4. Права користувачів НТБ

Користувач має право:

4.1. Безперешкодно відвідувати НТБ відповідно до режиму її роботи.

4.2. Користуватися всіма послугами, наданими НТБ.

4.3. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи на різних носіях інформації з фонду НТБ.

4.4. Отримувати консультативну допомогу щодо бібліотечно-бібліографічних знань, навичок і умінь самостійного користування бібліотекою, а також щодо пошуку інформації в автоматизованому режимі.

4.5. Брати участь в читацьких конференціях, майстер-класах, літературно-музичних вечорах, презентаціях та інших заходах, що проводяться НТБ.

4.6. Працювати з електронними освітніми і науковими ресурсами в локальній мережі НТБ, а також у віддаленому доступі в Інтернет-мережі.

4.7. Вимагати виконання Закону України «Про захист персональних даних» (введений в дію Постановою ВР від 01.06.2010 р № 2297-VI, із змінами та доповненнями): дотримання конфіденційності щодо особистих даних і інформації про користування виданнями та електронними базами даних.

4.8. Користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів.

4.9. При відсутності у фонді НТБ потрібних документів, отримувати їх з фондів інших бібліотек по системі міжбібліотечного абонемента (МБА).

4.10. Звертатися до адміністрації НТБ в разі виникнення конфліктних ситуацій.

4.11. Подавати адміністрації НТБ і Університету зауваження та пропозиції щодо роботи бібліотеки.