Cписок

Гребеников А.Г., Жиряков Д.Ю.
Метод определения характеристик общего напряженно-деформированного состояния в силовых элементах консоли крыла в зависимости от нагрузок функционирования

Вид документа: Складова частина документа
Автор: Гребеников А.Г., Жиряков Д.Ю. Вид автора: персона
Мова: Російська Обсяг: С. 26-40
УДК: 629.735.33.023.4
Є складовою частиною документа: Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології

Відомості щодо головного
 Вид автора головного документа:Персона
 Назва головного документа:Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології
 Відомості щодо назви головного документа:зб. наук. пр.
 Відомості про відповідальність головного документа:М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"
 Місце видання головного документа:Харків
 Видавник головного документа:Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"
 Дата видання головного документа:2021
 Номер частини головного документа:Вип. 92
 Шифр головного документа:004
 Авторський знак головного документа:В42

Загальна інформація
 Бібліографія:Библиогр.: 5 назв.

Теми документа: