Живуть, Кобзаре любий, поміж нас і голос твій, і пензель твій, і слово


06-03-2024
Назад до списку
 1. Шевченко, Т. Г. Гайдамаки / Т. Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1969. – 102 с.
 2. Шевченко, Т. Г. Вірші та поеми: Антірелігійні твори / Т. Г. Шевченко; худож. В. І. Касіян. – Київ : Молодь, 1963. – 209 c.
 3. Шевченко, Т. Г. Заповіт: мовами народів світу / Т. Г. Шевченко; упоряд . Д. Ф. Красицький, К. Т. Шевченко. – Київ : Наук. думка, 1964. – 124 с.
 4. Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; худож. В. І. Касіян. – Київ : Рад. шк., 1983. – 608 c.
 5. Шевченко, Т. Г. Кобзар: 1840 року / Т. Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1976. – 115 с.
 6. Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; Карафа-Корбут С. (худож.). – Київ : Дніпро, 1967. – 575 c.
 7. Шевченко, Т. Г. Твори. В 3 т. Т. 1. Поетичні твори / Т. Г. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1963. – 731 c.
 8. Шевченко, Т. Г.Твори. В 5 т. Т. 1. Поетичні твори (1837–1847) / Т. Г. Шевченко; вступ. ст. Б. Олійник, примеч. Л. Ф. Кодацька. – Київ : Дніпро, 1984. – 351 c.
 9. Шевченко, Т. Г. Художник : повесть / Т. Г. Шевченко. – Киев : Молодь, 1961. – 116 с.
 10. Анісов, В. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / В. Анісов, Є. Середа. – 2-ге вид., доп. – Київ : Дніпро, 1976. – 392 с.
 11. Антонович, Д. В. Шевченко-маляр / Д. В. Антонович ; вст. слово С. А. Гальченка. – Київ : Україна, 2004. – 272 с.
 12. Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка : біогр. нарис / П. Зайцев. – Харків : Прапор, 1994. – 446 с.
 13. Іофанов, Д. М. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка / Д. М. Іофанов. – Київ : Держ. вид-во худ. літ., 1957. – 237 с.
 14. Кирилюк, Є. П. Тарас Шевченко: життя і творчість / Є. П. Кирилюк. – Київ : Дніпро, 1979. – 266 с.
 15. Коломійченко, М. У колі друзів : нарис / М. Коломійченко, В. Горленко. – Київ : Дніпро, 1982. – 110 с.
 16. Кониський, О. Я. Тарас Шевченко – Грушівський: хроніка його життя / О. Я. Кониський. – Київ : Дніпро, 1991. – 702 с.
 17. Костенко, А. І. За морями, за горами = Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм : худ.-док. оповідь / А. І. Костенко. – Київ : Рад. письменник, 1984. – 455 с.
 18. Лебідь, Є. М. Метатекст поезії Тараса Шевченка та українська література: давня і нова доба / Є. М. Лебідь. – Київ : Наук. думка, 2012. – 171 с.
 19. Великий рід великої людини : наук.-попул. нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід / С. В. Чанін– Київ : ЕЛІБРЕ, 2008. – 160 с.
 20. Тарас Шевченко: документи і матеріали 1814-1963 / упоряд.: І. Л. Бутич, Я. Р. Дашкевич, Ф. К. Сарана, Г.С. Сизоненко, А. Г. Сісецький, В.С. Скорина. – Київ : Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1963. – 567 с.
 21. Тарас Шевченко: життя і творчість у портретах, і люстраціях, документах / упоряд.: В. Х. Косян, Д. Ф. Красицкий, Г. П. Паламарчук, К. В. Чумак. – 2-ге., вид. перероб. й допов. – Київ : Рад. школа, 1964. – 506 с.

Назад до списку