Гіневський Арон Семенович (Шлемович)

Гіневський Арон Семенович (Шлемович)

27.04.1923 – 30.06.2010

Гіневський Арон Семенович (Шлемович) – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки Російської Федерації.

Закінчив Харківський авіаційний інститут у 1946 р.

Наукова діяльність А. С. Гіневського розпочалась у Центральному аерогідродинамічному інституті ім. М. Є. Жуковського (ЦАГІ) у 1947 р. У 1957 р. йому було присвоєно вчений ступінь кандидата технічних наук, у 1967 р. – доктора технічних наук, у 1980 р. – вчене звання професора. Обіймав послідовно посади інженера, старшого, провідного інженера, начальника сектора (1961 р.) і відділу (1976 р.), з 1996 р. – головного наукового співробітника ЦАГІ.

А. С. Гіневський є автором та співавтором понад 200 наукових публікацій: семи монографій, одного відкриття, багатьох винаходів. Під його науковим керівництвом виконано і захищено десять кандидатських дисертацій, він був опонентом при захисті 105 дисертацій, з них 40 докторських.

Арон Семенович підтримував активні зв'язки з Інженерно-фізичним журналом. Протягом трьох десятиліть він був членом редколегій реферативного журналу «Механика» та «Ученые записки ЦАГИ», членом Російського національного комітету з теоретичної та прикладної механіки і наукової ради РАН з механіки рідини і газу, членом вченої ради ЦАГІ.

Отримані ним теоретичні характеристики плоских решіток профілів широко використовуються при аеродинамічному проектуванні осьових компресорів і вентиляторів, розроблені ним інтегральні методи розрахунку турбулентних струменевих течій застосовуються при розв’язанні задач. Дослідження акустичних методів керування турбулентними струминними течіями, виконані А. С. Гіневським та його співробітниками, набули світового визнання.