Пам’ятки історії та культури України


26-12-2016
Назад до списку

«Як би ми не пишалися цим великим спадком, треба сказати, що наші давні пам’ятки не можуть існувати як історичний абсолют, бо це не тільки спогади і золоті сни про минуле, але й неодмінне поєднання всіх трьох вимірів часу, звернення до майбутнього, до вічності.
У сподіванні нових відкрить прославмо тисячолітні звершення нашого народного генія»

Павло ЗагребельнийНаціональна спадщина


 
«Термін «пам’ятки історії та культури» вперше в законодавчому документі був використаний у 1965 р. у зв’язку з прийняттям урядової постанови про створення Всеросійського товариства охорони пам’яток історії та культури й остаточно закріплений у Законі СРСР 1976 р. «Про охорону і використання пам’яток історії та культури».
Пам’ятки історії та культури — це об’єкти, що виникли в результаті історичних подій і явищ. У середині 1980-х рр. позначено основні ознаки пам’яток історії та культури. Було остаточно визнане головне достоїнство пам’яток — їх автентичність, тобто факт фізичного існування як основного доказу реальності історичної дії, яка відбувалася в минулому»

 
www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/kultura33/22.pdf

 
«Пам’ятки історії та культури — це матеріальні предмети (будинки, храми, стародавні кургани, бойові машини, скульптури), які мають матеріальні характеристики — розміри, вагу, твердість, матеріал, колір та ін. Оскільки йдеться про об’єкти, що виникли в результаті історичних подій і явищ, то іншою ознакою є їх антропогенність. Суспільство перетворює або впливає на зміну природного середовища свого проживання не тільки в процесі виробничої, а й будь-якої іншої діяльності: військової, політичної, духовної, культурної. У результаті цього виникають об’єкти, які згодом стають для суспільства пам’ятками військової або політичної історії, архітектури чи мистецтва, науки або техніки. Усі пам’ятки історії і культури — це результат діяльності людей, тобто вони антропогенні за своєю природою»

 
www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/kultura33/22.pdf

 
Грушевський, М. Твори : у 50 т. Т. 3. Суспільно-політичні твори  / М. С. Грушевський ; НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Львів : Світ, 2005. – 776 с.

Українознавство : посiбник / уклад. В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач. – Київ : Зодiак-ЕКО, 1994. – 399 с.

 
Культура і побут населення України : навч. посіб. для вузів / В. І. Наулко, Л. В. Артюх , В. Ф. Горленко [та ін.]. – 2-е вид., доп. та перероб. – Київ : Либідь, 1993. – 288 с.
 
Українська етнологія : навч. посіб. / В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров [та ін.]. – Київ : Либідь, 2007. – 400 с.

Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 2 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсіцчук, С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2004 – 268 с.

Енциклопедія українознавства : словникова частина. Т. 2. Г-З. – Перевидання в Україні. – Київ : Глобус, 1994. – 800 с.

Побожій, С. І. З історії українського мистецтва / С. І. Побожій. – Суми : Університетська книга, 2005. – 184 с.

Слабошпицький, М. З голосу нашої Кліо : підручник / М. Слабошпицький. – Київ : Махаон, 2000. – 224 с. 

Культура України : зб. наук. пр.  / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. – Харків, 2010. – 
Вип. 32 – 293 с.

Іваненко, В. В. Історія української культури : навч. посіб. / В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2010. – 100 с.

Методика реставрации памятников архитектуры / Гос. ком. по гражд. стр-ву и архитектуре при Госстрое СССР, Центр. науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры ; под. общ. ред. Е. В. Михайловского. – М. : Стройиздат, 1997. – 168 с.

Коваль, І. Ярослав Пастернак – дослідник старожитностей України / І. Коваль, І. Миронюк. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 144 с.

Винокур, І. С. Археологія України : навч. посіб. / І. С. Винокур, Д. Я Телегін. – Київ : Вища школа, 1994 – 318 с.

