Подольський Анатолій Григорович

Подольський Анатолій Григорович

22.02.1937, м. Харків

Подольський Анатолій Григорович – учений, спеціаліст в області кріогенної техніки, педагог, кандидат технічних наук (1972 р., тема дисертації «Метод расчета нестационарных теплообменных и газодинамических процессов при течении газа в трубопроводе, соединяющем полости переменного объема»), доктор технічних наук (1990 р., тема дисертації «Структурно-модульный анализ термогазодинамики криогенных систем с нестационарными процессами»), професор (1991 р.), завідувач кафедри технічної кріофізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (1977 р.).

Закінчив з відзнакою Харківський авіаційний інститут (1960 р.). Працював інженером-конструктором на заводі «Комунар» (1960–1962 рр.).

У 1963–1976 рр. продовжив трудову діяльність у Фізико-технічному інституті низьких температур АН України (м. Харків), де пройшов шлях від старшого інженера до начальника сектору, став висококваліфікованим спеціалістом в області кріогенної техніки.

З 1976 р. працює у Харківському політехнічному інституті, плідно займається педагогічною та науковою діяльністю. Під його керівництвом та за його активною участю була створена кафедра «Технічна кріофізика». Вперше в Україні реалізована та відпрацьована структура підготовки спеціалістів з кріогенної техніки.

Анатолій Григорович – автор більше 70 наукових робіт в області комп’ютерного моделювання фізичних процесів у кріогенних системах.

Підготував 10 кандидатів наук, розробив і читає лекції з кріогенної та холодильної техніки, забезпечив навчальні дисципліни необхідною методичною літературою.