3. Порядок користування інформаційними ресурсами

3.1. НТБ надає у тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.
3.1.1. Наукова література видається терміном на 1 місяць в кількості:

10-15 примірників професорсько-викладацькому складу, науковим співробітникам, аспірантам;
10 примірників студентам-дипломника і членам наукових товариств;
іншим категоріям користувачів до 5 примірників.

3.1.2. Навчальна література видається на навчальний рік з посеместрової перереєстрацією в кількості, яка визначена навчальними планами і програмами.

3.1.3. Художня література видається в кількості 3-5 екземплярів терміном до 15 днів.

3.1.4. Періодичні видання минулих років видаються терміном на 15 днів, періодичні видання останніх десяти років видаються в режимі читального залу.

3.1.5. Термін користування документами, які користуються підвищеним попитом на абонементах може бути при необхідності обмежений до 10 днів.

3.1.6. Енциклопедії, рідкісні та цінні видання, альбоми, одиничні екземпляри, література підвищеного попиту, видання на електронних носіях, а також матеріали, отримані по міжбібліотечному абонементу (МБА), видаються в режимі читального залу. Кількість документів, які видаються в читальних залах бібліотеки, не обмежується.

3.2. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання користувача, якщо на неї немає попиту з боку інших користувачів, за умови пред'явлення літератури бібліотекару.

3.3. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДДКР та ін.) Видаються в режимі читального залу ДСП.

3.4. Література обмеженого доступу видається в читальному залі ДСП в установленому порядку.

3.5. Для отримання літератури користувач заповнює читацьку вимогу чи формує електронне замовлення документів, пред'являє ЕКЧ, розписується в читацькому і книжковому формулярах за кожний одержаний примірник і підтверджує отримання документів з фонду бібліотеки PIN-кодом. Книжковий і читацький формуляри підтверджують факт і дату видачі літератури. Повернення літератури підтверджується підписом бібліотекара в читацькому формулярі.

3.6. Студенти на час літніх канікул повертають в НТБ всі взяті ними документи.