. 1–2.

Хлівний, А. Ще не вмерла України і слава, і воля… / А. Хлівний // Моменти. – 2012. – № 1. – С. 24–25. 


Назад до списку