Cписок

Мирненко М.Д., Крицький Д.М., Погудіна О.К., Крицька О.С.
Порівняльний аналіз методів пошуку найближчих точок на зображеннях об'єктів технічних систем

Вид документа: Складова частина документа
Автор: Мирненко М.Д., Крицький Д.М., Погудіна О.К., Крицька О.С. Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: С. 123-130
УДК: 004.04

Аннотацiя:Предметом вивчення є процес відображення побудови хмар точок об’єктів технічних систем за допомогою алгоритму найближчих точок. Метою є мінімізація критерію суміщення, при перетворенні множини точок хмари Y в множину точок хмари X у програмному продукті, що застосовує алгоритм ітеративних найближчих точок (iterative closest point – ICP). Завдання: провести аналіз властивостей вхідних зображень, які містять хмари точок; провести огляд алгоритмів виявлення та зіставлення ключових точок; реалізувати алгоритм порівняння хмар за допомогою алгоритму ІСР; розглянути приклад роботи алгоритму оцінки наближених значень елементів взаємного орієнтування; реалізувати програмне забезпечення, що дозволяє порівняти файли, які містять хмари точок, та зробити висновок щодо можливості їх зіставлення. Використовуваними методами є: пошук точок за допомогою алгоритму ітеративних найближчих точок, алгоритм оцінки наближених значень елементів взаємного орієнтування, метод теорії алгоритмів щодо аналізу структур файлів stl (s

Є складовою частиною документа: Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології

Відомості щодо головного
 Вид автора головного документа:Персона
 Назва головного документа:Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології
 Відомості щодо назви головного документа:зб. наук. пр.
 Відомості про відповідальність головного документа:М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"
 Місце видання головного документа:Харків
 Видавник головного документа:Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"
 Дата видання головного документа:2021
 Номер частини головного документа:Вип. 92
 Шифр головного документа:004
 Авторський знак головного документа:В42

Загальна інформація
 Бібліографія:Бібліогр.: 7 назв.

Теми документа: