Український вимір


17-08-2015
Назад до списку
Мить історії

«Свою Україну любіть,
Любіть її… Во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть»

 
Тарас Шевченко

«…Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто
ПРОГОЛОШУЄ
незалежність України та створення самостійної української держави – України.
Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.
Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

Верховна Рада України
24 серпня 1991 року»

 
Гриценко, І. С. Гомін віків : навч. посіб. з історії України для 5-го класу / І. С. Гриценко, М. М. Карабанов,
А. Л. Лотоцький ; під ред. М. М. Карабанова. –
Київ : Проза, 1994. – 192 с. – С. 178 с.Бунятян, К. П. Давнє населення України : навч. посіб. для студ. істор. спеціальностей вузів / К. П. Бунятян. – Київ : Либідь, 2003. – 232 с.

Гриценко, І. С. Гомін віків : навч. посіб. з історії України для 5-го класу / І. С. Гриценко, М. М. Карабанов, А. Л. Лотоцький ; під ред. М. М. Карабанова. – Київ : Проза, 1994. – 192 с.

Кониський, Г. Історія Русів / Г. Кониський ; пер .І. Драча. – пер. на укр. мову здійснено за вид. 1846 р. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 318 с.

Кормич, Л. І. Історія України : від найдавніших часів і до 2000 року : навч. посіб. / Л. І. Кормич, В. В. Багацький ; МОН України, Одеська нац. юридична акад. – Харків : Одіссей, 2000. – 480 с.

Грушевський, М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. Грушевський ; уклад. Й. Й. Брояк, В. Ф. Верестюк. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с.

Губарев, В. К. Історія України : конспект лекцій для студентів і викладачів / В. К. Губарев. – Донецьк : БАО, 2008. – 352 с.

Антонович, В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – Київ : Україна, 2004. – 304 с.

Петровський, В. В. Історія України : неупереджений погляд : факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : ШКОЛА, 2007. – 592 с.

 
Україна в XX столітті (1900–2000) : зб. док. і матеріалів : навч. посіб. для студ. істор. спеціальностей вузів / упоряд. А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король [та ін.]. – Київ : Вища школа, 2000. – 351 с.

Журавльов, Д. В. Україна та Росія : як брати горщики побили / Д. В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2009. – 352 с.

Дещинський, Л. Є. Міжнародні відносини України : історія і сучасність : навч. посіб. для студентів і курсантів вищих і серед. навч. закладів, учнів гімназій / Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк ; МОН України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Ін-т гум. і соц. наук. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 224 с.

 
Київщина : із минулого в майбутнє / В. І. Власенко, Н. І. Конотопець, А. І. Наджос [та ін.]. – Київ : Академія, 2002. – 200 с.

Історичний календар`99 : наук.-попул. та літ. альманах. Вип. 5 / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ : Українська книга, 1998. – 384 с.

Український історичний журнал. – 2015. – № 1.
Їм славу дала Україна

 
«Будь-яка історична доба вирізняється неповторними й самобутніми подіями, явищами та процесами. Саме вони складають унікальний візерунок епохи, який залишається в пам`яті прийдешніх поколінь. Та найприкметнішою рисою кожного часу є видатні постаті, з якими асоціюється певна історична доба»
Смолій, В. А. Микола Костомаров : віхи життя і творчості : енцикл. довід. / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь ; за ред. В. А. Смолія. – Київ : Вища школа, 2005. – 543 с. – С. 5.


«Покоління свідомих українців… працювали для воскресіння рідного краю, віддавали цій справі свої сили, часто падали втомлені під вагою нелюдської праці та великого завдання і все-таки йшли… до виконання свого національного обов`язку, своєї повинності перед рідним народом»


С. Єфремов
 
Історичні постаті України : іст. нариси : зб. / упоряд. О. В. Болдирєв. – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с.
Українки в історії / С. Андрусів, Ю. Багаліка, М. Богачевська-Хомяк [та ін.] ; за ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2004. – 328 с.

Котляр, М. Ф. Полководці давньої Русі / М. Ф. Котляр. – Київ : Україна, 1991. – 126 с.

Гетьмани України / уклад. В. П. Товстий. – Харків : Промінь, 2007. – 248 с.

Замлинский, В. А. Богдан Хмельницкий / В. А. Замлинский. – М. : Молодая гвардия, 1989. – 336 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 9 (698)).

 
Мицик, Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик. – Київ : [б. в.], 2007. – 72 с. – (Великі українці).

Шаповал, Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. – Київ : Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – 352 с.

Смолій, В. А. Микола Костомаров : віхи життя і творчості : енцикл. довід. / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь ; за ред. В. А. Смолія. – Київ : Вища школа, 2005. – 543 с.

 
Зарубіжні українці : довід. / Я. Балан, Б. Кордан, Б. Кравченко [та ін.]. – Київ : Україна, 1991. – 252 с.

Сергійчук, В. Що дала Україна світові / В. Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2008. – 288 с.

Світогляд : наук.-попул. журнал. – 2008. – № 5 (13).