Україна. Закони. Закон України «Про охорону культурної спадщини» // Офіційний вісник України. – 2000. – № 27. – С. 32–52.
Сім чудес України

 

«Загальнонаціональний проект «7 чудес України» задумувався для того, щоб показати українцям і світу історично значиме, архітектурно витончене, туристично привабливе, одним словом, – красиве та унікальне обличчя нашої держави. Ми прагнули продемонструвати велич української історії не лише у формі гіпотез і казкових легенд.
За результатами голосування тисяч небайдужих громадян України та експертів, було обрано 7 історико-архітектурних чудес України, якими стали – Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», православний монастир Києво-Печерська Лавра, Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця», Національний дендрологічний парк «Софіївка», всесвітньо відома пам’ятка архітектури Софія Київська, давнє місто-держава Херсонес Таврійський та Хортиця – Національний заповідник і найбільший острів на Дніпрі. Переконаний, названі сім чудес України мають всі підстави стати новими символами нашої держави та її регіонів!»

 

Микола Томенко, ініціатор та голова Організаційного комітету акції «7 чудес України»
 

Замки та фортеці = Castles and Fortresses : альбом / упоряд. Л. Прибєги. – Київ : Мистецтво, 2007. – 352 с.

Православные монастыри. Путешествие по святым местам : №1. Киево-Печерская лавра. – М. : Де Агостини, 2009. – 31 с.

Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1984. – 250 с.

Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1974. – 128 с.

Кагамлик, С. Світло духовності і культури : з історії Києво-Печерської лаври XVII–XVIII ст. – Київ : Наш час, 2008. – 328 с.

Яворницький, Д. I. Історія запорозьких козаків : у 3 т. Т. 1 / Д. I. Яворницький ; пер. з рос. І. Сварника. – Львів : Світ, 1990. – 315 с.

Кащенко, А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове : коротка історія Війська Запрозького з малюнками, картами й планами : оповідання : для середнього та старш. шк. віку / А. Кащенко. – Київ : Веселка, 1992. – 272 с.

Сокульський, А. Морські походи запорожців / А. Сокульський ; Запорізький держ. ун-т лаб. Історії козацтва, АТ «Мотор Січ». – Дніпропетровськ : Січ, 1995. – 222 с.

Ашкіназі, М. Світ дивної старовини / М. Ашкіназі. – Карпати-Ужгород, 1969 – 144 с.

Липа, К. Під захистом мурів : з історії української фортифікації Х–XVII ст. / К. Липа. – Київ : Наш час, 2007. – 184 с.

Державний архітектурно-історичний заповідник «Софійський музей» : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1984. – 250 с.

Роготченко, А. П. Уманское чудо / А. П. Роготченко. – 3-е изд., стер. – Киев : Будівельник, 1984. – 96 с.

Роготченко, А. П. Уманское чудо / А. П. Роготченко. – Киев : Реклама, 1977. – 120 с.

Крикун, Е. Архитектурные памятники Крыма : на рус., англ. и нем. яз. / Е. Крикун ; под. ред. О. И. Домбровского. – Симферополь : Таврия, 1977. – 56 с.Історичними місцями України

 

«Наша країна має значний потенціал для розвитку в’їзного і внутрішнього культурного туризму. На державному обліку в Україні перебуває понад 130 тис. пам’яток, із них: 57 206 – пам’ятки археології (418 з яких національного значення), 51 364 – пам’ятки історії (147), 5 926 – пам’ятки монументального мистецтва (45), 16 293 – пам’ятки архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтні (3 541). Функціонує 61 історико-культурний заповідник, 13 з яких мають статус національних. У Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: Софійський собор з архітектурним ансамблем, Києво-Печерська лавра в м. Київ, історичний центр м. Львів»

Божко, Л. Д. Культурний туризм як важливий чинник соціально-культурного розвитку
регіонів України // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ.
акад. культури ; за ред. В. М. Шейка. – Харків, 2010. – Вип. 32. – С. 169–179.

 

 

Скрипник, Г. А. Етнографічні музеї України : становлення і розвиток / Г. А. Скрипник. – Київ : Наукова думка, 1989. – 304 с.

Гудченко, З. С. Музеї народної архітектури України / З. С. Гудченко. – Київ : Будівельник, – 1981. – 120 с.

Долженкова, А. Одесса : путеводитель / А. Долженкова, П. Дьяченко. – 2-е изд. – Одесса : Маяк, 1976. – 196 с.

Логвин, Г. Украинские Карпаты : книга-спутник по памятникам деревянной архитектуры XIII–XVIII вв. горных и предгорных районов Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей Украины / Г. Логвин. – М. : Искусство, 1973. – 192 с.

