Cписок


Розробка методології створення гібрідної бортової ММ ГТД. Розробка методології формування оптимального складу вимірюваних параметрів при проектуванні систем керування і діагностики ГТД. Розробка комбінованої методики впливу на параметри полум'я...

Вид документа: Технічний звіт
Рiк видання: 2020 Мiсце видання: Харків
Авторський знак: Р65 Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: 157 с.
Шифр: 621.45 УДК: [621.452.322:004.942+621.452.322.022.017](047.31)

Відомості щодо назви
 Додаткові відомості щодо назви:звіт про НДР (заключ.) : Д203-3/2019-П
 Відомості про відповідальність:М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; керівник Кривенко С. С. ; викон.: Єпіфанов С. В. [та інш.]

Неопублікований документ (звіт тощо)
 Номер держреєстрації:№ ДР 0119U00942
 Інвентарний номер:Інв. № 0221U104283

Теми документа:

Примірники
Місце збереження Інвентарний номер Номер Кількість Видано
чд -чит.зал.ДСК to0009198    1 0