Масленніков Микола Арсенійович

Масленніков Микола Арсенійович

06.12.1916, м. Молочанськ, Запорізька обл. – 1986, м. Харків

Масленніков Микола Арсенійович – ректор Харківського авіаційного інституту (1962–1976 рр.), кандидат технічних наук (1955 р., тема дисертації «Глубокая штамповка-вытяжка трением тонколистового металла»), доцент (1956 р.).

Після закінчення рабфаку (1934–1937 рр.) Микола Арсенійович став студентом Харківського авіаційного інституту, але з початком війни пішов добровольцем на фронт. Закінчив повний курс ХАІ у 1946 р. за фахом моторобудування, йому було присвоєно кваліфікацію інженера-технолога з авіамоторобудування. У 1957 р. почав працювати асистентом кафедри технології металів, потім – старший викладач (1951 р.), доцент кафедри технології металів і авіаційного матеріалознавства (1956 р.), проректор ХАІ з навчальної роботи (1957 р.). У 1962 р. його було призначено ректором Харківського авіаційного інституту. Саме М. А. Масленнікову належить велика заслуга у подальшій розбудові інституту. Він приділяв увагу розвитку матеріально-технічної бази інституту. У травні 1966 р. завдяки його зусиллям ХАІ було включено до складу 25 базових вищих навчальних закладів СРСР, які підпорядковувалися безпосередньо Мінвузу, та до списку найважливіших будівництв країни, що давало величезні переваги і відкривало нові горизонти розвитку вузу.

За короткий термін було введено в дію новий корпус радіотехнічного факультету, закінчено будівництво гуртожитку № 4 (1962 р.), № 5 (1963 р.), № 6 та будинок молодих фахівців (1964 р.). У 1965 р. запрацювала фабрика-кухня, закінчено будівництво спорткорпусу з плавальним басейном (1969 р.), імпульсного корпусу (1973 р.), гуртожитків № 7, 8, 9, 10 (1974 р.), введено в дію перший (1967 р.) і другий (1974 р.) спальні корпуси в спортивно-оздоровчому таборі ХАІ в сел. Рибаче в Криму.

Для вдосконалення навчального процесу та підвищення його ефективності були створені і введені в дію: лабораторія технічних засобів навчання (1967 р. редакційно-видавничий відділ (1967 р.), обчислювальний центр (1969 р.), друкарня (1969 р.).

Але справжньою гордістю ректора стала єдина в Україні, надзвукова аеродинамічна лабораторія (1973 р.). У 2001 р. «Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» було внесено до реєстру об'єктів Національного надбання України.

Ректор М. А. Масленніков приділяв велику увагу і розвитку науки. Були створені держбюджетні і проблемні лабораторії (1962 р., 1963 р.). Новий статус базового вишу дав поштовх до розвитку науки. У 1966 р. в ХАІ почала працювати вчена спеціалізована рада із захисту кандидатських, у 1969 р. – докторських дисертацій. Сам Микола Арсенійович активно займався науковою діяльністю, мав численні публікації у провідних виданнях країни, навчальні посібники, винаходи, закріплені авторськими свідоцтвами.

Неодноразово ректор ХАІ обирався депутатом районної і міської Ради народних депутатів. За успішне виконання планів підготовки фахівців для народного господарства, суспільну і трудову діяльність його відзначено державними та урядовими нагородами: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 р.), «Знак Почета» (1961 р.), орденом Трудового Червоного Прапора (1971 р.), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 р.), почесними грамотами та подяками.

Праці співробітника Сторінка на wiki