Cписок

Doronin A., Doronina M., Mykhailenko D.
Humanization of economic science, human beings and production organization: problems and prospects

Вид документа: Стаття періодики
Автор: Doronin A., Doronina M., Mykhailenko D. Вид автора: персона
Мова: Англійська Обсяг: С. 6-14
УДК: 330.1:001.8

Аннотацiя:Економічна нестабільність, посилення соціальних проблем, невизначеність економічних орієнтирів розвитку в Україні свідчать про необхідність перегляду проблем і перспектив розвитку економічної науки і практики. Метою статті є узагальнення можливостей формування сталого розвитку суспільства в цілому і його економічної системи зокрема за рахунок нових обґрунтувань проблем і перспектив відновлення гідного рівня життя сьогодні і його гарантій для майбутніх поколінь. Методологічна основа дослідження створена з ідей видатних вчених і практиків, методів діалектики, системно-синергетичного і міждисциплінарного підходів до аналізу гуманізації економічної науки, моделей людини і виробничої організації. Основною гіпотезою дослідження стало припущення, що уточнення функцій і елементного складу гуманізації економічної науки, моделей людини і виробничої організації забезпечить конструктивні дискусії щодо визначення основних проблем і перспектив її розвитку і адаптації до вітчизняних умов. Виклад основного м


Переглянути електронну копію

Є складовою частиною документа: Часопис економічних реформ

Відомості щодо назви
 Паралельна назва:Гуманізація економічної науки, людини і виробничої організації: проблеми і перспективи

Відомості щодо головного
 Назва головного документа:Часопис економічних реформ
 Дата видання головного документа:2021
 Номер частини головного документа:1

Загальна інформація
 Бібліографія:Бібліогр.: 13 назв.

Теми документа: