Україна – НАТО: історія і сьогодення


04-04-2018
Назад до списку
Взаємовідносини Україна – НАТО

 
Довідник НАТО. – Брюсель : Public Diplomacy Division, 2006. – 383 с.

Україна. Закони. Закони України. Т. 2. – Київ : ВР України. Ін-т законодавства, 1996. – 528 с.

Литвин, В. М. Україна-2004. Події. Документи. Факти : у 3 т. Т. 3 / В. М. Литвин. – Київ : 3 Медіа, 2005. – 416 с.

Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України : підруч. для студ. вищих навч. закладів / за ред. Л. С. Голопатюка. – Київ : Освіта України, 2005. – 404 с.

НАТО : довiдник. – Київ : Основи, 1997. – 430 с.

Політична географія і геополітика : навч. посіб. / Б. П. Яценко, В. І. Стафійчук, Ю. С. Брайчевський та ін. – Київ : Либідь, 2007. – 255 с.

Україна на шляху до Європи / упоряд.: В. Шкляр, А. Юричко. – Київ : Етнос, 2006. – 496 с.

Халоша, Б. М. Североатлантический блок / Б. М. Халоша. – М. : Изд. ин-та междунар. отношений, 1960. – 276 с.

Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України : підручник / Л. Д. Чекаленко. – Київ : Либідь, 2006. – 712 с.

Ющенко, В. А До нації : вибрані промови / В. А. Ющенко. – Київ : НІСД, 2010. – 464 с.

Голопатюк, Л. Україна – НАТО: час прагматичних підходів / Л. Голопатюк // Військо України. – 2004. – № 9/10. – С. 6–8.

Дюре, М. Інформаційна політика в контексті оборонної реформи на прикладі діяльності НАТО в Україні / М. Дюре // Наука і оборона. – 2004. – № 3. – С. 13–15.

Каспрук, В. НАТО зацікавлене в майбутньому України / В. Каспрук // Надзвичайна ситуація. – 2004. – № 11. – С. 26–29.

Каспрук, В. Реальні кроки України до НАТО / В. Каспрук // Надзвичайна ситуація. – 2004. – № 9. – С. 20–23.

НАТО підтримує ініціативу України щодо реформування її збройних сил // Військо України. – 2004. – № 1/2. – С. 6.

Палій, О. Україна: шлях до Європи через НАТО / О. Палій // Финансовые риски. – 2003. – № 3/4. – С. 9–11.

Сурмін, Ю. Вступ України в НАТО: громадська думка та експертний інтелект / Ю. Сурмін // Військо України. –2005. – № 12. – С. 18–20.

Україна – НАТО: поглиблення взаємовідносин // Наука сьогодні. – 2005. – № 11. – С. 13–14.

Чаповська, Л. Вступатимуть в НАТО не військові, а суспільство в цілом: взаємовідносини Україна – НАТО: проблеми та перспективи / Л. Чаповська // Політика і час. – 2004. – № 6. – С. 23–29.

Черноусенко, О. Партнерство Україна – НАТО: еволюція розвитку / О. Черноусенко // Політика і час. – 2003. – № 10. – С. 3–8.

 
Трансформація НАТО

 
Беблер, А. НАТО и транснациональный терроризм / А. Беблер // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 10. – С. 48–57.

Бодрук, О. Європейські прагнення й американські можливості. Вплив взаємовідносин США та їх європейських партнерів на полдальшу долю НАТО / О. Бодрук // Політика і час. – 2004. – № 3. – С. 69–76.

Бодрук, О. С. Європейські прагнення й американські можливості / О. С. Бодрук // Політика і час. – 2004. – № 4. – С. 12–20.

Вагапов, В. Б. Економічні аспекти трансформування НАТО: питання і тверження / В. Б. Вагапов // Наука і оборона. – 2006. – № 4. – С. 20–26.

Гайдуков, Л. Річ, на якій економити не можна. НАТО: від образу ворога до порозуміння та співробітництва / Л. Гайдуков, С. Терешко // Політика і час. –2005. – № 7. – С. 14–28.

Иванов, П. Трансформация НАТО: век нынешний и век минувший / П. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – № 1. – С. 15–26.

Каспрук, В. НАТО в епоху "постхолодної війни" / В. Каспрук // Надзвичайна ситуація. – 2004. – № 1. – С. 20–23.

Тузовская, Н. Трансформация НАТО: от концепций к практике? / Н. Тузовская // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 3. – С. 91–101.


Військовий потенціал НАТО


 
Березов, А. Новые бронеавтомобили с улучшенной противоминной защитой армий ведущих стран НАТО / А. Березов // Зарубежное военное обозрение. – 2009. – № 1. – С. 36–40.

Блинков, Ю. Перспективы развития беспилотной авиации в ведущих странах НАТО / Ю. Блинков // Зарубежное военное обозрение. – 2012. – № 12. – С. 54–58.

Игнатьев, О. Перспективы развития единого воздушного и космического потенциала НАТО / О. Игнатьев // Зарубежное военное обозрение. – 2009. – № 10. – С. 48–52.

Калиновская, О. Воздушное сближение Украины и НАТО / О. Калиновская // Аэрокосмический вестник. – 2004. – № 22. – С. 23–27.

Никольский, М. Вертолетный парк вооруженных сил стран Западной Европы / М. Никольский // Авиация и космонавтика. – 2013. – № 11. – С. 29–33.

Розвиток інтегрованих систем зв'язку та передачі даних для потреб Збройних Сил / О. М. Башкиров, О. М. Костина, А. В. Шишацький та ін. // Озброєння та військова техніка. – 2015. – № 1. – С. 35–39.

Романов, А. Взгляды руководства НАТО на подготовку и применение ОВВС альянса в будущих операциях / А. Романов, Ю. Блинков // Зарубежное военное обозрение. – 2009. – № 8. – С. 46–53.

Суворов, С. Настоящее и будущее VBCI / С. Суворов // Техника и вооружение. Вчера, сегодня, завтра. – 2015. – № 1. – С. 15–20.

Назад до списку