2. Правила запису в бібліотеку

2.1. Право користування бібліотекою надається студентам, аспірантам, співробітникам Університету, учням ліцею Університету. Представники інших організацій і підприємств мають право користуватися основними послугами НТБ, отримувати видання з будь-якого підрозділу для роботи в режимі читального залу.

2.2. Для запису в НТБ користувачеві необхідно пред'явити:

 
  • студентам – студентський квиток, дійсний у поточному році, 2 фотографії;
  • співробітникам університету – пропуск, паспорт, довідка з відділу кадрів, 2 фотографії;
  • представникам інших організацій і підприємств – заповнену заяву-анкету, паспорт, 2 фотографії;
  • запис студентів 1-х курсів проводиться на підставі списків про зарахування;
  • запис аспірантів здійснюється на підставі списку-наказу про зарахування до аспірантури.
2.3. При записи в НТБ користувач повинен ознайомитися з Правилами та підтвердити зобов'язання про їх виконання підписом на бланку (реєстраційній картці) користувача.

2.4. На підставі пред'явлених документів заповнюються традиційний і електронний читацький формуляр і видається «Єдина картка читача бібліотек вищих навчальних закладів м. Харкова» (ЕКЧ).

2.5. ЕКЧ є документом, який дає право користування всіма фондами та інформаційними ресурсами НТБ та наданими нею послугами. Передавати для використання ЕКЧ іншим особам заборонено. При втраті ЕКЧ користувачеві виписується її дублікат на підставі заяви про втрату.

2.6. За умовами діючого проекту «Єдина картка читача бібліотек ВНЗ м. Харкова», учасником якого є університет:
  • студенти і співробітники Університету мають можливість безкоштовно скористатися фондами та електронними ресурсами в читальних залах всіх бібліотек вищих навчальних закладів, учасників проекту;
  • студенти і співробітники інших вузів м. Харкова, учасників проекту, мають право безкоштовного доступу до фондів і електронних ресурсів в читальних залах НТБ Університету при наявності ЕКЧ, яку отримують в своїх бібліотеках. Інші послуги, в тому числі платні, користувачі можуть отримати згідно з правилами користування , встановленим бібліотеками-учасницями проекту.