30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек


24-09-2018
Назад до списку

Авторское право в библиотеках: действие на практике // Университетская книга. – 2010. – № 1. – С. 27–29.

Амеліна, Є. Інноваційні послуги сучасних українських бібліотек / Є. Амеліна, В. Пілярчук // Бібліотечна планета. – 2012. – № 1. – С. 14–19.

Амлинский, Л. З. Научная библиотека: пространство для читателя и библиотекаря / Л. З. Амлинский // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 1. – С. 100–107.

Білоус, В. Модель сучасної бібліотеки вищого навчального закладу / В. Білоус // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 1. – С. 44–45.

Бірюкова, Т. Бібліотека – Освіта: наукова комунікація, інтеграція знань, методів, технологій / Т. Бірюкова, І. Компанієць // Вісник книжкової палати. – 2016. – № 1. – С. 33–37.

Бова, І. Сучасні форми обслуговування користувачів бібліотек вишів в умовах електронного середовища / І. Бова, Т. Марун // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 9–12.

Бочаров, Б. П. Библиотека и новые технологии образования / Б. П. Бочаров, М. Ю. Воеводина // Библиотеки учебных заведений. – 2010. – № 6 (37). – С. 47–52.

Брофи, П. Современная библиотека учебного заведения / П. Брофи ; под ред. Я. Л. Шрайберг. – М. : Омега-Л, 2009. – 308 с.

Вилегжаніна, Т. Україна в інформаційно–бібліотечному просторі / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2006. – № 3. – С.4–6.

Войтов, И. В. Инновационная деятельность библиотек: стратегии и методы / И. В. Войтов // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2013. – № 1. – С. 44–47.

Галінська, С. Існування електронних бібліотек в Україні: сучасність та перспективи / С. Галінська // Інтелектуальна власність. – 2009. – № 11. – С. 17–22.

Дригайло, В. Г. Основы организации работы библиотеки вуза : науч.-практ. пособие / В. Г. Дригайло. – М. : Либерея–Бибинформ, 2007. – 624 с.

Евстигнеева, Г. А. Библиотеки в электронной среде – куда стремимся и обо что спотыкаемся / Г. А. Евстигнеева // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 7. – С. 5–9.

Журавльова, І. Бібліотеки вишів Харьківського зонального методичного об'єднання:нова якість роботи / І. Журавльова // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 3. – С. 3–8.

Зачем нужна библиотека? // Наука и жизнь. – 2009. – № 4. – С. 60–61.

Зюлева, Ю. Библиотека в ХХ! веке: библиотекари интересуются мнением граждан / Ю. Зюлева // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 5–8.

Иванов, А. В. Библиотека и чтение. Взгляд вузовского издателя / А. В. Иванов // Университетская книга. – 2007. – № 3. – С. 50–51.

Казанцева, В. П. Библиотека в образовательном пространстве университета / В. П. Казанцева // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 3. – С. 98–100.

Карягина, Н. Библиотека и читатель: эволюция любви / Н. Карягина // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – С. 12–14.

Ковязина, Е. В. Проектирование электронной библиотеки крупного вузовского объединения / Е. В. Ковязина // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 2. – С. 22–28.

Колесникова, Т. Бібліотека ВНЗ: відповідальність за поширення результатів наукових досліджень / Т. Колесникова // Вища школа. – 2014. – № 5/6. – С. 7–26.

Костенко, С. И. Библиотека – источник духовности / С. И. Костенко // За авиакадры. – 1999. – № 13. – С. 2.

Кудряшова, Г. Ю. Библиотека в системе управления знаниями университета: аспекты и проекты / Г. Ю. Кудряшова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 7. – С. 77–85.

Кулієва, Т. Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення / Т. Кулієва // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 16–18.

Лапо, П. М. Основные направлеия деятельности библиотек учреждений высшего образования Республики Беларусь / П. М. Лапо, О. Ф. Баньковская // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2013. – № 4. – С. 55–60.

Лаштун, Е. Wi–Fi накрыл библиотеку / Е. Лаштун // Сети. – 2005. – № 10. – С. 18.

Левківський, К. Бібліотека вищого навчального закладу – ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процессу на сучасному етапі / К. Левківський // Вища школа. – 2008. – № 5. – С. 33–41.

Лопата, О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки / О. Лопата // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 8–15.

Мансурова, С. К. Библиотеки в системе информационного обеспечения образования и науки / С. К. Мансурова // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 3. – С. 101–106.

Мар'їна, О. Бібліотека в медіапросторі сучасності / О. Мар'їна // Вісник книжкової палати. – 2016. – № 3. – С. 17–20.

Мар'їна, О. Контент–стратегія бібліотек у цифровому середовищі / О. Мар'їна // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 4. – С. 8–12.

Маркова, Е. Ф. Роль университетской библиотеки как информационного ресурса в обеспечении учебного процесса / Е. Ф. Маркова // Университетская книга. – 2008. – № 1. – С. 60–61.

Медведєва, В. Інноваційні технології – майбутнє бібліотеки / В. Медведєва // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 28–32.

Мелентьева, Е. Ю. Библиотека в образовательном пространстве вуза / Е. Ю. Мелентьева // Научные и технические библиотеки. – 2014. – № 10. – С. 61–67.

