Cписок

Доценко С.І., Брежнєв Є.В., Будніченко Є.М.
Природні інтелектуальні системи: протиріччя методологій цілісного і системного підходів та шляхи їх подолання

Вид документа: Стаття періодики
Автор: Доценко С.І., Брежнєв Є.В., Будніченко Є.М. Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: С. 9-30
УДК: 519.876

Аннотацiя:Метою даного дослідження є вирішення проблем методологій цілісного та системного підходів і встановлення форми відношень поміж ними. В загальній теорії систем поміж поняттями «система» та «ціле» встановлено відношення первинності, а саме: первинною визнається система, а поняття «ціле» застосовується для формування властивостей системи: емерджентності та інтегративності. Для цілого встановлюється та досліджується закономірність взаємодії частини і цілого. І саме ця закономірність є основою для встановлення характеристик системи та її елементів. У даному дослідженні запропоновано відмовитися від вказаної форми відношень поміж системою та цілим і перейти до дослідження цілого як самостійного об’єкта. При дослідженні цього цілого також запропоновано відмовитися від встановлення форми взаємодії частини і цілого і перейти до дослідження взаємодії частин у цілому. Досліджено поняття «організоване ціле» на основі теорії функціональних систем, яке розглядається як природна інтелектуальна система, що забезпечи


Переглянути електронну копію

Є складовою частиною документа: Радіоелектронні і комп'ютерні системи

Відомості щодо головного
 Назва головного документа:Радіоелектронні і комп'ютерні системи
 Дата видання головного документа:2021
 Номер частини головного документа:1

Загальна інформація
 Бібліографія:Бібліогр.: 44 назв.

Теми документа: