Ода державності (до 100-річчя затвердження Тризуба державним гербом УНР)


09-02-2018
Назад до списку


 
Символи не обирають, cимволи успадковують


Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Ґенеза, 1995. – 608 с.

Історія держави і права України : курс лекцiй / за ред. В. Г. Гончаренко. – Київ : Вентурi, 1996. – 288 с.

Історія України : навч. посiб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко та ін. ; за ред. В. А. Смолiя. – Київ : Альтернативи, 1997. – 424 c.

Касьянов, Г. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії / Г. Касьянов. – Київ : Наш Час, 2007. – 432 с.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року ; із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-IV ; станом на 1січня 2006 року : офіц. вид. – Київ, 2006. – 124 с.

Кравченко, В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко. – 4-те., випрвл. та доповн. – Київ : Атіка, 2006. – 568 с.

Кульчицкий, В. С. Історія держави і права України : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 1996. – 296 с.

Національна символіка. – 2-е вид. – Київ : Радянська Україна, 1991. – 48 с.

Пастернак, О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого / О. Пастернак ; вступ. слово та ред. Б. З. Якимовича. – Київ : Веселка, 1991. – 47 с.

Семененко, В. И. Кто такие украинцы? Что такое Украина? / В. И. Семененко. – Харьков : ИД ШКОЛА, 2010. – 160 с.

Верстюк, В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 1995. – № 2. – С. 65–78.

Верстюк, В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 1995. – № 5. – С. 79–88.

Верстюк, В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 1995. – № 6. – С. 66–78.

Вовканич, С. Семіотика і семантика Тризуба: інформаційна візія / С. Вовканич // Вісник НАН України. – 2006. –№ 8. – С. 59–65.

Вовканич, С. Семіотика Тризуба у світоглядному контексті / С. Вовканич // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 2–9.

Дмитрієнко, М. Великий і Малий Державні Герби України : історична традиція та сучасність / М. Дмитрієнко, Ю. Савчук // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 6–9.

Зайцев, Б. П. Герб: его роль в истории / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Университеты. Наука и просвещение. – 2010. – № 3. – С. 18.

Кучерук, О. Державний герб України (фрагмент стенограми засідання Верховної Ради України) / О. Кучерук // Пам’ять столітть. – 2001. – № 2. – С. 90–103.

Ричка, В. М. Знаки влади: організація та форми репрезентації верховної влади у Київській Русі / В. М. Ричка // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 67–83.

Саратов, И. Е. Истоки украинской геральдики / И. Е. Саратов // Наука и техника. – 2007. – № 10. – С. 18–27.

Саратов, И. Е. Первый герб г. Харькова (полковой период – до 1765 г.) / И. Е. Саратов // Наука и техника. – 2008. – № 1. – С. 68–73.

Саратов, И. Е. Гербы г. Харькова времен Российской Империи (1781–1917 гг.) / И. Е. Саратов // Наука и техника. – 2008. – № 6. – С. 59–64.

Саратов, И. Е. Гербы г. Харькова в ХХ столетии / И. Е. Саратов // Наука и техника. – 2008. – № 9. – С. 58–61.

Саратов, И. Е. Гербы в период Украинской революции 1917–1920 гг. / И. Е. Саратов // Наука и техника. – 2008. – № 12. – С. 77–80.

Саратов, И. Е. Гербы в период Украинской революции. Рассказ второй – о печати гетмана Павла Скоропадского / И. Е. Саратов // Наука и техника. – 2009. – № 9. – С. 20–23.

Смаль-Стоцький, Р. Регаліюм української державності / Р. Смаль-Стоцький // Українська культура. – 2017. – № 2. – С. 28– 29.

Волга, Л. Чому так важко народжується великий Державний Герб? / Л. Волга // Урядовий кур’єр. – 2008. – 30 квіт. (№ 80/81). – С. 16.

Махінчук, Н. Енергетика герба має відповідати енергетиці народу / Н. Махінчук // Урядовий кур’єр. – 2008. – 13 берез. (№ 47). – С. 12.

Мойсеєнко, В. Символи, що можуть об’єднати / В. Мойсеєнко // Урядовий кур’єр. – 2010. – 21 серпня (№ 155). – С. 12.

Пирлик, І. Україна «повернула» забутого автора національного герба / І. Пирлик // Слобідський край. – 2013. – 17 січ. (№ 8). – С. 8.

Trident as a State Symbol // Welcome to Ukraine. – 2000. – № 4. – С. 18–19.

Назад до списку