Молчанова, С. Роль бібліотеки ВНЗ у формуванні ціннісних орієнтирів молоді в нових умовах / С. Молчанова // Бібліотечний форум: історія,теорія і практика. – 2015. – № 1. – С. 39–43.

Нехаєва, Н. Вплив культурно–просвітницької діяльності бібліотек вищих навчальних закладів на формування особистості студента / Н. Нехаєва // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 3 (33). – С. 25–33.

Олейник, И. В. Библиотека – студентам / И. В. Олейник // За авиакадры. – 2014. – № 8. – С. 3.

Осипова, В. А. Опыт построения современных электронных библиотек / В. А. Осипова // Университетская книга. – 2011. – № 11. – С. 60–63.

Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / под общ. ред. В. И. Астаховой. – Харьков : Глобус, 2001. – 528 с.

Пасмор, Н. Библиотека и читатель: взаимодействие в электронной среде / Н. Пасмор // Новий колегіум. – 2004. – № 4. – С. 28–30.

Пилип, Я. Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні самостійної роботи студентів / Я. Пилип // Вища школа. – 2009. – № 6. – С. 67–71.

Пошелюжна, Х. Електронні бібліотеки в українському суспільстві / Х. Пошелюжна // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 5. – С. 7–12.

Романуха, З. Впровадження інформаційних технологій у бібліографічному інформуванні споживачів в університетських бібліотеках / З. Романуха // Вісник книжкової палати. – 2014. – № 11. – С. 39–43.

Свергунова, Н. М. Библиотеки в социальных сетях: необходимость или дань моде / Н. М. Свергунова // Научные и технические библиотеки. – 2016. – № 5. – С. 52–58.

Семилет, Н. Читатель изменился. А мы? / Н. Семилет, Г. Гречко // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 2. – С. 17–20.

Современная электронная библиотека вуза: движение от становления и развития к соответствию ожиданиям / Э. А. Котляр, Д. Ю. Гужеля, Ю. В. Петрова, Н. А. Полихина // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 5. – С. 20–28.

Соцков, О. Новый взгляд на новую библиотеку / О. Соцков // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 2 (32). – С. 21–23.

Сукиасян, Э. Р. Размышления о будущем книги и библиотеки / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2014. – № 4. – С. 77–80.

Суслова, И. М. Организационное развитие систем управления современной библиотекой : учеб. пособие / И. М. Суслова, Т. Е. Дубенок. – СПб. : Профессия, 2008. – 192 с.

Теслюк, В. Бібліотека як один із засобів, що сприяють соціально–психологічній адаптації першокурсників / В. Теслюк, В. Ткачик // Вісник книжкової палати. – 2010. – № 3. – С. 38–41.

Ткаченко, Н. Научно-технической библиотеке Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» – 80 лет! / Н. Ткаченко, В. Бурым // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – С. 40–42.

Українське бібліотекознавство в історичному вимірі: до 140–річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної : за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105ої річниці відділу бібліотекознавства / уклад. О. П. Куніч. – Харків : Фоліо, 2012. – 156 с.

Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях / сост. Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, И. Л. Скипор, Г. А. Стародубова. – 2–е изд., перераб. – М. : Школьная библиотека, 2003. – 296 с.

Цуріна, І. Відкриваємо світи бібліотек Львова та Полщі / І. Цуріна // Бібліотечна планета. – 2014. – № 4. – С. 11–14.

Шевченко, И. А. Украинская библиотечная ассоциация и формирование профессионального библиотечного пространства / И. А. Шевченко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2013. – № 2. – С. 35–38.

Шепетуха, Л. Онлайнові послуги в бібліотеці / Л. Шепетуха // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 20–21.

Шкира, О. Бібліотека вищого навчального закладу як осередок духовного і культурного розвитку особистості / О. Шкира // Бібліотечна планета. – 2006. – № 3. – С. 32–34.

Шрайберг, Я. Библиотека как сервер научных знаний / Я. Шрайберг // Техника – молодежи. – 2014. – № 15/16. – С. 28–31.

Шрайберг, Я. Інтеграція бібліотек в інформаційне суспільство, яке розвивається: що нас чекає попереду? / Я. Шрайберг // Вища школа. – 2012. – № 11. – С. 83–119.

Шрайберг, Я. Л. Електронна інформація, бібліотеки і суспільство: що нам чекати від нового десятиліття інформаційного століття? / Я. Л. Шрайберг // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 70–86.

Шрайберг, Я. Л. Интеграция библиотек в развивающееся информационное общество: что ждет впереди? / Я. Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 1. – С. 7–50.

Шрайберг, Я. Роль бібліотек у забезпеченні доступу до інформації та знань в інформаційному віці / Я. Шрайберг // Вища школа. – 2007. – № 3. – С. 65–79.

Шрайберг, Я. С. Библиотеки сегодня – вдохновляя, удивляя, открывая новые возможности / Я. С. Шрайберг, Е. В. Линдеман // Университетская книга. – 2012. – № 10. – С. 44–48.

Эйдемиллер, И. В. Библиотеки и знание: вызовы современного общества / И. В. Эйдемиллер, Т. В. Петрусенко // Университетская книга. – 2010. – № 6. – С. 34–40.

Ярошенко, Т. Україна у Світовій цифровій бібліотеці: будуємо глобальне партнерство / Т. Ярошенко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – С. 29–30.
Назад до списку