Структура бібліотеки. Графік роботи.

С Т Р У К Т У Р А
НАУКОВО - ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
  • ​обліку бібліотечного фонду.
  • лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукової системи (ІПС);
  • організації каталогів.
  • наукової бібліографії.
  • зберігання дипломних проектів (робіт).

Відділ інформатизації та автоматизації бібліотечних процесів з секторами:
  • підтримки автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи (АІБС);
  • системного адміністрування і забезпечення функціонування офіційного Web-сайту бібліотеки.