Лисенко Едуард Вікторович

Лисенко Едуард Вікторович

30.11.1934, м. Харків

Лисенко Едуард Вікторович – фахівець у галузі автоматизованих систем управління, кандидат технічних наук (1968 р.), доктор технічних наук (1973 р.), професор, академік Академії інженерних наук України.

У 1962 р. закінчив з відзнакою радіотехнічний факультет Харківського авіаційного інституту за фахом «Системи автоматичного управління» і був направлений на роботу до конструкторського бюро електроприладобудування, де пройшов послідовно шлях від молодшого спеціаліста до головного конструктора, беручи найактивнішу участь у розробках систем управління міжконтинентальними балістичними ракетами.

Виробничу діяльність поєднував із науковою працею і у 1968 р. захистив кандидатську, а у 1973 р. – докторську дисертації. У 1974 р. він очолив кафедру автоматизованих систем управління ХАІ. Очолюючи кафедру протягом 22 років, проводив велику роботу зі становлення та розвитку кафедри, сприяв організації її навчально-методичної та наукової роботи.

Йому належать понад 150 наукових і навчально-методичних робіт, 2 монографії. Е. В. Лисенко був членом двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття ученого ступеня доктора технічних наук.

Професор Е. В. Лисенко створив новий науковий напрям у галузі інтегрованих автоматизованих систем управління приладобудівними підприємствами. Під його керівництвом були розроблені й впроваджені автоматизовані системи керування технологічними процесами «Гальваніка», «Пересування», «Склад», «Механообробка» на ВО «Моноліт» і ВО «Комунар», а також автоматизовані системи організаційного управління виробництвом ТНП на ВО «Чернігівський завод радіоприладів» м. Чернігів і АСУ цехом МПП на ВО «Комунар».

Праці співробітника