Українська Академія Наук до 100-річчя заснування


02-11-2018
Назад к списку

Новітня Академія повинна допомагати зростові української національної свідомості та української культури через широке, глибоке, проникливе наукове студіювання минулості та сучасності українського народу та його сусідів, природи обійнятого ними краю в усіх її безкінечних виявах.

 
В. Вернадський


 
Атланти української науки. До 100-річчя від дня створення Національної академії наук України (27 листопада 1918 р.) та Національної бібліотеки України ім.В. І. Вернадського (2 серпня 1918 р.) // Дати і події. – 2018. – № 2 (12). – С. 93–97
.
Васильева, Л. Весть Василисы, или Тайна, открытая всем : [о М. Ломоносове, Г. Сковороде, Ч. Дарвине, Д. И. Менделееве, И. П. Павлове, К. Э. Циолковском, В. И. Вернадском, Н. Боре, Э. Резерфорде и их исследованиях] / Л. Васильева // Наука и религия. – 2005. – № 11. – С. 20–24.

Винаходи та інновації. Винахідники України. –Київ : ВЦ Логос Україна, 2010. –168 с.

Вороненко, В. В. Другий президент: історико-біографічний нарис про М. П. Василенка / В. В. Вороненко, Л. Д. Кістерська, Л. В. Матвєєва, І. Б. Усенко // Вісник Академії наук Української РСР. – 1990. – № 2. – С. 55–72.

Врублевський, В. Г. До створення Української Академії наук / В. Г. Врублевський // Український історичний журнал. – 1993. –№ 1 (382). – С. 29–39.

Гузь, А. Н. К 100-летию института механики им. С. П. Тимошенко Национальной Академии Наук Украины (НАНУ) / А. Н. Гузь // Прикладная механика. – 2018. – Т. 54, № 1. – С. 6–44.

Гумилевский, Л. И. Вернадский / Л. И. Гумилевский. – М. : Молодая гвардия, 1961. –320 с.

Дашкевич, Я. Р. Постаті – Personages : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Р. Дашкевич. – 2-ге вид., випр. й доп. – Львів : Піраміда, 2007. – 808 с.

Дзюба, І. М. Академія Наук України Національна / І. М. Дзюба // Енциклопедія сучасної України. В 30 Т. Т. 1 / редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романов та ін. – Київ, 2001. – С. 250–286.

До 90-річчя Національної академії наук України // Світогляд. – 2008. – № 5. – 88 с.
До 95-річчя академіка Бориса Євгеновича Патона / Нац. акад. наук України. – [Б. м.] : [б. в.], [2013?]. – 48 с.

Матвєєва, Л. В. М. П. Василенко та його роль в утворенні Української академії наук / Л. В. Матвєєва // Вісник НАН України. – 2006. – № 6. – С. 34–38.

Науково-освітній потенціал України / авт.-упоряд. Л. М. Гаврилюк. –Київ : Український рейтинг, 2011. – 304 с.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: ALMA MATER інтелектуалів // Наука сьогодні. – 2013. – № 9/10. – С. 8–9.

Национальной академии наук Украины – 90 лет // Математические методы и физико-механические поля. – 2008. – Т. 51, № 4. – С. 7–16.

Онопрієнко, В. І. Доля науки в Україні (кінець ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.) / В. І. Онопрієнко, Т. О. Щербань // Український історичний журнал. – 1993. – № 4/6. – С. 3–14.

Онищенко, О. Віхи історичного шляху / О. Онищенко // Вісник НАН України. – 2009. – № 1. – С. 3–15.

Онищенко, О. С. 85 років Національної академії наук України: історія формування вітчизняного комплексу фундаментальної науки / О. С. Онищенко // Вісник НАН України. – 2004. – № 1. – С. 15–22.

Основи створення розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України / О. М. Хіміч, В. П. Івлічев, І. А. Мальчевський та ін. // Наука та інновації. – 2018. – № 1. – С. 53–66.

Попович, О. С. Вікова структура наукових кадрів як фактор життєздатності наукової системи України / О. С. Попович, О. П. Костриця // Наука та інновації. – 2016. – № 2. – С. 5–11.

Походня, І. К. НАН України – провідний центр матеріалознавства / І. К. Походня // Вісник НАН України. – 2004. – № 1. – С. 32–36.

Пріцак, О. Слово про Агатангела Кримського / О. Пріцак // Вісник Академії наук Української РСР. – 1991. – № 6. – С. 3–21.

Про діяльність Національної академії наук України у 2007 році та підвищення ролі Академії у вирішенні актуальних завдань // Вісник НАН України. – 2008. – № 6. – С. 6–14.

Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ : Вища шк., 2003. – 783 с.

Протоколи перших років діяльності Академії наук України // Вісник Академії наук Української РСР. – 1990. – № 2. – С. 73–85.

Романів, О. М. НТШ: етапи діяльності / О. М. Романів, Я. Й. Грицак // Вісник Академії наук Української РСР. – 1990. – № 3 – С. 69–76.

Сергійчук, В. Що дала Україна світові / В. Сергійчук. –Київ : ПП Сергійчук М. І., 2008. – 480 с.

Ситник, К. Творець і перший президент української академії наук. Володимир Вернадський / К. Ситник // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 10–17.

Таньшина, А. Фундатори. Наші співвітчизники. Академік Віктор Григорович Бар’яхтар / А. Таньшина //Український фізичний журнал. – 2018. – Т. 63, № 6. – С. 562–570.

Унікальні надбання НАН України для науки, держави та нащадків / О. Созінов, О. Левчук, О. Дембовецький, Ф. Пацюк // Вісник НАН України. – 2008. – № 12. – С. 30–37.

Чумаченко, М. Врятуємо академію наук від недоцільного радикалізму / М. Чумаченко // Економіст. – 2005. – № 8. – С. 26–27.

Шемшученко, Ю. Всією душею поклопотався про заснування Української Академії наук... / Ю. Шемшученко // Українська культура. – 2018. – № 2. – С. 68–71.

Юрчук, В. І. Національний фактор у заснуванні та перші кроки діяльності Академії наук України / В. І. Юрчук // Український історичний журнал. – 1993. – № 11/12. – С. 3–15.Назад к списку