Украина туристская : фотопутеводитель-справочник / сост. С. С. Павловский. – Киев : Мистецтво, 1986. – 448 с.

Ельгорт, Б. Тернопільщина : путівник / Б. Ельгорт, С. Нечай, М. Приходько. – Львів : Каменяр, 1968. – 190 с.

Остроушко, Л. М. Полтава : путівник / Л. М. Остроушко. – Харків : Прапор, 1977. – 88 с.

Ігнаткін, І. О. Полтава : іст.-архіт. нарис / І. О. Ігнаткін, Л. С. Вайнгорт. – Київ : Будівельник, 1966. – 104 с.

Бєляєва, Т. Є. Визначні і пам'ятні місця України : реком. бібліогр. покажч. / Т. Є. Бєляєва, В. І. Костир, В. В. Патока. – Київ : Політвидав, 1984. – 63 с.

Криворучко, Д. М. Олександрія / Д. М. Криворучко ; Держбуд УРСР, Укр. наук.-дослід. і проект. ін-т цивільного сільського буд-ва. – Київ : Будівельник, 1979. – 96 с.

Земцов, С. М. Львов / С. М. Земцов. – М. : Гос. изд-во лит. по стр-ву и архитектуре, 1956. – 120 с.

Островский, Г. С. Львов / Г. С. Островский. – 3-е изд., доп. и перераб. – Л. : Искусство, 1982. – 240 с.

Киев : Что? Где? Как? : фотопутеводитель / текст М. М. Гилелаха. – Киев : Мистецтво, 1978. – 288 с.

Килессо, С. К. Київ архітектурний : фотоальбом / С. К. Килессо. – Київ : Будівельник, 1987. – 160 с.

Краєзнавчий збірник : ст. та матеріали / Упр. культури і туризму Сумської обл. держ. адмін., Сумський обл. краєзнавчий музей ; за ред. В. С. Терентьєва. – Суми : Університетська книга, 2006. – 147 с.

Корнієнко, О. М. Нариси військової історії України : Сумський слобідський козацький полк 1659–1765 рр. : пам'яті краєзнавця Геннадія Терешковича Петрова (1936–1997) / О. М. Корнієнко. – Київ : Наш час, 2008. – 488 с.
Пам’ятки Харківщини

 

«Заснування міст на Харківщині бере початок з приходу козацьких загонів з України до сучасної території Харківщини.
Місто Валки – бере свій початок з Мозького острожка на Муравському шляху (21.05.1646 р.), пізніше Валки стали сотенним містечком Харківського козачого полку.
Богодухів згадується ще в 1571 році як Дяків острог, але датою заснування вважається прихід сюди отамана Т. Криси разом з 1024 козаками в 1662 році.
Вовчанськ, заснований як слобода в 1674 році, як місце затверджене в 1780 році після скасування козацького устрою на Слобожанщині.
Слобода Куп’янка була створена українськими козаками, пізніше Куп’янск увійшов до Ізюмського полку Слобідської України як сотенне містечко.
Краснокутськ був заснований у 1651 році, колись був містом-фортецею, сотенним містечком Охтирського полку.
Золочів був заснований переселенцями з міста Золочів Львівської області в 1677 році.
Постійне населення в Ізюмі відоме з 1673 року, а з 1680 року його вже називали Ізюмським містечком, з 1682 козакам була видана вільготна грамота на володіння землями, а місто стало центром адміністративної одиниці Слобідської України.
Головну частину переселенців Чугуєва складали козаки. Пізніше місто розвинулось у ремісничий та торгівельний центр. Був створений Чугуївський полк, місто перебудовується під військове поселення.
Заснування міста Балаклія пов’язують з ім’ям отамана українських козаків Якова Чернігівця»

Харківщинознавство : навч. посіб. / О. Є. Кононенко, Л. С. Шульженко, К. М. Слесик [та ін.] ;
Голов. упр. освіти і науки Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. наук.-метод. Ін-т безперервної
освіти ; за ред. Л. Д. Покроєвої, В. Е. Лунячека. – Харків : Гімназія, 2004. – 432 с. – С. 336–337.

 Рідний край : навч. посіб. з народознав. / Акад. пед. наук України, Хар. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : Основа, 1993. – 582 c.

