День Конституції України


26-06-2020
Назад до списку


ТВОРЕЦЬ ПЕРШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ


 
«...природа моя, з прадідів моїх не дозволяє мені бути зрадником, і зобов’язує мене бути вірним моєму добродійнику» : Пилип Степанович Орлик (1672–1742) / О. П. Реєнт // Усі гетьмани України / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Харків, 2007. – С. 297–320.

«Бути чи не бути», або Пригоди українського Дон-Кіхота (П. Орлик) / Д. В. Журавльов // Усі гетьмани України / Д. В. Журавльов. – Київ, 2012. – С. 445–465.

Автор першої української конституції Пилип Орлик (1672–1742) / Г. Мельничук // 1000 незабутніх імен України / Георгій Мельничук. – Київ, 2005. – С. 36–38.

Борщак, І. Мазепа. Орлик. Войнаровський : іст. есе / І. Борщак. – Львів : Червона калина, 1991. – 256 с.

Замлинський, В. Пилип Орлик / В. Замлинський // Історія України в особах: ІХ – XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 345–354.

Золота книга української еліти = Golden Book of Ukrainian Elite : інформ. – імідж. альм. : у 6 т. Т. 2. – Київ : Євроімідж, 2001. – 584 с.

Музиченко, П. П. Українська державність під іноземною зверхністю (др. пол. XVII – XVIII ст.): конституція Пилипа Орлика / П. П. Музиченко // Історія держави і права України : навч. посіб. / П. П. Музиченко. – Київ, 2007. – С. 162–163.

Нагребецька, І. Єдина по обидва береги Дніпра : до 300-річчя Конституції Пилипа Орлика / І. Нагребецька // Уряд. кур’єр. – 2010. – 7 квіт. – С. 1, 5.

Обрання Пилипа Орлика гетьманом в еміграції. Ухвалення «Пактів і конституцій законів і вольностей Війська Запорозького» // Історія України : довід. для абітурієнтів та учнів загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Кульчицький, Ю. А. Мицик, В. С. Власов. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ, 2011. – С. 178–179.

Орлик Пилип // Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ, 2003. – С. 76–78.

Пилип Орлик (1672–1742 рр.) / Т. В. Чухліб // Гетьмани України-Русі / Т. В. Чухліб. – Донецьк, 2012. – С. 254–268.

Пилип Степанович Орлик (1672–1742) // 100 великих українців / М. Гнатюк, Л. Громовенко та ін. – Київ, 2010. – С. 131–135.

Сподівання Пилипа Орлика підняти національноукраїнський прапор для позбавлення від московського ярма України... / Д. Яворницький // Історія запорізьких козаків : у 3-х т. Т. 3 / Д. Яворницький. – Львів, 1992. – С. 373–389.

Чухліб Т. В. Пилип Орлик / Т. Чухліб // Історія України в особах : Козаччина. – Київ, 2000. – С. 193–203.Новітня історія


 

Біденко, М. Життя за законом / М. Біденко // Слобідський край. – 2008. – 28 черв. (№ 73).
 
Вакулюк, П. Історія українців : [посібник] / П. Вакулюк. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 192 с.

Гладких, В. И. Социальные права граждан Украины: конституционно-правовой аспект : монография / В. И. Гладких. – Харьков : Факт, 2005. – 368 с.

Головатий, С. Українська держава у ХХ столітті / С. Головатий // Золоті ворота : альманах / Тов. зв'язків з українцями за межами України, Книжкова палата України. – Київ : Час, 1991. – Вип. 1. – С. 16–23.

Грабовський, С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Ґенеза, 1995. – 608 с.

Грушевський, М. Історія України : приладжена до програми вищих початкових шкiл i нижчих класiв шкiл середнiх / М. Грушевський. – Київ : Варта, 1993. – 256 с.

Дашкевич, Я. Р. Постаті = Personages : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Р. Дашкевич . – 2-ге вид., випр. й доп. – Львів : Піраміда, 2007. – 808 с.

Дзюба, І. Історія наша триває... / І. Дзюба // Золоті ворота : альманах / Тов. зв'язків з українцями за межами України, Книжкова палата України. – Київ : Час, 1991. – Вип. 1. – С. 3–15.

Каткова, Т. Г. Права людини. Демократична держава / Т. Г. Каткова // Теорія держави і права : навч. посіб. у визначеннях і табл. / Т.Г.Каткова. – Харків : Право, 2014. – С. 31–43.

Каніщев, Г. Ю. Конституціоналізм у викладанні «Історії держави і права України» (домодерний період) / Г. Ю. Каніщев // Гуманітарний часопис. – 2019. – № 2. – С. 40–55.

Каніщев, Г. Ю. Конституціоналізм XIX – початку XX ст. у викладанні «Історії держави і права України» / Г. Ю. Каніщев // Гуманітарний часопис. – 2019. – № 3. – С. 72–88.