Світогляд : наук.-попул. журнал. – 2009. – № 2 (16).Культурологічні нариси

 
«Звичаї народу – це ті прикмети, по яких розпізнається народ не тільки в сучасному, а і в його історичному минулому»
Олекса Воропай
 
Основи етнодержавознавства : підруч. для студ. гум. спеціальностей вузів / Ю. Римаренко, О. Антонюк, І. Варзар [та ін.] ; за ред. Ю. Римаренка. – Київ : Либідь, 1997. – 656 с.

Енциклопедія українознавства : словникова частина. Т. 2. Г-З. – Перевидання в Україні. – Київ : Глобус, 1994. – 824 с.

Крисаченко, В. С. Українознавство : хрестоматія-посіб.: у 2 кн. Кн. 1 / В. С. Крисаченко. – Київ : Либідь, 1996. – 352 с.

Історія української культури / за ред. І. Крип`якевича. – 3-є вид., стер. – Київ : Либідь, 2000. – 656 с.

Огієнко, І. Українська культура : коротка історія культурного життя українського народу / І. Огієнко. – Київ : Довіра, 1992. – 141 с.

Попович, М. Нарис історії культури України : гриф МОН України / М. Попович. – Київ : АртЕк, 1999. – 728 с.

Етнографія України : навч. посіб. / за ред. С. А. Макарчука. – Львів : Світ, 1994. – 520 с.

Лозко, Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – 3-е вид. – Харків : Див, 2005. – 472 с.

Твоя країна – Україна : енцикл. укр. народознав. / уклад. Н. Д. Кусайкіна. – Харків : ШКОЛА, 2009. – 496 с.

Мороз, О. Час інтелекту : сукупний український розум / О. Мороз, Ю. Саєнко. – Львів : Панорама, 2002. – 96 с.

Боряк, О. Україна : етнокультурна мозаїка / О. Боряк. – Київ : Либідь, 2006. – 328 с.

Кагамлик, С. Світло духовності і культури : з історії Києво-Печерської лаври XVII–XVIII ст. / С. Кагамлик. – Київ : Наш час, 2008. – 327 с. – (Невідома Україна).

 
Культура і побут населення України : навч. посіб для вузів / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко [та ін.]. – 2-е вид., доп. та перероб. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.

Українська мова : наук.-теорет. журнал. – 2015. – № 1 (53).

Українська культура. – 2009. – № 1.Рідний край

 
«РІДНИЙ КРАЙ
Чи є іще на світі кращий край
Зелений, зачарований у тиші?
Душа співа і ти, музико, грай,
Бо слобожанський серцю наймиліший.

Куриться часу плинного кал`ян…
Наш край був хліборобським і козацьким.
Сірко Іван – славетний отаман
Під небом народився мерефянським.

Не лебеді з твого Лебедина.
Співучий голос сина України
І досі ще по всесвіту луна
Бориса Гмирі пісня лебедина.

Наш, милий серцю, мальовничий край,
Де зранку сходить сонце України,
Ти українську заспівай.
Нехай вона у вільне небо лине»
Вячеслав Бабешко

 
Рідний край : навч. посіб. з народознавства / Акад. пед. наук України, Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : Основа, 1993. – 582 с.

Полонська, Н. А. Рідний Харкове мій / Н. А. Полонська. – Харків : Прапор, 1972. – 80 с.

Харківщина : фотоальбом на укр. та рос. мовах / Б. О. Міндель, А. М. Кумака. – Київ : Мистецтво, 1981. – 208 с.

Дьяченко, Н. Т. Улицы и площади Харькова : очерк / Н. Т. Дьяченко. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков : Прапор, 1977. – 272 с.

Борисова, Т. М. Історичні та пам`ятні місця Харківщини / Т. М. Борисова, М. Т. Дяченко, М. В. Уманський. – Харків : Прапор, 1966. – 368 с.

Харків і харків`яни : фотоальбом на укр., рос. та англ. мовах / Р. Т. Папік`ян, Р. Б. Гнатишин. – Київ : Мистецтво, 1989. – 184 с.

Манагаров, И. М. В битве за Харьков / И. М. Манагаров. – Харьков : Прапор, 1975. – 200 с.

Дикань, А. П. Герои Харьковщины / А. П. Дикань. – Харьков : Харків, 1998. – 352 с.

 
Впереди – Харьков : из воспоминаний полководцев Великой Отечественной войны : сборник / И. С. Конев, И. М. Манагаров, М. С. Шумилов [и др.]. – 2-е изд. – Харьков : Прапор, 1988.

Почетные граждане города Харькова. Славные имена. – Харьков : Издат. Дом ЖЗЛ : ПРАТ «ХКФ «Глобус», 2011. – 464 с. – (Современная ЖЗЛ Харьковщины ; кн. 6).

 
История городов и сел Украинской ССР : в 26 т. Харьковская область / Н. А. Сероштан, А. И. Бурик, Н. А. Воеводин [и др.] ; Ин-т истории АН УССР. – Харьков : Харк. кн. ф-ка им. М. В. Фрунзе, 1976. – 724 с.
 
История города Харькова XX столетия / А. Н. Ярмыш, С. И. Посохов, А. И. Эпштейн [и др.]. – Харьков : Фолио : Золотые страницы, 2004. – 686 с.

Куп`янську – 350 : іст.-екон. огляд / авт.-уклад. А. Григоров. – Харків : Золоті сторінки, 2005. – 168 с.

 

 

 

Назад до списку