Багалій, Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій ; передм. В. В. Кравченка. – Харків : Дельта, 1993. – 256 с.

 
Харківщинознавство : навч. посіб. для учнів загальноосвіт. шк. / О. Є. Кононенко, Л. С. Шульженко, К. М. Слесик [та ін.] ; Голов. упр. освіти і науки Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. наук.-метод. Ін-т безперервної освіти ; за ред. Л. Д. Покроєвої, В. Е. Лунячека. – Харків : Гімназія, 2004. – 432 с.

Культурна спадщина Слобожанщини : історія та краєзнавство : зб. наук.-попул. ст. Ч. 2 / Харків. держ. акад. культури. – Харків : Курсор, 2004. – 194 с.

Лукомский, Г. К. Старинные усадьбы Харьковской губернии / Г. К. Лукомский. – Харьков : Райдер, 2001. – 240 с.

Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. : описово-стат. джерела / АН УРСР, Археографічна коміс., Ін-т історії України ; упоряд. В. О. Пірко, О. І. Гуржій. – Київ : Наук. думка, 1991. – 224 с.

Ігнаткін, І. О. Олексій Миколайович Бекетов 1863-1941 / І. О. Ігнаткін ; Акад. архітектури УРСР. – Київ : Вид-во Акад. архітектури УРСР, 1949. – 43 с.

 
Архитекторы Харькова / Нац. союз архитекторов Украины Харьков. обл. орг. – Харьков : [б. и.], 2007. – 80 с.

Харків : архітектура, пам’ятники : фотоальбом / авт. тексту А. О. Горшков, В. Т. Семенов, О. О. Тіц. – Київ : Мистецтво, 1986. – 207 с.

 
Харьков вчера, сегодня, завтра / Ю. М. Шкодовский, И. Н. Лаврентьев, А. Ю. Лейбфрейд [и др.]. – Харьков : Фолио, 2002. – 208 с.

Лейбфрейд, А. Ю. Харьков : от крепости до столицы : заметки о старом городе / А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Полякова. – Харьков : Фолио, 2001. – 335 с.

Касьянов, О. М. Харків : історико-архітектурний нарис / О. М. Касьянов. – Київ : Держбудвидав УРСР, 1956. – 48 с.

По Харьковщине : Харьков, Изюм, Змиевская ГРЭС, Купянск, Балаклейский гигант, Лозовая, Шебелинка : путеводитель. – Харьков : Прапор, 1977. – 160 с.

Борисова, Т. М. Історичні та пам’ятні місця Харківщини / Т. М. Борисова, М. Т. Дяченко, М. В. Уманський. – Харків : Прапор, 1966. – 368 с.

Бондаренко, Б. А. Каменная летопись : архитектурные памятники Харьковщины / Б. А. Бондаренко. – Харьков : Прапор, 1972. – 124 с.

Архітектурні пам’ятки Харківщини : на укр., англ., фр., нем. яз. / упоряд. В. І. Корж. – Харків : Прапор, 1967. – 44 с.

Бородулин, В. Г. Харьковщина туристская : 22 экскурсионных маршрута : путеводитель / В. Г. Бородулин, А. И. Лурьев, Н. Н. Саппа. – Харьков : Прапор, 1988. – 243 с.

Гошовська, В. А. Балаклія : путівник / В. А. Гошовська, Д. Ф. Клочан. – Харків : Прапор, 1991. – 96 с.
Додаткова література


 

Київ у барвах осені : фотоальбом : на укр., рос., англ. мовах / текст П. І. Позняка. – Київ : Мистецтво, 1991. – 203 c.

Мезенцева, Г. Г. Киев : краткий обзор архитектурных памятников и ансамблей / Г. Г. Мезенцева, И. В. Мезенцев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Киев : Будівельник, 1981. – 158 с.

Украина : полная энциклопедия / авт.-сост. В. М. Скляренко, Т. В. Иовлева, В. В. Мирошникова, М. А. Панкова. – Харьков : Фолио, 2007. – 463 с.

Боряк, О. Україна : етнокультурна мозаїка / О. Боряк. – Київ : Либідь, 2006. – 328 с.

Радянська Україна : фотоальбом : на укр. та рос. мовах / авт. тексту В. А. Коротич, Ю. И. Немченко. – Київ : Мистецтво, 1977.

Назад до списку