Козюбра, М. Конституція України: стан і перспективи вдосконалення / М. Козюбра // Політика і час. – 2007. – № 7. – С. 30–33.

Конституція Пилипа Орлика (1710 р.) – перший конституційний акт України // Наука сьогодні. – 2006. – № 40. – С. 15 – 16.

 
Конституційне право України : посіб. для підготовки до іспитів / Ю. Г. Барабаш, Л. К. Байрачна, І. І. Дахова [та ін.]. – 4-те вид., перероб. та доп. – Харків : Право, 2017. – 370 с.
 
Конституційні засади економічної системи України : монографія / В. А. Устименко, Р. А. Джабраілов, В. М. Кампо [та ін.] ; за ред. В. А. Устименка. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 219 с.

Конституційний процес в Україні: діалог влади і суспільства // Політика і час. – 2007. – № 4. – С. 6–9.

Майборода, О. Майбутнє національної державності: оптимізм переважає / О. Майборода // Філософська думка. – 2015. – № 4. – С. 57–62.

Мірошниченко, Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко. – Киев : Фенікс, 2012. – 360 с.

Нестерович, В. Ф. Практикум з Конституційного права України / В. Ф. Нестерович. – Київ : Ліра-К, 2018. – 640 с.

Оніщенко, Н. Захист прав і свобод людини в Україні / Н. Оніщенко // Право України. – 2009. – № 4. – С. 47–54.

 
Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика : [монографія] / В. Ф. Погорілко, Л. Т. Кривенко, В. Б. Авер'янов [та ін.] ; відп. ред. В. Ф. Погорілко. –Київ : А.С.К., 2003. – 652 с.

Пролеєв, С. Соціально-політичне самовизначення сучасного українського суспільства / С. Пролеєв // Філософська думка. – 2018. – № 6. – С. 84–100.

Речицкий, В. В. Конституционализм. Украинский опыт/ В. В. Речицкий. – Харьков : Фолио, 1998. – Вып. 6 (38). – 160 с.

Речицкий, В. В. Свобода и государство / В. В. Речицкий. – Харьков : Фолио, 1998. – Вып. 4(36). – 144 с.

Сазонов, М. І. Складний шлях українського конституціоналізму (політологічний аналіз) / М. І. Сазонов // Университеты. Наука и просвещение. – 2008. – № 3. – С. 40–50.

Слюсаренко, А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – Київ : Знання, 1993. – 192 с.

Степко, М. Ф. Конституція України – гарант захисту прав людини / М. Ф. Степко // Вища школа. – 2006. – № 3. – С. 86–112.

Томенко, М. Історія української Конституції / М. Томенко // Урядовий кур’єр. – 2009. – 19 листоп. (№ 215).

Україна. Конституцiя. Конституція України : станом на 5 жовтня 2017 року : відповідає офіц. тексту / Україна. Конституцiя. – Харків : Право, 2017. – 76 с.

Шилов, Ю. Скільки тисячоліть слов'янській державності? / Ю. Шилов // Українська культура. – 2005. – № 3/4. – С. 30.

Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун. – Київ : Освіта України, 2010. – 592 с.

Шпиталенко, Г. А. Конституція України як Основний Закон держави / Г. А. Шпиталенко, Р. Б. Шпиталенко // Основи правознавства : навч. посіб. / Г. А. Шпиталенко, Р. Б. Шпиталенко. – Київ : Каравела, 2006. – С. 55–90.Національна символіка


 

Вовканич, С. Семіотика і семантика тризуба: інформаційна візія / С. Вовканич // Вісник НАН України. – 2006. – № 8. – С. 59–65.

Вовканич, С. Семіотика Тризуба у світоглядному контексті / С. Вовканич // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 2–9.

Державний гімн України : попул. іст. нарис / за ред. Т. І. Моргуна. – Київ : Музична Україна, 2006. – 56 с.

Зайцев, Б. П. Герб: его роль в истории / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Университеты. Наука и просвещение. – 2010. – № 3. – С. 18.

Ігнатова, І. Державний Гімн України / І. Ігнатова // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 10–11.

Національна символіка. – 2-е вид. – Київ : Радянська Україна, 1991. – 48 с.

Пастернак, О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого / О. Пастернак ; вступ. слово та ред. Б. З. Якимовича. – Київ : Веселка, 1991. – 47 с.

Ричка, В. М. Знаки влади: організація та форми репрезентації верховної влади у Київській Русі / В. М. Ричка // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 67–83.

Савчук, Ю. Державний Прапор України / Ю. Савчук // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 4–5.

Твоя країна – Україна : енцикл. укр. народознав. / уклад. Н. Д. Кусайкіна. – Харків : Школа, 2009. – 496 с.

Назад до списку