6. Обов'язки НТБ з обслуговування користувачів

6.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (введений в дію Постановою ВР № 33/95-ВР від 27.01.95 зі змінами та доповненнями) та обслуговувати їх відповідно до Статуту Університету, Положення про НТБ, і справжніх правил.

6.2. Забезпечити конфіденційність даних про користувачів Бібліотеки відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (введений в дію Постановою ВР від 01.06.2010 № 2297-VI, із змінами та доповненнями).

6.3. Виконувати Закон України «Про захист інтелектуальної власності» щодо об'єктів, які зберігаються і використовуються НТБ.


6.4. Формувати свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідницької та культурно-виховної діяльності університету.

6.5. Здійснювати облік бібліотечного фонду, забезпечувати збереження, раціональне розміщення і використання.

6.6. Здійснювати бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів і інформувати користувачів про всі види послуг, бібліотекою послуг.

6.7. Вивчати інформаційні потреби користувачів і проводити соціологічні дослідження з метою оптимального їх задоволення.

6.8. Здійснювати оперативне забезпечення інформаційних запитів професорсько-викладацького складу, науковців і студентів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

6.9. Створювати та вести довідково-пошуковий апарат, готувати до видання бібліографічні покажчики, бібліографічні списки літератури, виконувати всі види бібліотечно-бібліографічних довідок.

6.10. Втілювати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, розширювати можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання світових ресурсів і всесвітньої мережі Інтернет, впроваджувати нові сервісні послуги.

6.11. Використовувати відомості про читачів, їх книжкових запитах і користування БД тільки в наукових цілях і для організації бібліотечного обслуговування.

6.12. Надавати користувачам допомогу в підборі необхідних матеріалів через систему традиційних каталогів і картотек, електронний каталог, науково-допоміжні і рекомендаційні бібліографічні покажчики, проводити усні консультації, організовувати книжково-ілюстративні виставки, заходи з масового, групового та індивідуального бібліографічного інформування.

6.13. Організувати диференційоване обслуговування користувачів на абонементах, читальних залах і в інших пунктах обслуговування.

6.14. Реалізувати можливості взаємного використання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного абонемента (МБА).

6.15. Розширювати можливості використання інформації шляхом доступу до світових інформаційних ресурсів.

6.16. Навчати користувачів пошуку інформації та організовувати з цією метою заняття з основ інформаційної культури, згідно з навчальними планами і програмами.

6.17. Здійснювати видачу користувачам книг, матеріалів та інших творів друку, тільки після повернення взятих або продовжених раніше. Стежити за їх своєчасним поверненням в НТБ.

6.18. Надавати в тимчасове користування документи без черги (учасникам бойових дій, дітям Великої Вітчизняної війни, викладачам, науковцям).

6.19. Нагадувати після закінчення терміну користування документами користувачеві по телефону або по пошті про необхідність їх повернення в бібліотеку в десятиденний термін. У разі неповернення або неможливості заміни літератури користувачем, бібліотека передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.

6.20. Інформувати про правила обслуговування користувачів з використанням автоматизованих технологій.

6.21. Забезпечувати високий культурний рівень обслуговування користувачів, створювати комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

6.22. Дотримуватися належних санітарно-гігієнічних умов і протипожежні норми, а також забезпечувати прибирання, провітрювання і знепилювання фондів (в т.ч. проведення санітарних днів щомісяця у встановлений день).