Божко Валерій Павлович

Божко Валерій Павлович

23.04.1939, с. Червоне Запоріжжя, Запорізька обл.

Божко Валерій Павлович – кандидат технічних наук (1967 р., тема дисертації «Исследование и внедрение машины для импульсного брикетирования металлической стружки»), доктор технічних наук (2002 р.), професор кафедри технології виробництва літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

1956 року вступив до Харківського авіаційного інституту, який закінчив 1962 року, за спеціальністю «Літакобудування» й одержав кваліфікацію інженера-механіка. Трудову діяльність розпочав на посаді старшого лаборанта на кафедрі виробництва літальних апаратів. З 1962 р. навчався в очній аспірантурі, яку закінчив 1967 року. Після закінчення аспірантури В. П. Божко продовжував активно працювати над вирішенням проблем технології літакобудування й удосконаленням методики викладання технологічних дисциплін. За цей час він розробив і видав кілька навчальних посібників. 1998 року його призначено завідувачем кафедри фінансів.

В. П. Божко успішно проводить наукові дослідження в галузі створення прогресивних технологій, зокрема за його активної участі розроблено нові довідно-зачисні технології з використанням енергії вибуху та інших високоенергетичних методів, також проводив техніко-економічні дослідження в авіабудуванні. Результатом цих досліджень 2002 року став захист докторської дисертації.

В. П. Божко активно керував науковою роботою аспірантів і підготовкою магістрів і спеціалістів, що давало змогу розвивати на кафедрі новий науковий напрям досліджень, а саме створення прогресивних процесів у галузі довідно-зачисних технологій. За науково-педагогічну діяльність його нагороджено орденом «Знак Почёта» та багатьма подяками.

Праці співробітника