Українська Академія Наук до 100-річчя заснування


02-11-2018
Назад до списку

Новітня Академія повинна допомагати зростові української національної свідомості та української культури через широке, глибоке, проникливе наукове студіювання минулості та сучасності українського народу та його сусідів, природи обійнятого ними краю в усіх її безкінечних виявах.

 
В. Вернадський


 
Атланти української науки. До 100-річчя від дня створення Національної академії наук України (27 листопада 1918 р.) та Національної бібліотеки України ім.В. І. Вернадського (2 серпня 1918 р.) // Дати і події. – 2018. – № 2 (12). – С. 93–97
.
Васильева, Л. Весть Василисы, или Тайна, открытая всем : [о М. Ломоносове, Г. Сковороде, Ч. Дарвине, Д. И. Менделееве, И. П. Павлове, К. Э. Циолковском, В. И. Вернадском, Н. Боре, Э. Резерфорде и их исследованиях] / Л. Васильева // Наука и религия. – 2005. – № 11. – С. 20–24.

Винаходи та інновації. Винахідники України. –Київ : ВЦ Логос Україна, 2010. –168 с.

Вороненко, В. В. Другий президент: історико-біографічний нарис про М. П. Василенка / В. В. Вороненко, Л. Д. Кістерська, Л. В. Матвєєва, І. Б. Усенко // Вісник Академії наук Української РСР. – 1990. – № 2. – С. 55–72.

Врублевський, В. Г. До створення Української Академії наук / В. Г. Врублевський // Український історичний журнал. – 1993. –№ 1 (382). – С. 29–39.

Гузь, А. Н. К 100-летию института механики им. С. П. Тимошенко Национальной Академии Наук Украины (НАНУ) / А. Н. Гузь // Прикладная механика. – 2018. – Т. 54, № 1. – С. 6–44.

Гумилевский, Л. И. Вернадский / Л. И. Гумилевский. – М. : Молодая гвардия, 1961. –320 с.

Дашкевич, Я. Р. Постаті – Personages : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Р. Дашкевич. – 2-ге вид., випр. й доп. – Львів : Піраміда, 2007. – 808 с.

Дзюба, І. М. Академія Наук України Національна / І. М. Дзюба // Енциклопедія сучасної України. В 30 Т. Т. 1 / редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романов та ін. – Київ, 2001. – С. 250–286.

До 90-річчя Національної академії наук України // Світогляд. – 2008. – № 5. – 88 с.
До 95-річчя академіка Бориса Євгеновича Патона / Нац. акад. наук України. – [Б. м.] : [б. в.], [2013?]. – 48 с.

Матвєєва, Л. В. М. П. Василенко та його роль в утворенні Української академії наук / Л. В. Матвєєва // Вісник НАН України. – 2006. – № 6. – С. 34–38.

Науково-освітній потенціал України / авт.-упоряд. Л. М. Гаврилюк. –Київ : Український рейтинг, 2011. – 304 с.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: ALMA MATER інтелектуалів // Наука сьогодні. – 2013. – № 9/10. – С. 8–9.

Национальной академии наук Украины – 90 лет // Математические методы и физико-механические поля. – 2008. – Т. 51, № 4. – С. 7–16.

Онопрієнко, В. І. Доля науки в Україні (кінець ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.) / В. І. Онопрієнко, Т. О. Щербань // Український історичний журнал. – 1993. – № 4/6. – С. 3–14.

Онищенко, О. Віхи історичного шляху / О. Онищенко // Вісник НАН України. – 2009. – № 1. – С. 3–15.

Онищенко, О. С. 85 років Національної академії наук України: історія формування вітчизняного комплексу фундаментальної науки / О. С. Онищенко // Вісник НАН України. – 2004. – № 1. – С. 15–22.

Основи створення розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України / О. М. Хіміч, В. П. Івлічев, І. А. Мальчевський та ін. // Наука та інновації. – 2018. – № 1. – С. 53–66.

Попович, О. С. Вікова структура наукових кадрів як фактор життєздатності наукової системи України / О. С. Попович, О. П. Костриця // Наука та інновації. – 2016. – № 2. – С. 5–11.

Походня, І. К. НАН України – провідний центр матеріалознавства / І. К. Походня // Вісник НАН України. – 2004. – № 1. – С. 32–36.

Пріцак, О. Слово про Агатангела Кримського / О. Пріцак // Вісник Академії наук Української РСР. – 1991. – № 6. – С. 3–21.

Про діяльність Національної академії наук України у 2007 році та підвищення ролі Академії у вирішенні актуальних завдань // Вісник НАН України. – 2008. – № 6. – С. 6–14.

Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ : Вища шк., 2003. – 783 с.

Протоколи перших років діяльності Академії наук України // Вісник Академії наук Української РСР. – 1990. – № 2. – С. 73–85.

Романів, О. М. НТШ: етапи діяльності / О. М. Романів, Я. Й. Грицак // Вісник Академії наук Української РСР. – 1990. – № 3 – С. 69–76.

Сергійчук, В. Що дала Україна світові / В. Сергійчук. –Київ : ПП Сергійчук М. І., 2008. – 480 с.

Ситник, К. Творець і перший президент української академії наук. Володимир Вернадський / К. Ситник // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 10–17.

Таньшина, А. Фундатори. Наші співвітчизники. Академік Віктор Григорович Бар’яхтар / А. Таньшина //Український фізичний журнал. – 2018. – Т. 63, № 6. – С. 562–570.

Унікальні надбання НАН України для науки, держави та нащадків / О. Созінов, О. Левчук, О. Дембовецький, Ф. Пацюк // Вісник НАН України. – 2008. – № 12. – С. 30–37.

Чумаченко, М. Врятуємо академію наук від недоцільного радикалізму / М. Чумаченко // Економіст. – 2005. – № 8. – С. 26–27.

Шемшученко, Ю. Всією душею поклопотався про заснування Української Академії наук... / Ю. Шемшученко // Українська культура. – 2018. – № 2. – С. 68–71.

Юрчук, В. І. Національний фактор у заснуванні та перші кроки діяльності Академії наук України / В. І. Юрчук // Український історичний журнал. – 1993. – № 11/12. – С. 3–15.Назад до списку